eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › kwalifikacje
 • Dietetyka a podatek VAT

  Dietetyka a podatek VAT

  16:23 24.09.2019 PORADA

  Jeżeli posiadam ukończony kurs dietetyki z zaświadczeniem MEN, to uprawnia mnie to do zwolnienia z podatku VAT? Czy do zwolnienia zaliczają się tylko świadczenia indywidualne czy także sprzedaż gotowych diet? WIĘCEJ

  Tematy: dietetyk, kwalifikacje, podatek VAT, zwolnienie z VAT
 • Zawód

  Zawód

  10:02 03.12.2014

  Wyodrębniony w wyniku społecznego podziału pracy zespół czynności i zadań, służący zaspokajaniu potrzeb innych ludzi i będący źródłem dochodu jednostki. Wykonywanie każdego zawodu wymaga odpowiednich kwalifikacji – wykształcenia, doświadczenia czy cech psycho-fizycznych. Zawód sytuuje wykonującą go jednostkę w strukturze społecznej, niosąc ze ... WIĘCEJ

  Tematy: zawód, zawody, podział pracy, kwalifikacje
 • Kształcenie ustawiczne

  Kształcenie ustawiczne

  14:54 26.11.2014

  Proces ciągłego podnoszenia kwalifikacji, rozwijania talentów, szeroko rozumianego doskonalenia się osób dorosłych, trwający w ciągu całego życia jednostki. Kształcenie ustawiczne jest odpowiedzią na zmieniające się warunki życia i wymagania, jakie stawia świat poprzez rozwój nowoczesnych technologii i dynamikę zmian zachodzących na rynku (bez ... WIĘCEJ

  Tematy: kształcenie ustawiczne, kształcenie, kwalifikacje, zorganizowane formy kształcenia ustawicznego
 • Podnoszenie kwalifikacji a zwrot kosztów dla pracodawcy

  Podnoszenie kwalifikacji a zwrot kosztów dla pracodawcy

  11:09 13.07.2011

  Pracownik od października 2010 r. podnosi kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych. Pracodawca pokrył część kosztów z tego tytułu. Ponieważ pracownik zamierza odejść z pracy przed upływem okresu, przez który ... WIĘCEJ

  Tematy: podnoszenie kwalifikacji, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwój pracowników, zwrot kosztów
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych: nowelizacja KP

  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych: nowelizacja KP

  00:30 17.07.2010

  ... definiowane jest, zgodnie z nowelizacją, jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe, pracodawca zawiera umowę w formie pisemnej, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Warto przy tym dodać, że umowa nie może zawierać ... WIĘCEJ

  Tematy: kwalifikacje zawodowe pracowników, podnoszenie kwalifikacji, kwalifikacje pracowników, kwalifikacje
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych: nowe zasady

  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych: nowe zasady

  11:30 15.07.2010

  ... zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Jakie uprawnienia ma pracownik podnoszący kwalifikacje? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe ... WIĘCEJ

  Tematy: kwalifikacje zawodowe pracowników, podnoszenie kwalifikacji, kwalifikacje pracowników, kwalifikacje
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych od 16 VII reguluje KP

  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych od 16 VII reguluje KP

  11:32 12.07.2010

  Od 11 kwietnia 2010 r. nie obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. Nie zostanie już wydane nowe rozporządzenie regulujące te zagadnienia. Warunki podnoszenia ... WIĘCEJ

  Tematy: kwalifikacje zawodowe pracowników, podnoszenie kwalifikacji, kwalifikacje pracowników, kwalifikacje
 • Niskie kwalifikacje pracowników do zmiany

  Niskie kwalifikacje pracowników do zmiany

  11:40 11.03.2010

  Kim są pracownicy o niskich kwalifikacjach i w jakich sektorach pracują? Czy istnieje realna potrzeba ze strony biznesu i pracodawców do zmiany ich kwalifikacji? Czy sami pracownicy są w stanie przedsięwziąć środki, które polepszą ich sytuację zawodową? Próbę zdiagnozowania sytuacji pracowników oraz zmian, które pozwolą zwiększyć atrakcyjność ... WIĘCEJ

  Tematy: kwalifikacje zawodowe pracowników, kwalifikacje pracownika, kwalifikacje, umiejętności kandydata
 • Dokształcanie po polsku

  Dokształcanie po polsku

  00:07 19.08.2005

  ... (44%) spośród ankietowanych przez Ipsos Polaków chce się dokształcać. Jakich umiejętności najbardziej nam brakuje? Dlaczego chcemy podnosić swoje kwalifikacje? Komu potrzebne są wyższe kwalifikacje? Na tego rodzaju pytania próbowali znaleźć odpowiedź eksperci z Ipsos. Wyniki sondażu wskazują, że wśród respondentów deklarujących potrzebę podnoszenia ... WIĘCEJ

  Tematy: dokształcanie, podnoszenie kwalifikacji, kwalifikacje


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: