eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty pracownicze
 • Zaliczanie do kosztów podatkowych wynagrodzeń pracowniczych

  Zaliczanie do kosztów podatkowych wynagrodzeń pracowniczych

  13:45 18.07.2018

  ... . Zaliczanie wynagrodzeń do kosztów podatkowych W związku z powyższym, jeżeli wynagrodzenie za pracę za dany miesiąc zostanie wypłacone terminowo, to stanowi ono koszty uzyskania przychodu miesiąca, którego dotyczy, nawet gdy sama wypłata nastąpi w miesiącu następnym. Przykład Pracodawca wypłaca wynagrodzenia 10-tego dnia miesiąca następującego ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracownicze
 • Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

  Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

  12:39 15.09.2017

  ... ubezpieczenie społeczne, jako tzw. koszty pracownicze mogą stanowić koszty podatkowe. W myśl art. 15 ust. 4g updop, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • Zwrot kosztów w przypadku odwołania pracownika z urlopu w podatku dochodowym

  Zwrot kosztów w przypadku odwołania pracownika z urlopu w podatku dochodowym

  11:55 02.09.2017

  ... kadrowych pracodawca zmuszony jest do odwołania pracownika z urlopu. Sytuacja ta rodzi wiele komplikacji, zwłaszcza gdy pracownik poniósł już koszty rezerwacji wycieczki lub inne koszty związane z zaplanowanym urlopem. Okazuje się, że zwrot pracownikowi poniesionych wydatków nie powoduje konieczności rozpoznania po jego stronie przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, umowa o pracę
 • To przepisy a nie spółka decyduje o rozliczeniu kosztów wynagrodzeń

  To przepisy a nie spółka decyduje o rozliczeniu kosztów wynagrodzeń

  12:00 22.08.2017

  ... w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e updop). Jednakże, koszty pracownicze wraz z należnymi składkami, należy kwalifikować jako koszty podatkowe w oparciu o art. 15 ust. 4g i ust. 4h updop. Zgodnie z art ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracownicze
 • Zapłacone składki ZUS nie są kosztem uzyskania przychodu

  Zapłacone składki ZUS nie są kosztem uzyskania przychodu

  07:30 14.01.2017

  ... 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „updop”), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Powyższe oznacza, że ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • Koszty pracownicze gdy bezpłatny dowóz do pracy

  Koszty pracownicze gdy bezpłatny dowóz do pracy

  11:00 23.12.2016

  ... zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę. Przychody pracownicze, mają podstawę prawną w art. 12 ust. 1 powołanej ustawy, zgodnie z którym ... wykonuje pracę wyłącznie w miejscowości, w której mieszka, płatnik może stosować podstawowe koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, umowa o pracę
 • Jak zaległe składki ZUS ująć w kosztach uzyskania przychodu?

  Jak zaległe składki ZUS ująć w kosztach uzyskania przychodu?

  13:38 11.05.2016

  ... , nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek. Należy wskazać, iż co do zasady koszty pracownicze oraz związane z nimi obciążenia ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • Premia roczna dla pracownika jako koszt uzyskania przychodu

  Premia roczna dla pracownika jako koszt uzyskania przychodu

  13:26 11.12.2015

  ... należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT. Zgodnie zaś z art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy CIT, koszty świadczeń i innych należności określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT (w tym wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • Zwrot wynagrodzenia = wsteczna korekta kosztów podatkowych?

  Zwrot wynagrodzenia = wsteczna korekta kosztów podatkowych?

  13:27 24.04.2015

  ... o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dwie kategorie kosztów: • koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, • koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami. Jak wynika z art. 15 ust. 4 ustawy o pdop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracownicze
 • Wynagrodzenie netto: Polska na ostatnim miejscu w Europie

  Wynagrodzenie netto: Polska na ostatnim miejscu w Europie

  11:46 29.01.2015

  ... Grzesiak, Starszy Menedżer, Zespół Doradztwa dla Pracodawców, Dział Doradztwa Podatkowego, Deloitte. Wynagrodzenie 21.958,90 euro brutto rocznie – jakie koszty ponosi pracodawca? Uwzględniając koszty ponoszone przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę osoby, która ma na utrzymaniu rodzinę, jak i osoby samotnej, to ... WIĘCEJ

  Tematy: wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenia netto, koszty pracownicze, ulgi podatkowe

poprzednia  

1 2 3 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: