eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › postępowanie podatkowe
 • Zaniedbania procesowe a uchylenie ostatecznej decyzji podatkowej

  Zaniedbania procesowe a uchylenie ostatecznej decyzji podatkowej

  10:50 09.01.2020

  ... Dlatego też może nastąpić jedynie w przypadkach wskazanych w ustawach podatkowych. Niedopuszczalne jest zatem stosowanie wykładni rozszerzającej w celu użycia tego środka nadzwyczajnego. Postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji nie może również prowadzić do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy co do jej istoty, bowiem jego celem jest ... WIĘCEJ

  Tematy: wznowienie postępowania, postępowanie administracyjne, ordynacja podatkowa, postępowanie podatkowe
 • Oskarżenia o oszustwa podatkowe a prawo do obrony

  Oskarżenia o oszustwa podatkowe a prawo do obrony

  13:51 07.01.2020

  ... 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej: „W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej ... dostawców czy innych kontrahentów” – podsumowuje mec. Nogacki. Organy podatkowe nie mogą bowiem zapominać, że posądzając przedsiębiorcę o bezprawne odliczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT, podatek VAT, wyłudzenia VAT, karuzela podatkowa
 • Ordynacja podatkowa: ujawnienie tajemnicy skarbowej

  Ordynacja podatkowa: ujawnienie tajemnicy skarbowej

  16:13 22.12.2019

  ... prokuratury, jeżeli dane są niezbędne ze względu na toczące się postępowanie, Rzecznik Praw Obywatelskich w związku z jego udziałem w postępowaniu przed sądem administracyjnym, Prokurator ... o działalności organów podatkowych i jawności życia publicznego. Dodatkowo organy podatkowe mogą udostępnić informacje zawarte w aktach podatkowych tym organom, ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Tajemnica skarbowa: kto ma dostęp do informacji podatkowych?

  Tajemnica skarbowa: kto ma dostęp do informacji podatkowych?

  13:41 16.12.2019

  ... , ale niepochodzące z banków i innych instytucji finansowych udostępniane są podmiotom wskazanym w art. 298 Ordynacji podatkowej. W tym przepisie określono, że organy podatkowe udostępniają wskazane akta ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, innym organom podatkowym, Najwyższej Izbie Kontroli ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji podatkowej

  Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji podatkowej

  13:37 22.11.2019

  ... tajemnica skarbowa dotyczy informacji z deklaracji podatkowych i innych dokumentów składanych w urzędach skarbowych. Określono tam również szczegółowy katalog obejmujący informacje podatkowe przekazywane organom podatkowym przez podmioty inne niż te wskazane w ogólnej regule, dane zawarte w aktach dokumentujących czynności sprawdzające, w aktach ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Brak rachunku bankowego i zapłata gotówką to nie fikcyjna transakcja

  Brak rachunku bankowego i zapłata gotówką to nie fikcyjna transakcja

  13:44 14.10.2019

  ... jego dokumentacji księgowej. A przecież organy były w posiadaniu dokumentacji kontrahentów przedsiębiorcy, w tym protokołów i faktur przekazanych przez właściwe im organy podatkowe. Przyznając rację organom co do wiarygodności ich ustaleń w zakresie fikcyjności świadczonych przez przedsiębiorcę usług budowlanych, odmówił takiego waloru poczynionym ... WIĘCEJ

  Tematy: podatki, podatki w firmie, system podatkowy, jednolity plik kontrolny
 • Rodzaje dowodów na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej

  Rodzaje dowodów na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej

  16:15 15.09.2019

  ... zarządu spółki kapitałowej, którzy to, chcąc uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki, muszą wykazać, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzeniu układu, a także muszą wykazać, że ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Centralny Rejestr Faktur już w 2020 roku

  Centralny Rejestr Faktur już w 2020 roku

  11:44 23.08.2019

  W Polsce coraz prężniej wprowadzana jest informatyzacja zarówno w strefach obsługiwanych przez przedsiębiorców, którzy konstruują rozmaite systemy usprawniające efektywność pracy lub efektywność sprzedaży jak i w działalności związanej ze sprawnym funkcjonowaniem państwa. Zgodnie z tym trendem sprawy związane z administracją publiczną możemy ... WIĘCEJ

  Tematy: Centralny Rejestr Faktur, CRF, faktury VAT, e-faktury
 • Zapłata kartą płatniczą wyklucza szybszy zwrot VAT?

  Zapłata kartą płatniczą wyklucza szybszy zwrot VAT?

  13:01 19.08.2019

  Przy skróconym do 25 dni terminie zwrotu podatku VAT ustawodawca wymaga, aby zapłaty za zakupione towary i usługi następowały co do zasady za pośrednictwem rachunku bankowego. Czy zapłata kartą płatniczą bądź za pośrednictwem systemów płatniczych on-line, warunek ten spełniają? Podstawowy termin zwrotu podatku VAT wynosi 60 dni. Może on jednak ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot VAT, termin zwrotu VAT, zasady dokonywania zwrotu nadwyżki VAT, VAT naliczony
 • Mimo wyroku sądu fiskus nie chce wypłacić zwrotu VAT

  Mimo wyroku sądu fiskus nie chce wypłacić zwrotu VAT

  13:00 19.08.2019

  Najpierw 10-ego, a następnie 19-ego grudnia 2018 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie doręczył pełnomocnikowi warszawskiego przedsiębiorcy Kancelarii Prawnej „Skarbiec” odpis dwóch wyroków, w których uchylił postanowienia urzędu skarbowego wstrzymujące należny mu zwrot VAT. Pomimo upływu 8 miesięcy od wydanych 16 ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot VAT, termin zwrotu VAT, zasady dokonywania zwrotu nadwyżki VAT, VAT naliczony

poprzednia  

1 ... 9 10 11 ... 20 ... 30

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: