eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › powstanie obowiązku podatkowego VAT
 • Faktura po terminie a obowiązek podatkowy w podatku VAT

  Faktura po terminie a obowiązek podatkowy w podatku VAT

  13:15 21.05.2014

  ... obowiązku podatkowego w terminie przewidzianym dla jej wystawienia. Warto także pamiętać, że niewystawienie faktury, bądź wystawienie jej po czasie nie zwalnia podatnika z obowiązku wykazania sprzedaży w odpowiednim okresie rozliczeniowym, jak też jej ujęcia w deklaracji VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie VAT, VAT należny, rozliczenie VAT, faktura VAT
 • Data sprzedaży na fakturze w podatku VAT 2014

  Data sprzedaży na fakturze w podatku VAT 2014

  13:33 08.05.2014

  ... spedycyjną bądź też dostarcza klientowi własnym transportem. To powoduje, że trudno określić moment dostarczenia towaru, a w konsekwencji także i moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT. Spółka nie zawiera żadnych umów regulujących przeniesienie prawa do dysponowania towarem jak właściciel. W tym zakresie nie posiada także regulaminu ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie VAT, VAT należny, rozliczenie VAT, faktura VAT
 • Sprzedaż mieszkania: obowiązek podatkowy VAT

  Sprzedaż mieszkania: obowiązek podatkowy VAT

  13:32 05.05.2014

  ... (Dz.Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.), zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. Brzmienie przepisu wspólnotowego - który w odniesieniu do powstania obowiązku podatkowego (co określa się w dyrektywach jako wymagalność podatku) posługuje się pojęciem ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy VAT, powstanie obowiązku podatkowego VAT, VAT należny, rozliczenie VAT
 • Obowiązek podatkowy VAT gdy dostawa towaru firmą spedycyjną

  Obowiązek podatkowy VAT gdy dostawa towaru firmą spedycyjną

  13:55 02.05.2014

  ... systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. W tym miejscu zauważyć należy, iż z wydaniem towaru przez dostawcę łączy ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie VAT, VAT należny, rozliczenie VAT, faktura VAT
 • Umowa najmu, dzierżawy i leasingu: rozliczenie podatku VAT 2014

  Umowa najmu, dzierżawy i leasingu: rozliczenie podatku VAT 2014

  13:40 17.04.2014

  ... obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług najmu, dzierżawy i leasingu. Znowelizowane przepisy określają również odmienne momenty powstania prawa do odliczenia podatku VAT. ... chwilą dokonania płatności przez najemcę - 15 kwietnia - wówczas obowiązek podatkowy powstanie w okresie rozliczeniowym wystawienia faktury; jeżeli podatnik nie wystawi ... WIĘCEJ

  Tematy: wynajem, podatek VAT, podatek od najmu, opodatkowanie VAT
 • Usługi budowlane 2014 w podatku VAT i dochodowym

  Usługi budowlane 2014 w podatku VAT i dochodowym

  13:34 10.04.2014

  ... data faktycznie wykonanej usługi czy też otrzymania za nią wynagrodzenia, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT od usług budowlanych, a data wystawienia faktury za te usługi. Warto przy tym pamiętać, że art. 19a ust. 7 ustawy o VAT doprecyzowuje tutaj, że jeżeli podatnik nie wystawi takiej faktury bądź wystawi ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy VAT, powstanie obowiązku podatkowego VAT, VAT w budownictwie, VAT należny
 • Aport znaku towarowego: podatek VAT jako przychód w CIT?

  Aport znaku towarowego: podatek VAT jako przychód w CIT?

  12:53 31.03.2014

  ... w świetle podatku dochodowego od osób prawnych neutralne podatkowo. Reasumując, otrzymane przez Wnioskodawcę od SKA środki pieniężne stanowiące równowartość podatku VAT należnego, wynikającego z faktury VAT dokumentującej czynność wniesienia aportem Praw do SKA, będą dla Wnioskodawcy przychodem podatkowym na podstawie art. 12 ust. 1 pkt ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie VAT, powstanie obowiązku podatkowego VAT, aport, aport VAT
 • Podatek VAT 2014: skomplikowany obowiązek podatkowy

  Podatek VAT 2014: skomplikowany obowiązek podatkowy

  12:50 04.03.2014

  ... obowiązku podatkowego w VAT powoduje, że od większości typowych transakcji podatek jest wymagalny ... powstanie obowiązku podatkowego z chwilą zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, czyli najczęściej w momencie wydania towaru. Skorzystanie z zastrzeżenia prawa własności rodzi obowiązek korekty, ale nie odsuwa momentu powstania obowiązku podatkowego ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie VAT, VAT należny, rozliczenie VAT, faktura VAT
 • Wynagrodzenie za rozwiązanie umowy najmu w podatku VAT

  Wynagrodzenie za rozwiązanie umowy najmu w podatku VAT

  12:24 20.02.2014

  ... jest niewątpliwie szersza niż zakres tego pojęcia w potocznym jego rozumieniu. Taka konstrukcja definicji usług pozwala na objęcie zakresem przedmiotowym podatku VAT wszelkich transakcji wykonywanych w ramach działalności gospodarczej. Zgodnie z artykułem 25 ww. Dyrektywy 2006/112/WE Rady, świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu ... WIĘCEJ

  Tematy: wynajem, podatek VAT, podatek od najmu, powstanie obowiązku podatkowego VAT
 • Podatek VAT: rozliczenie usług budowlanych w 2014 roku

  Podatek VAT: rozliczenie usług budowlanych w 2014 roku

  13:30 13.02.2014

  ... obowiązku podatkowego do końca 2013 r. – był on uzależniony od momentu wykonania usługi i powstawał najpóźniej 30 dnia po tej dacie. W praktyce przedsiębiorcy wystawiali faktury wtedy, gdy podpisany został protokół odbioru robót budowlanych, ale podatek VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy VAT, powstanie obowiązku podatkowego VAT, VAT w budownictwie, VAT należny

poprzednia  

1 ... 9 10 11 ... 20

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: