eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › miejsce opodatkowania
 • Usługi na majątku ruchomym w myśl podatku VAT

  Usługi na majątku ruchomym w myśl podatku VAT

  13:46 15.09.2020

  ... , należy ustalić miejsce opodatkowania usługi. Miejsce opodatkowania w przypadku usług na rzeczowym majątku ruchomym uzależnione jest od statusu nabywcy. Zgodnie z treścią art. 28h pkt 2) ustawy o VAT miejscem opodatkowania usług na rzeczowym majątku ruchomym świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT jest miejsce, gdzie usługi ... WIĘCEJ

  Tematy: miejsce opodatkowania, miejsce świadczenia usług, opodatkowanie VAT, transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • Spółka zależna a prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

  Spółka zależna a prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

  13:47 10.08.2020

  ... Rady Unii Europejskiej 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., zwłaszcza zaś w treści art. 11. W świetle przywołanego przepisu „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” to dowolnie wybrane miejsce znajdujące się poza siedzibą płatnika. Ma ona cechować się odpowiednią trwałością oraz strukturą w obszarze personelu i bazy technicznej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Podatek VAT: sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju

  Podatek VAT: sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju

  13:39 07.08.2020

  ... podmiotu niż polski podatnik VAT. Powinien nastąpić faktyczny transfer towarów z jednego państwa na terytorium drugiego. Nie ma zastosowania jeden z wyjątków. Miejsce opodatkowania W przypadku sprzedaży wysyłkowej bardzo istotne jest określenie miejsca dostaw towarów. Zasadą jest, że sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju uznaje się ... WIĘCEJ

  Tematy: limit sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż wysyłkowa, transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru
 • Eksport towaru poza UE z terytorium Czech w podatku VAT

  Eksport towaru poza UE z terytorium Czech w podatku VAT

  12:39 30.07.2020

  ... (dostawy) determinuje miejsce opodatkowania. Miejsce świadczenia wskazuje jednocześnie państwo, w którym dana czynność winna zostać opodatkowana. Określenie miejsca świadczenia jest szczególnie istotne w przypadku dostawy towarów, która odbywa się pomiędzy podmiotami z różnych państw. Miejsce świadczenia (opodatkowania) przy dostawie towarów ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Unikanie podwójnego opodatkowania: dochody norweskie a siedziba pracodawcy

  Unikanie podwójnego opodatkowania: dochody norweskie a siedziba pracodawcy

  12:55 27.04.2020

  ... -ie, a na Wyspie Man. Fiskus chciał wyłączności na opodatkowanie dochodów Organ podatkowy, dokonując analizy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wysnuł wniosek, że wynagrodzenia pracownika mającego miejsce zamieszkania w Polsce są opodatkowane wyłącznie w Polsce, chyba że pracę wykonuje się na terytorium należącym do państwa sygnatariusza ... WIĘCEJ

  Tematy: system podatkowy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podwójne opodatkowanie, opodatkowanie podatkiem dochodowym
 • Zlecenie wykonania usług to jeszcze nie prowadzenie w Polsce firmy

  Zlecenie wykonania usług to jeszcze nie prowadzenie w Polsce firmy

  12:41 27.04.2020

  ... należy wskazać, że dla ujednolicenia stosowanych zasad dotyczących miejsca opodatkowania transakcji podlegających opodatkowaniu definicja „stałego miejsca prowadzenia działalności ... 44 dyrektywy 2006/112/WE „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” oznacza dowolne miejsce – inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika, ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Podatek u źródła a płatność na rzecz zakładu zagranicznej firmy

  Podatek u źródła a płatność na rzecz zakładu zagranicznej firmy

  13:41 10.03.2020

  ... zakład - pod warunkiem, że nic innego nie wynika z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - rozumie się w szczególności stałą placówkę (np. oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabryka), ... od tego zakładu w Polsce, doszłoby wówczas do podwójnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez zakład na terytorium Polski. Warunki Niepobieranie przez ... WIĘCEJ

  Tematy: zakład podatkowy, prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od firmy, system podatkowy
 • Zagraniczny zakład w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Zagraniczny zakład w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

  13:33 20.02.2020

  ... opodatkowania (dalej: Konwencja OECD), stanowiącej wzór dla większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz w dwustronnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (dalej: umowa UPO), z pewnymi odstępstwami określonymi w polskich ustawach PIT i CIT. Zasada ogólna mówi, że przedsiębiorcy mający miejsce ... WIĘCEJ

  Tematy: zakład podatkowy, prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od firmy, system podatkowy
 • Spory w UE w sprawie podwójnego opodatkowania: nowe rozwiązania

  Spory w UE w sprawie podwójnego opodatkowania: nowe rozwiązania

  11:57 18.12.2019

  ... także w pozostałych państwach członkowskich. Kiedy dochodzi do sporu? Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania regulują zasady, gdzie dany dochód powinien zostać opodatkowany albo na jakich zasadach powinny nastąpić odliczenia wynikające z konieczności opodatkowania danego dochodu w dwóch państwach. Nie oznacza to jednak, że np. postępowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od firmy, system podatkowy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Jak rozliczyć usługę na nieruchomości w UE świadczoną przez nievatowców?

  Jak rozliczyć usługę na nieruchomości w UE świadczoną przez nievatowców?

  13:32 04.11.2019

  ... gruncie podatku VAT, jeżeli usługa świadczona jest przez nievatowca! Miejsce świadczenia usług, czyli w jakim kraju rozliczany jest podatek VAT? Zgodnie z ogólną zasadą ... nieruchomościami podlega specjalnemu ustaleniu miejsca świadczenia, dla zapewnienia jednolitego opodatkowania takich transakcji przez państwa członkowskie ustawodawca wprowadził ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Faktura z odwrotnym obciążeniem

  Faktura z odwrotnym obciążeniem

  20:10 16.04.2013 PORADA

  Czy na fakturze za świadczenie usług dla kontrahenta spoza UE ma być napis "odwrotne obciążenie"? Chodzi mi o te nowe przepisy. WIĘCEJ

  Tematy: zasady wystawiania faktur, odwrotne obciążenie, faktura VAT, rok 2013

 

1 2 ... 10 ... 11

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: