eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › postępowanie podatkowe
 • Czynny żal już nie pomoże podatnikom?

  Czynny żal już nie pomoże podatnikom?

  09:28 02.06.2022

  Czynny żal to rozwiązanie, które umożliwia uniknięcie kary za niedopełnienie obowiązków podatkowych. Wprowadzane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w kodeksie karnym skarbowym znacząco ograniczą stosowanie tego narzędzia. Dla wielu podatników poruszanie się po skomplikowanym systemie podatkowym jest trudne i rodzi wiele niezamierzonych ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks karny skarbowy, czynny żal, przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe
 • Ustne ustalenia z urzędnikiem skarbowym nie zabezpieczają podatnika

  Ustne ustalenia z urzędnikiem skarbowym nie zabezpieczają podatnika

  09:08 28.03.2022

  ... roku sygn. I SA/Gl 797/19). WSA podkreślił, że wyjaśnienie powodów nieuwzględnienia interpretacji powinno być zawarte w uzasadnieniu decyzji wymiarowej. Uwzględniając, że postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne od woli podatnika zależy weryfikacja tej kwestii w toku instancji. W związku z powyższym istotne jest nie tylko pełne przedstawienie ... WIĘCEJ

  Tematy: wiążąca informacja stawkowa, wiążące interpretacje podatkowe, wiążące interpretacje, wiążące interpretacje prawa podatkowego
 • Podmioty powiązane: oznaczenie TP w JPK_VAT

  Podmioty powiązane: oznaczenie TP w JPK_VAT

  13:40 02.03.2022

  Fiskus chce wiedzieć na bieżąco, które transakcje są zawierane z podmiotami powiązanymi. W tym celu zobowiązał sprzedawców do oznaczania faktur (i nie tylko) dokumentujących sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych symbolem TP. Które podmioty są traktowane jako powiązane? Jakie dokumenty trzeba oznaczać w pliku JPK tym symbolem? Szczegółowy zakres ... WIĘCEJ

  Tematy: kody GTU, oznaczanie towarów i usług, podatki, podatki w firmie
 • Skuteczne zaskarżenie decyzji organu uniemożliwia dokonanie potrąceń z wpłat podatnika na poczet zaległości podatkowych

  Skuteczne zaskarżenie decyzji organu uniemożliwia dokonanie potrąceń z wpłat podatnika na poczet zaległości podatkowych

  08:28 24.02.2022

  ... naczelnika, podnosząc, że zobowiązania te nie były wymagalne, bo ostateczna decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, w oparciu o którą ustalono zobowiązanie podatkowe za 2012 r., została uchylona wyrokiem WSA w Łodzi z 26 listopada 2019 r. Według skarbówki priorytetem jest zaspokojenie wierzytelności podatkowych DIAS stwierdził, że ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, zobowiązania podatkowe, podatek dochodowy, zobowiązanie podatkowe
 • Warunki zabezpieczenia na majątku firmy

  Warunki zabezpieczenia na majątku firmy

  00:05 03.01.2022

  ... wojewódzkiego sądu administracyjnego, firma jeszcze raz podkreśliła, że organy podatkowe miały wiedzę na temat tego, w jakim schemacie prowadzi swoją działalność – ... nie zwalnia jednak organów z obowiązku przestrzegania reguł, które to postępowanie obwarowują. Urzędnicy skarbowi muszą podjąć wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenie zapłaty podatku, majątek firmy, majątek spółki, zabezpieczenie majątkowe
 • Bezprawne przedłużanie terminu zwrotu podatku VAT

  Bezprawne przedłużanie terminu zwrotu podatku VAT

  12:14 30.11.2021

  ... przedsiębiorcę skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu na wniosek spółki zawiesił postępowanie do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez Naczelny Sąd Administracyjny ... sprawie. NSA skargi te oddalił, stąd w sierpniu 2021 r. WSA podjął zawieszone postępowanie. W oparciu o ww. rozstrzygnięcie NSA sąd przypomniał, że co prawda ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot VAT, termin zwrotu VAT, zasady dokonywania zwrotu nadwyżki VAT, VAT naliczony
 • Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązków wobec fiskusa

  Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązków wobec fiskusa

  13:39 22.11.2021

  ... podatkowej. W przedmiotowej sprawie NSA wskazał, że podatnik nie miał uzasadnionej przyczyny odmowy złożenia dokumentów i udzielenia wyjaśnień, w związku z czym uznał postępowanie przedsiębiorcy za bezzasadną odmowę. NSA powołał się na przykładowe orzeczenia NSA, które były wydawane w podobnych sprawach. Przykładowo brak stawiennictwa w siedzibie ... WIĘCEJ

  Tematy: swoboda działalności gospodarczej, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ułatwienia dla przedsiębiorców, bariery przedsiębiorczości
 • Zwrot VAT: fiskus musi umorzyć całe postępowanie podatkowe a nie tylko odwoławcze

  Zwrot VAT: fiskus musi umorzyć całe postępowanie podatkowe a nie tylko odwoławcze

  13:54 08.11.2021

  ... . Uchylając postanowienie dyrektora izby skarbowej, dodał: „…organy podatkowe nie tylko nie udowodniły, ale nawet nie uprawdopodobniły ... kolejną skargę do sądu, domagając się uchylenia rozstrzygnięcia umarzającego postępowanie odwoławcze. Spółka podniosła, że postępowanie prowadzone przez dyrektora izby skarbowej, czyli przez organ odwoławczy ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Od 2022 r. szybszy zwrot podatku VAT ale tylko dla wybranych

  Od 2022 r. szybszy zwrot podatku VAT ale tylko dla wybranych

  13:30 05.11.2021

  W piątek 29 października 2021 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustawa (czeka ona obecnie na podpis Prezydenta). Nowelizacja zakłada wprowadzenie do przepisów VAT możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur oraz zachęt do stosowania tego rodzaju dokumentów. Fakturą ... WIĘCEJ

  Tematy: KSeF, Krajowy System e-Faktur, faktury VAT, e-faktury
 • Organom podatkowym trzeba przedstawiać żądane dokumenty

  Organom podatkowym trzeba przedstawiać żądane dokumenty

  04:56 04.11.2021

  ... podmiotu, strony postępowania, biegłego, świadka czy pełnomocnika do wykonania ciążących na nim obowiązków. Zasadniczo więc wymierzanie kar porządkowych powinno usprawnić postępowanie podatkowe. Konsekwencją tego rozumowania jest stwierdzenie, że organ podatkowy ma prawo nałożenia kary porządkowej na podstawie art. 262 § 1 Ordynacji podatkowej ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa

poprzednia  

1 2 3 ... 10 ... 20 ... 30

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: