eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › księgowanie operacji
 • Jak księgować faktury za faktoring?

  Jak księgować faktury za faktoring?

  09:39 26.01.2024

  ... są na różnych warunkach. Z tego powodu, w zależności od rodzaju faktoringu wykorzystywanego w firmie zależy to, jak prawidłowo ująć je w księgach rachunkowych. Księgowanie faktoringu pełnego Faktoring pełny, zwany też właściwym, to w istocie sprzedaż przez firmę – faktoranta – swoich faktur z odroczonym terminem płatności firmie faktoringowej ... WIĘCEJ

  Tematy: faktoring, faktoring pełny, faktoring niepełny, usługi faktoringowe
 • czystość obrotów na koncie 130

  czystość obrotów na koncie 130

  10:01 06.10.2023 PORADA

  Za terminal płatniczy rozliczamy się na zasadzie kompensaty. Firma od terminala zamiast przekazać całość transakcji kartami płatniczymi potrąca sobie od razu prowizje i opłatę za wynajem terminala. Ta kwota nie wpływa na konto 130. Czy powinno się w tej sytuacji dla zachowania ... WIĘCEJ

  Tematy: konto księgowe, księgi rachunkowe, rachunkowość, prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Jak księgować wynagrodzenia?

  Jak księgować wynagrodzenia?

  13:16 23.04.2021 PORADA

  Mam pytanie, jak księgować wynagrodzenia, nie chce się zagłębiać w szczegóły i płatności ZUS itp. Jeśli mamy, że WYKALKULOWANO I ZAKSIĘGOWANO WYNAGRODZENIE o wartości 3000. To księguje się to na kontach kosztowym WYNAGRODZENIA po str. Wn i na koncie ROZRACHUNKI Z TYTUŁU ... WIĘCEJ

  Tematy: księgowanie wynagrodzenia, wynagrodzenia, wypłata wynagrodzenia, ewidencja księgowa
 • Księgowanie nieodliczonego VAT w księgach rachunkowych

  Księgowanie nieodliczonego VAT w księgach rachunkowych

  13:35 13.05.2016

  Podatek od towarów i usług dla firm jest co do zasady neutralny. Nie jest on bowiem wymierzony w przedsiębiorców, a ostatecznych konsumentów. Neutralność ta przejawia się w prawie do odliczenia podatku naliczonego płaconego przy dokonywanych zakupach. Odliczenie takie jednak nie zawsze jest możliwe. Jak księgować nieodliczony VAT w księgach ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, Konto księgowe, księgowanie operacji, odliczenie podatku VAT
 • Jak rozliczyć koszty reklamy w firmie?

  Jak rozliczyć koszty reklamy w firmie?

  13:38 27.03.2015

  Dbając o rozwój swojej działalności przedsiębiorcy często sięgają po instrument jakim jest reklama. Co istotne, wydatki marketingowe da się zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dzieje się tak o ile nie stanowią one tzw. reprezentacji. Przedsiębiorca nie rozliczy wydatku reprezentacyjnego Od kilku lat wydatki, jakie przedsiębiorca przeznacza ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, usługi reklamowe, reklama
 • Reklama firmy w koszty uzyskania przychodu podatku dochodowego

  Reklama firmy w koszty uzyskania przychodu podatku dochodowego

  17:31 30.12.2014

  Reklamowanie swojego biznesu ma zapewnić wzrost sprzedaży danego produktu czy usługi, często też dzięki poszerzeniu grona klientów przyczynia się do rozwoju działalności. Innymi słowy, ma na celu wzrost przychodów, stąd wydatki na reklamę działalności - na ulotkach, w Internecie czy w ramach sponsoringu - przedsiębiorca rozliczy w kosztach firmy. ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, usługi reklamowe, reklama
 • Umorzenie udziałów w spółce: ewidencja księgowa

  Umorzenie udziałów w spółce: ewidencja księgowa

  13:12 03.03.2014

  Samorząd, który jest 100% właścicielem spółki obniżył, a następnie podwyższył kapitał zakładowy (forma gotówkowa). W jaki sposób w księgach rachunkowych zaksięgować związane z tym operacje? Odpowiedź: Ewidencję udziałów należy prowadzić na koncie 030 „Długoterminowe aktywa trwałe”. Na stronie Wn ujmuje się wówczas wszelkie zwiększenia stanu ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, ewidencja księgowa, księgowanie operacji, podwyższenie kapitału zakładowego
 • Koszty promocji i reklamy: prezenty a podatki firmy

  Koszty promocji i reklamy: prezenty a podatki firmy

  13:44 26.11.2012

  Akcje promocyjne czy reklamowe to konieczne wydatki, które trzeba ponosić, aby firma istniała i się rozwijała. Należy jednak pamiętać o prawidłowym rozliczeniu kosztów takich akcji, a niekiedy także i przychodów. Z jednej bowiem strony wydatki takie winny być prawidłowo zaksięgowane, z drugiej zaś prawidłowo rozliczone z punktu widzenia podatków. ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, usługi reklamowe, reklama
 • Księgi rachunkowe: nieruchomości otrzymane przez SP ZOZ

  Księgi rachunkowe: nieruchomości otrzymane przez SP ZOZ

  13:26 07.11.2012

  Od 1 lipca 2011 r., czyli od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 ze zm.), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) stosują do otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, także środków pieniężnych otrzymanych na te cele, ogólne zasady wynikające z art. 41 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, rachunkowość, ustawa o rachunkowości, księgowanie operacji
 • Umowa windykacyjna: operacje w księgach rachunkowych

  Umowa windykacyjna: operacje w księgach rachunkowych

  12:34 30.03.2012

  Obecnie często można się spotkać z sytuacją, gdy dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań. Przedsiębiorca może wtedy wykorzystać dwie opcje- bądź sprzedać wierzytelność, bądź zlecić jej windykację firmie zewnętrznej. Ta druga opcja jest popularna u podmiotów które z różnych względów nie mogą sprzedać swojej wierzytelności. W praktyce obrotu ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, konto księgowe, księgowanie operacji, windykacja wierzytelności
 • Leasing finansowy samochodu osobowego a CIT

  Leasing finansowy samochodu osobowego a CIT

  12:51 04.11.2011

  Spółka zawarła umowę leasingu bilansowo i podatkowo finansowego na samochód osobowy na 2 lata. Amortyzowano samochód od wartości początkowej 140.000 zł stawką 20% , z opcją wykupu za 1.400 zł. Za koszty uzyskania przychodu podatkowo uznano odsetki rat leasingowych i odpisy amortyzacyjne do wartości 92.924 zł (20.000 euro). Jak po wykupie samochodu ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing finansowy, umowa leasingu, księgi rachunkowe, konto księgowe
 • Środki trwałe i towary handlowe: kradzież a podatki

  Środki trwałe i towary handlowe: kradzież a podatki

  11:03 23.06.2011

  ... skradzionych towarów do kosztów uzyskania przychodów będzie protokół policyjny. Na jego podstawie należy sporządzić protokół strat, zawierający: datę wystawienia, przedmiot operacji, określenie straty ilościowo i wartościowo oraz podpis podatnika. W zakresie strat powstałych w środkach trwałych konieczne jest uwzględnienie art. 16 ust. 1 pkt ... WIĘCEJ

  Tematy: kradzież towaru, straty firm, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: