eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › masa upadłościowa
 • Upadłość małżonka: czy rozdzielność majątkowa jest skuteczną ochroną?

  Upadłość małżonka: czy rozdzielność majątkowa jest skuteczną ochroną?

  10:09 20.05.2020

  Niekiedy zdarza się, że jeden z małżonków będący przedsiębiorcą boryka się z problemami, które zmuszają go do podjęcia decyzji o ogłoszeniu upadłości. Wówczas należy zadać sobie pytanie: Czy wspólny majątek małżonków w przypadku upadłości jednego z nich wchodzi w skład masy upadłości? Czy rozdzielność majątkowa jest skuteczną ochroną małżonka? ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość konsumencka, upadłość firmy, rozdzielność majątkowa, wspólność majątkowa
 • Wierzyciel może sam zaspokoić się z masy upadłościowej

  Wierzyciel może sam zaspokoić się z masy upadłościowej

  00:30 03.05.2019

  Z chwilą ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości i służy zaspokojeniu wszystkich jego wierzycieli. Jeśli jednak któryś z wierzycieli sam był dłużnikiem upadłego przed jej ogłoszeniem, może pod pewnymi warunkami dokonać tzw. potrącenia, które zmniejszy lub całkowicie zdejmie z niego brzemię dłużnika. W lutym 2018 r. Sąd ... WIĘCEJ

  Tematy: masa upadłościowa, wierzyciel, syndyk, ogłoszenie upadłości
 • Ogłoszenie upadłości: kiedy pozew przeciwko syndykowi może być odrzucony?

  Ogłoszenie upadłości: kiedy pozew przeciwko syndykowi może być odrzucony?

  00:44 14.11.2018

  Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, postępowania: sądowe, administracyjne lub sądowo-administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. Kiedy jednak pozew przeciwko syndykowi może być odrzucony? Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy sprawia, że postępowania sądowe, administracyjne lub ... WIĘCEJ

  Tematy: ogłoszenie upadłości, syndyk, masa upadłościowa, postępowanie upadłościowe
 • Wspólność majątkowa małżeńska a upadłość małżonka

  Wspólność majątkowa małżeńska a upadłość małżonka

  00:18 03.02.2013

  ... wierzytelności z tytułu udziału w majątku wspólnym. W takiej sytuacji wierzytelność ta nie jest objęta układem, gdyż nie powstała ona przed ogłoszeniem upadłości. Masa upadłości nie obejmuje przedmiotów służących małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej. Zaliczenie określonych w tym przepisie przedmiotów do masy ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólność majątkowa, małżeńska wspólność majątkowa, majątek wspólny, upadłość
 • Postępowanie upadłościowe - nabycie ruchomości od syndyka

  Postępowanie upadłościowe - nabycie ruchomości od syndyka

  09:55 14.12.2012

  Przeprowadzenie sprzedaży majątku upadłego przez syndyka prowadzi z jednej strony do realizacji najważniejszego celu postępowania upadłościowego tj. zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, z drugiej zaś strony daje możliwość korzystnego nabycia mienia przez potencjalnych nabywców. Prawo upadłościowe i naprawcze nie zawiera szczególnych ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo upadłościowe i naprawcze, prawo upadłościowe, prawo naprawcze, nabycie ruchomości
 • Postępowanie upadłościowe - nabywanie majątku dłużnika

  Postępowanie upadłościowe - nabywanie majątku dłużnika

  00:10 08.06.2012

  ... wyjątek dotyczy również sprzedaży ruchomości, które ulegają szybkiemu zepsuciu (np. nietrwałe produkty spożywcze, półprodukty do produkcji prowadzonej w trybie ciągłym, jak masa cementowa) lub wskutek opóźnienia sprzedaży straciłyby znacznie na wartości (np. produkty, na które mija okres gwarancji producenta) albo których przechowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, prawo upadłościowe i naprawcze, sprzedaż przedsiębiorstwa, ogłoszenie upadłości
 • Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

  Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

  12:04 04.07.2011

  Jedną z podstawowych zasad postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. By jednak zasada ta mogła zostać zrealizowana w sposób efektywny, wierzyciel musi we własnym zakresie zgłosić wierzytelność do masy upadłości (poza kilkoma wyjątkami, gdy umieszczenie wierzytelności na liście następuje z urzędu, ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, prawo upadłościowe, prawo upadłościowe i naprawcze, masa upadłościowa
 • Firma w kryzysie - restrukturyzacja, upadłość czy likwidacja firmy?

  Firma w kryzysie - restrukturyzacja, upadłość czy likwidacja firmy?

  02:12 09.03.2009

  Ogłoszenie upadłości w powszechnej świadomości oznacza koniec istnienia przedsiębiorstwa. Od tej chwili zarząd masą upadłości przejmuje syndyk albo zarządca wyznaczony przez sąd upadłościowy. Tylko w wyjątkowych okolicznościach i tylko w przypadku ogłoszenia upadłości połączonej z możliwością zawarcia układu, sąd może pozostawić w rękach upadłego ... WIĘCEJ

  Tematy: restrukturyzacja przedsiębiorstwa, upadłość, ogłoszenie upadłości, likwidacja przedsiębiorstwa


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: