eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek u źródła
 • Płatnik podatku: podatek u źródła na IFT-2R

  Płatnik podatku: podatek u źródła na IFT-2R

  13:01 23.03.2012

  ... zwalnia z obowiązku wystawienia informacji IFT-2R na koniec roku podatkowego. Ustawa o PDOP, w art. 21 ust. 1 wymienia przychody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. Są to przychody uzyskane na terytorium Polski przez podmioty zagraniczne, nieposiadające siedziby ani zarządu w Polsce. W zależności od rodzaju przychodu uzyskanego ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Ważny certyfikat rezydencji podatkowej

  Ważny certyfikat rezydencji podatkowej

  13:27 02.02.2012

  ... 2012 roku, a certyfikat został wydany w styczniu 2012 roku, to mamy ryzyko zakwestionowania przez nasz urząd tej płatności (ryzyko niepotrącenia podatku u źródła), ponieważ zgodnie z najnowszymi interpretacjami powinniśmy dysponować certyfikatem obejmującym datę płatności, czyli wydanym po dokonaniu płatności. Oznacza to, że powinniśmy ściągać ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Dłużne papiery wartościowe a podatek u źródła

  Dłużne papiery wartościowe a podatek u źródła

  05:58 28.11.2011

  ... . Jednakże odsetki mogą być opodatkowane w państwie źródła, ale jeżeli odbiorca tych odsetek jest osobą uprawnioną, to podatek „u źródła” nie może przekroczyć limitów określonych w poszczególnych umowach. Wskazane umowy przewidują dodatkowo, iż odsetki wypłacane bankom będą zwolnione z opodatkowania „u źródła”, jeżeli bank jest osobą uprawnioną do ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Podatek u źródła: zależny agent to zakład

  Podatek u źródła: zależny agent to zakład

  12:51 24.11.2011

  Podatek u źródła i ustalenie właściwego miejsca opodatkowania przychodów to jedno z podstawowych zagadnień dla przedsiębiorców nawiązujących kontakty z zagranicznymi podmiotami i podejmujących działalność na arenie międzynarodowej. ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Szkodliwa konkurencja podatkowa jako optymalizacja

  Szkodliwa konkurencja podatkowa jako optymalizacja

  11:42 07.11.2011

  ... co oznacza „podatek podlegający zapłacie”, a nie „podatek zapłacony”. Tym samym „przez podatek podlegający zapłacie na terytorium Cypru należy rozumieć także podatek, ... Polski bądź większości państw UE oznaczałoby konieczność zapłaty wysokiego podatku u źródła. Z tego względu wykorzystanie spółki cypryjskiej pomiędzy spółką polską bądź spółką z ... WIĘCEJ

  Tematy: szkodliwa konkurencja podatkowa, konkurencja podatkowa, podatek dochodowy, podatek
 • Podatek od licencji know-how

  Podatek od licencji know-how

  13:20 21.10.2011

  ... obowiązku podatkowego. Należy dodać, że - zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT - kwota podatku należnego z tytułu importu usług stanowi podatek naliczony, który podlega odliczeniu. Zatem w konsekwencji opodatkowanie importu usług pozostaje neutralne podatkowo. 2.3. Licencje w ewidencji księgowej Również dla celów rachunkowych nabyte ... WIĘCEJ

  Tematy: licencje, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów
 • Podatek u źródła gdy usługi tłumaczenia?

  Podatek u źródła gdy usługi tłumaczenia?

  13:09 06.09.2011

  ... z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 UoPDOF. W takiej sytuacji, ewentualny obowiązek pobrania podatku u źródła mógłby wynikać z art. 29 ust. 1 pkt 5 UoPDOF, zgodnie z którym, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z tytułu ... WIĘCEJ

  Tematy: rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podwójne opodatkowanie
 • Usługi marketingowe: podatek u źródła

  Usługi marketingowe: podatek u źródła

  13:13 08.08.2011

  ... pytanie, czy w przypadku gdy taki podmiot z zagranicy świadczy usługę marketingową na rzecz polskiego przedsiębiorcy, to czy ten przedsiębiorca musi pobrać podatek u źródła? Podstawowa zasada Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, opodatkowanie podatkiem dochodowym osób mających w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, z tytułu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Podatek u źródła a umowy mieszane

  Podatek u źródła a umowy mieszane

  11:54 30.06.2011

  ... przewiduje pobór podatku u źródła od należności licencyjnych w wysokości 10%. Dylemat interpretacyjny Kwestia poboru podatku u źródła od należności za oprogramowanie komputerowe wzbudza liczne wątpliwości w praktyce organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Istnieją liczne wyroki sądów, które wskazują iż podatek u źródła może być jedynie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Podatek u źródła: kompensata zobowiązań

  Podatek u źródła: kompensata zobowiązań

  13:19 29.03.2011

  ... odbywa się na zasadach określonych w ustawie PIT. Podatnik winien pobrać podatek u źródła do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który dokonał ... 20% kwoty „X” powinno zostać przekazane fiskusowi jako podatek pobrany u źródła. W sytuacji bowiem, gdy zajdzie konieczność odprowadzenia podatku u źródła, zapłata tego podatku powinna nastąpić ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa

poprzednia  

1 ... 11 12Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: