eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › limit godzin ponadwymiarowych
 • Obniżenie etatu zamiast urlopu wychowawczego

  Obniżenie etatu zamiast urlopu wychowawczego

  12:36 25.05.2012

  ... jednak obowiązek zapisania w umowie o pracę pracownika niepełnoetatowego limitu godzin ponadwymiarowych po przekroczeniu którego pracownikowi takiemu przysługuje wynagrodzenie jak za godziny nadliczbowe. Dlatego w razie obniżenia wymiaru etatu bezpieczniej jest wpisać ten limit do umowy o pracę (najlepiej w ramach porozumienia zmieniającego, czyli ... WIĘCEJ

  Tematy: obniżenie wymiaru czasu pracy, obniżenie etatu, urlop wychowawczy, wymiar etatu
 • Limit godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowca

  Limit godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowca

  13:38 25.04.2012

  ... przysługiwać po przepracowaniu 6 godzin na dobę, od określonej godziny pracy w tygodniu np. po przepracowaniu 30 godzin w tygodniu. Zapisanie limitu ułamkiem etatu jest na ogół korzystne. Ale uwaga! Po zeszłorocznych zmianach w obliczaniu czasu pracy może powstać problem w sytuacji, gdy limit godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowca jest określony ... WIĘCEJ

  Tematy: limit godzin ponadwymiarowych, godziny ponadwymiarowe, czas pracy pracownika, czas pracy
 • Godziny ponadwymiarowe średniotygodniowe

  Godziny ponadwymiarowe średniotygodniowe

  00:20 03.07.2011

  ... zapisać limit godzin ponadwymiarowych, od którego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jak za godziny nadliczbowe. Limit ten można określić dowolnie, byle tylko nie wynosił tyle, co pełny etat, ponieważ po przekroczeniu pełnego etatu i tak powstają już "zwykłe" nadgodziny. Przykład: Wymiar godzin ponadwymiarowych pracownika zatrudnionego ... WIĘCEJ

  Tematy: godziny ponadwymiarowe, limit godzin ponadwymiarowych, limit średniotygodniowy, praca w godzinach nadliczbowych
 • Umowa z niepełnoetatowcem: określ limit czasu pracy

  Umowa z niepełnoetatowcem: określ limit czasu pracy

  13:27 25.10.2010

  ... wynagrodzenie jak za godziny nadliczbowe, czyli musisz ustalić tzw. limit godzin ponadywmiarowych. Przykład: Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy ... limitu godzin ponadwymiarowych, jest ona wciąż ważna. W takiej sytuacji zrekompensować dodatkiem lub czasem wolnym będziesz musiał jedynie godziny przepracowane powyżej 8 godzin. Wtedy ... WIĘCEJ

  Tematy: limit godzin ponadwymiarowych, czas pracy pracownika, czas pracy niepełnoetatowca, system czasu pracy
 • Umowa z niepełnoetatowcem a limit godzin pracy

  Umowa z niepełnoetatowcem a limit godzin pracy

  10:05 20.08.2010

  ... po przekroczeniu norm czasu pracy (8 godzin na dobę lub przeciętnie 40 godzin na tydzień). Limit godzin ponadwymiarowych, których przekroczenie będzie uprawniać pracownika do otrzymania dodatku może zostać określony w skali doby, tygodnia, miesiąca czy też okresu rozliczeniowego i wskazywać konkretną liczbę godzin lub wymiar czasu pracy wyższy niż ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy niepełnoetatowca, niepełny etat, praca w godzinach nadliczbowych, godziny nadliczbowe
 • Limit godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowca - wzory

  Limit godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowca - wzory

  12:39 28.07.2010

  ... takim bowiem przypadku pracownikowi przysługuje dodatek z tytułu pracy nadliczbowej, a limit taki ma służyć określeniu godzin ponadwymiarowych, które nie są jeszcze godzinami nadliczbowymi, lecz mimo to przysługuje za nie dodatek jak za godziny nadliczbowe. Limit godzin ponadwymiarowych, po przekroczeniu którego pracownik ma prawo do dodatku jak za ... WIĘCEJ

  Tematy: niepełny etat, praca w godzinach nadliczbowych, godziny nadliczbowe, nadgodziny
 • Praca w nadgodzinach bez polecenia pracodawcy

  Praca w nadgodzinach bez polecenia pracodawcy

  11:39 10.05.2010

  ... żadna inna regulacja prawa pracy. Fakt, że taki wymóg wynika z obowiązującego w firmie regulaminu pracy sprawia, że przed podjęciem pracy w godzinach ponadwymiarowych pracownik zasadniczo powinien uzyskać wymagane, pisemne polecenie. Co jednak w sytuacji, gdy z jakiś względów (np. nieobecność pracodawcy lub przełożonego) nie był ... WIĘCEJ

  Tematy: godziny nadliczbowe, nadgodziny, dodatek za nadgodziny, godziny ponadwymiarowe
 • Rodzaj rekompensaty bez wpływu na limit nadgodzin

  Rodzaj rekompensaty bez wpływu na limit nadgodzin

  00:54 08.11.2009

  ... pełny limit godzin nadliczbowych (150). Czy miał słuszność? Przypomnijmy, praca w godzinach nadliczbowych związana z wystąpieniem szczególnych potrzeb pracodawcy jest limitowana. Co do zasady, w skali roku pracownik nie może przepracować więcej niż 150 nadgodzin (por. art. 151 § 1 i § 3 K.p.). Za pracę w godzinach ponadwymiarowych zatrudnionemu- ... WIĘCEJ

  Tematy: godziny nadliczbowe, nadgodziny, dodatek za nadgodziny, godziny ponadwymiarowe
 • Limit nadgodzin - co do niego wliczać?

  Limit nadgodzin - co do niego wliczać?

  13:39 27.06.2008

  ... trakcie roku kalendarzowego pracownik może przepracować tylko określoną liczbę godzin nadliczbowych wynikających ze szczególnych potrzeb pracodawcy. Liczba ta wynosi 150 godzin, ale w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym można ją powiększyć maksymalnie do 416 godzin (52 tygodnie w roku x 8 dopuszczalnych nadgodzin w tygodniu). Oddanie czasu ... WIĘCEJ

  Tematy: nadgodziny, godziny nadliczbowe, praca w godzinach nadliczbowych, godziny ponadwymiarowe
 • Niepełny etat: jaki limit godzin ponadwymiarowych?

  Niepełny etat: jaki limit godzin ponadwymiarowych?

  13:18 07.03.2008

  ... zatrudnionemu na ¼ etatu i pracującemu po 2 godziny dziennie w umowie o pracę należy wskazać taki limit godzin ponadwymiarowych, aby mieścił się w przedziale pomiędzy niepełnym a pełnym wymiarem czasu pracy. Dla tego pracownika będzie to więc limit dobowy między 3. a 8. godziną pracy. Może to być np. 4. godzina. Może to też ... WIĘCEJ

  Tematy: niepełny etat, praca w godzinach nadliczbowych, godziny nadliczbowe, nadgodziny


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: