eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › postępowanie upadłościowe
 • Niewypłacalność a postępowanie upadłościowe

  Niewypłacalność a postępowanie upadłościowe

  13:49 13.04.2011

  ... działalności. Po spieniężeniu składników masy upadłości i rozdzieleniu tak uzyskanych funduszy na poszczególnych wierzycieli upadłego według zasad wskazanych w ustawie, postępowanie upadłościowe ulega zakończeniu. Nie oznacza to jednak końca kłopotów przedsiębiorcy bądź osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy (będącego osobą prawną lub ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, upadłość, prawo upadłościowe, upadłość firmy
 • Postępowanie upadłościowe mniej restrykcyjne

  Postępowanie upadłościowe mniej restrykcyjne

  09:10 14.03.2011

  ... , odpowiadający wymogom ustawowym i należycie opłacony, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Podstawa prawna: Art. 28 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zmianami). Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 listopada 2009 r., sygn. akt P 88/08. Więcej porad niezbędnych ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, jak ogłosić upadłość, wniosek o ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe
 • Nowe zasady uzyskiwania licencji syndyka

  Nowe zasady uzyskiwania licencji syndyka

  10:07 07.02.2011

  ... upadłego oraz zabezpieczeniem go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem przez osoby postronne, co reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.). Syndykiem, nadzorcą sądowym albo zarządcą może być osoba fizyczna ... WIĘCEJ

  Tematy: syndyk, licencja syndyka, postępowanie upadłościowe
 • Wyrok ETS: uznanie orzeczenia o upadłości

  Wyrok ETS: uznanie orzeczenia o upadłości

  13:46 12.02.2010

  ... omawianego postępowania upadłościowego i jego skutków. ETS podsumował, iż ze względu na uniwersalny zakres, jaki należy przyznać każdemu głównemu postępowaniu upadłościowemu, postępowanie upadłościowe wszczęte w Polsce obejmuje wszystkie aktywa spółki, również te znajdujące się w Niemczech, a prawo polskie reguluje nie tylko wszczęcie postępowania ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, prawo upadłościowe, orzeczenia sądowe, wyrok ETS
 • Jak ogłosić upadłość firmy?

  Jak ogłosić upadłość firmy?

  13:50 14.01.2010

  ... upadłości jest złożenie wniosku do odpowiedniego sądu. Podmioty mogące złożyć wniosek, jego formę oraz postępowanie upadłościowe wraz ze skutkami ogłoszenia upadłości reguluje (wielokrotnie nowelizowana) ustawa z 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (pun). Ten akt prawny określa także zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość firmy, jak ogłosić upadłość, jak ogłosić upadłość firmy, postępowanie upadłościowe
 • Upadłość transgraniczna w UE

  Upadłość transgraniczna w UE

  01:03 13.10.2009

  ... postępowanie terytorialne ma zawsze charakter postępowania likwidacyjnego, tzn. polegającego na spieniężeniu i spłaceniu zobowiązań. Główne postępowanie upadłościowe obejmie majątek dłużnika nie tylko w jednym państwie Postępowanie upadłościowe obejmuje nie tylko majątek dłużnika położony na terytorium państwa członkowskiego, w którym postępowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość transgraniczna, prawo wspólnotowe, upadłość firmy, upadłość
 • Postępowanie upadłościowe: rodzaje i skutki

  Postępowanie upadłościowe: rodzaje i skutki

  12:16 02.10.2009

  ... 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r., Nr 217, poz.2125 z późn. zm, zwane w dalszej części "PUiN ... a więc zaproponować wierzycielom sposób spłaty swoich zobowiązań oraz wskazać źródła sfinansowania tych spłat. Postępowanie prowadzone jest przez wyznaczonego przez sąd nadzorcę lub zarządcę - w przypadku, gdy odebrano ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, prawo upadłościowe, prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość

poprzednia  

1 ... 10 11Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: