eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › nabycie nieruchomości
 • Sprzedaż mieszkania Ukraińcowi nie wymaga pozwolenia

  Sprzedaż mieszkania Ukraińcowi nie wymaga pozwolenia

  11:34 08.09.2022

  ... przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, pozwolenia nie wymaga między innymi: zakup samodzielnego lokalu mieszkalnego przez cudzoziemca - ewentualnie wraz z garażem lub udziałem w lokalu o funkcji garażowej nabycie przez obcokrajowca nieruchomości pod warunkiem zamieszkiwania w Polsce co najmniej od ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż mieszkania, zakup mieszkania, kupno mieszkania, Ukraińcy w Polsce
 • Nabycie nieruchomości rolnej nie jest takie trudne?

  Nabycie nieruchomości rolnej nie jest takie trudne?

  10:30 01.08.2022

  ... (np. nabycia nieruchomości rolnej w wyniku dziedziczenia, nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 ha lub w wyniku zniesienia współwłasności). Nabycie nieruchomości rolnych przez osoby indywidualne z reguły dotyczy działek do 1 ha - dzięki czemu zgoda KOWR nie jest wymagana. Ale, mimo tego, nabycie gruntu rolnego powyżej ... WIĘCEJ

  Tematy: nieruchomości rolne, obrót ziemią obrót ziemią rolną, działki rolne, nabycie nieruchomości
 • Zasiedzenie nieruchomości - kiedy jest możliwe?

  Zasiedzenie nieruchomości - kiedy jest możliwe?

  00:20 25.05.2022

  ... gruntowych, a nabycie rzeczy niczyjej wyłącznie ruchomości. Nieruchomości podlegające zasiedzeniu należy przy tym podzielić na trzy grupy: na nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe, a także nieruchomości lokalowe. Oczywiście najczęściej dochodzi do zasiedzenia nieruchomości gruntowych, bo w przypadku nieruchomości lokalowych i budynkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiedzenie nieruchomości, zasiedzenie mieszkania, zasiedzenie, prawo własności
 • Jakie obowiązki nakłada nabycie nieruchomości?

  Jakie obowiązki nakłada nabycie nieruchomości?

  09:57 23.11.2020

  ... nieruchomości wiąże się z różnorodnymi obowiązkami. Między innymi konieczne jest zgłoszenie faktu nabycia w celu ustalenia wysokości podatku od nieruchomości. Jak zrobić to skutecznie? Gdzie złożyć dokumenty? Jak ustala się podatek od nieruchomości? Kiedy należy zgłosić nabycie nieruchomości? Osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, nabycie nieruchomości, zakup nieruchomości, kupno nieruchomości
 • Księga wieczysta: wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

  Księga wieczysta: wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

  14:03 08.12.2014

  ... wiedzieć, jakie informacje można znaleźć w pozostałych. Dział I zawiera informacje o samej nieruchomości, m.in. położenie, numer działki, rodzaj nieruchomości, a także informuje o prawach związanych z własnością. Dział II to informacje dotyczące właściciela nieruchomości, bądź też jej użytkownika wieczystego. Dział III zawiera wpisy dotyczące ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi wieczyste, wpis do księgi wieczystej, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, nabycie nieruchomości
 • Darowizna wywłaszczonej nieruchomości: data nabycia w podatku PIT

  Darowizna wywłaszczonej nieruchomości: data nabycia w podatku PIT

  13:46 10.10.2014

  ... stosunki prawnorzeczowe”. W związku z tym nie następuje nabycie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie zwrotu nieruchomości. Ma miejsce restytucja stosunków prawnych sprzed wywłaszczenia, tj. zwrot prawa własności do nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni nabywców

  Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni nabywców

  08:15 04.08.2013

  ... znajduje się opis nieruchomości. Podstawą wpisu w dziale I-O jest ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości). Sąd wieczystoksięgowy, w przypadku niezgodności danych z katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej, dokonuje na wniosek właściciela (lub z urzędu) sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi wieczyste, księga wieczysta, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, nabycie nieruchomości
 • Zasiedzenie nieruchomości

  Zasiedzenie nieruchomości

  08:50 02.10.2012

  ... , iż kwota została już zapłacona. W przypadku niemożności zawarcia „ponownej” umowy sprzedaży, nabycie własności może nastąpić w skutek zasiedzenia. Zasiedzenie jest to sposób nabycia określonego prawa, w tym przypadku prawa własności nieruchomości, wobec upływu czasu. Na skutek zasiedzenia, które następuje ex lege, dotychczasowy uprawniony traci ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo własności, nabycie prawa własności, przeniesienie własności, zasiedzenie nieruchomości
 • Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez cudzoziemców

  Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez cudzoziemców

  00:35 01.08.2012

  ... po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat. Jednakże zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości nie mają zastosowania, gdy przedmiotem nabycia są grunty rolne o powierzchni przekraczającej powierzchnię 1 ha. Nabycie nieruchomości może nastąpić ... WIĘCEJ

  Tematy: nabycie nieruchomości, nabywanie nieruchomości, zakup nieruchomości, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 • Nabycie nieruchomości przez spółkę z o.o.

  Nabycie nieruchomości przez spółkę z o.o.

  10:22 13.06.2012

  ... okolicznościach: przy nabyciu nieruchomości określonego rodzaju (np. lokali mieszkalnych, lokali niemieszkalnych, nieruchomości rolnych); przy nabyciu nieruchomości położonych w określonym obszarze (np. nieruchomości położone w województwie mazowieckim); przy nabyciu nieruchomości powyżej określonej kwoty (np. nabycie nieruchomości powyżej za cenę ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno nieruchomości, nabycie nieruchomości, spółki, spółka z o.o.


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: