eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › miejsce opodatkowania VAT
 • Cross-border z Polski. O czym sprzedawca musi wiedzieć?

  Cross-border z Polski. O czym sprzedawca musi wiedzieć?

  13:12 09.05.2023

  ... opodatkowania dostawy, w związku z którą przekroczona zostanie ta kwota, będą Niemcy. Właściciel e-sklepu może zdecydować się na rejestrację do celów podatku VAT w Niemczech, oraz składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż za granicę, sprzedaż na odległość, cross-border shopping, e-commerce
 • Opodatkowanie platform e-commerce

  Opodatkowanie platform e-commerce

  20:16 12.04.2023

  ... towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT (tj. SOTI, WSTO oraz dostawy na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT), na zasadach stosowanych do „zwykłych” podatników wykonujących czynności opodatkowane (tj. w formie pliku JPK_VAT z deklaracją), o ile miejsce opodatkowania tych dostaw znajduje się w Polsce. W takiej sytuacji ... WIĘCEJ

  Tematy: marketplace, platforma marketplace, podatek VAT, rozliczenie VAT
 • Zakup zagranicznych biletów lotniczych a ewidencje VAT i JPK_VAT

  Zakup zagranicznych biletów lotniczych a ewidencje VAT i JPK_VAT

  13:44 13.06.2017

  ... tego podatku). VAT od biletów lotniczych Transport osób korzysta w Polsce co do zasady z preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8%. Inaczej, aniżeli opisano to wyżej, określa się tutaj jednakże miejsce opodatkowania takich usług. Otóż art. 28f ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT, usługi transportowe
 • Jak uniknąć podatku u źródła od biletów lotniczych?

  Jak uniknąć podatku u źródła od biletów lotniczych?

  13:16 01.06.2017

  ... (o polski podatek) aniżeli zostało to ustalone. Podatek ten nie wystąpi bądź może zostać obniżony, gdy tak wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy Polską a państwem, w którym ma swoją rezydencję podatkową zagraniczny przewoźnik. Niestety powołanie się na zapisy takiej umowy jest warunkowane ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT, usługi transportowe
 • Zakup zagranicznych biletów lotniczych w podatku VAT i dochodowym

  Zakup zagranicznych biletów lotniczych w podatku VAT i dochodowym

  12:09 23.05.2017

  ... rozliczenia VAT przechodzi na nabywcę (będącego oczywiście podatnikiem w myśl VAT-u). Przewóz osób rządzi się jednak swoimi prawami. Art. 28f ust. 1 ustawy o VAT mówi, że miejscem świadczenia (czyli opodatkowania) usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Jaką stawkę VAT należy ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT, usługi transportowe
 • WNT w VAT gdy faktura wewnętrzna na przemieszczenie towaru

  WNT w VAT gdy faktura wewnętrzna na przemieszczenie towaru

  13:45 26.04.2016

  ... Podstawą opodatkowania przy przemieszczeniu wewnątrzzakładowym jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (art. 30a ust. 2 w zw. z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT). Do tak określonej podstawy opodatkowania zastosowanie znajduje stawka podatku VAT właściwa ... WIĘCEJ

  Tematy: WNT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, stawki VAT
 • WNT w podatku VAT: istotne przemieszczenie towaru

  WNT w podatku VAT: istotne przemieszczenie towaru

  06:01 24.10.2015

  ... lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Art. 9 ust. 2 ustawy stanowi, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce pod warunkiem, że: 1.nabywcą towarów jest: a. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają ... WIĘCEJ

  Tematy: WNT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, stawki VAT
 • Zakup biletu lotniczego bez importu usług w podatku VAT

  Zakup biletu lotniczego bez importu usług w podatku VAT

  13:21 15.01.2015

  ... myśl art. 28a ustawy o VAT. Kolejnym krokiem niezbędnym w celu prawidłowego opodatkowania nabytych przez Wnioskodawcę usług, jest określenie, na jakich zasadach należy określić miejsce ich świadczenia. Miejsce świadczenia usług na rzecz podatnika uregulowane zostało w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, jako miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT, usługi transportowe
 • Zmiany w podatku VAT dla usług telekomunikacyjnych i elektronicznych

  Zmiany w podatku VAT dla usług telekomunikacyjnych i elektronicznych

  11:43 25.07.2014

  ... zmian w ustawie o VAT oraz Ordynacji podatkowej, który przewiduje wprowadzenie opodatkowania VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami w miejscu ich konsumpcji, w państwach członkowskich, w których podatnicy ci nie mają siedziby działalności gospodarczej. Celem nowelizacji ustaw o VAT oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w VAT, nowelizacja ustawy o VAT, miejsce opodatkowania VAT, miejsce świadczenia VAT
 • Import od usług transportu: powstanie obowiązku podatkowego

  Import od usług transportu: powstanie obowiązku podatkowego

  12:57 24.07.2014

  ... to ona generuje moment powstania obowiązku podatkowego w VAT (mówią o tym odpowiednio art. 19a ust. 1 i 8 ustawy). W zakresie określenia podstawy opodatkowania, właściwym będzie z kolei odniesienie się do normy prawnej określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT mówiącej, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie podatkowe, powstanie obowiązku podatkowego, VAT należny, usługi transportowe

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: