eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › opodatkowanie wspólników
 • Wystąpienie ze spółki cywilnej a podatek dochodowy

  Wystąpienie ze spółki cywilnej a podatek dochodowy

  06:22 21.10.2011

  ... że w spółce cywilnej mamy do czynienia z majątkiem wspólnym wspólników, przy czym każdy ze wspólników jest współwłaścicielem tego majątku do niepodzielnej ręki. Majątkiem wspólnym wspólników są zarówno wniesione wkłady, ... do uiszczenia podatku dochodowego od spłaty udziału w majątku spółki oznaczałoby opodatkowanie już wcześniej opodatkowanego ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Spółka z o.o.: likwidacja i podział majątku

  Spółka z o.o.: likwidacja i podział majątku

  00:15 18.10.2011

  ... następstwa prawnego (pełnej sukcesji) spółki z o.o., zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają jedynie wydatki poniesione w związku z wniesieniem przez wspólników wkładów do spółki jawnej. Natomiast otrzymana przez wspólników nadwyżka majątku spółki z o.o. (czyli następcy prawnego spółki jawnej) ponad te wydatki będzie podlegała opodatkowaniu 19 ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, przychody podatkowe, spółka z o.o., kodeks spółek handlowych
 • Likwidacja spółki osobowej: podatek dochodowy

  Likwidacja spółki osobowej: podatek dochodowy

  13:10 19.04.2011

  ... (jako zyski spółki działającej), stanowić będzie przychód, a jeżeli nie będzie się on wiązał z koniecznością poniesienia spłaty na rzecz pozostałych wspólników uczestniczących w likwidacji spółki i posiadających prawo do udziału w majątku likwidowanej spółki - [...] przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Wyrok WSA w Warszawie z 30 stycznia ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, likwidacja działalności, likwidacja spółki, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zmiany w podatkach: likwidacja spółki

  Zmiany w podatkach: likwidacja spółki

  11:17 08.12.2010

  ... postanowił to sporne zagadnienie uregulować, niewątpliwie cieszy. Projekt nowelizacji ustawy o CIT zakłada wprowadzenie przepisów precyzujących sposób opodatkowania wspólników zarówno w przypadku zakończenia działalności spółki osobowej jak i w sytuacji wystąpienia wspólnika z takiej spółki. W zakresie dotyczącym likwidacji spółki projekt ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, podatek dochodowy, wystąpienie wspólnika, forma opodatkowania spółki

poprzednia  

1 ... 4 5Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: