eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › korekta świadectwa pracy
 • Sprostowanie świadectwa a brak odpowiedzi ze strony pracodawcy

  Sprostowanie świadectwa a brak odpowiedzi ze strony pracodawcy

  12:17 14.10.2022 PORADA

  Witam, Mam błąd w świadectwie pracy. Napisałam wniosek o sprostowanie - wysłałam dwie wiadomości e-mail oraz wiadomość sms. Dalej nie mam odpowiedzi czy świadectwo zostanie sprostowane. Co mam zrobić? Minęło 5 dni od wysłania wniosku a były pracodawca milczy. Nie wiem czy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, błąd w świadectwie pracy, korekta świadectwa pracy
 • Korekta świadectwa pracy

  Korekta świadectwa pracy

  16:59 03.06.2020 PORADA

  Dzień dobry. Złożyłam pozew o sprostowanie świadectwa pracy do sądu 23.03. Dziś listem zwykłym otrzymałam poprawione świadectwo pracy, ale na świadectwie jest data sporządzenia 2.03, czyli taka jak na tym pierwszym świadectwie pracy. Muszę cofnąć pozew. Czy ta data może tak ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, błąd w świadectwie pracy, korekta świadectwa pracy
 • Przyczyna ustania stosunku pracy

  Przyczyna ustania stosunku pracy

  21:11 31.05.2020 PORADA

  Witam, z końcem kwietnia 2020  dostałam wypowiedzenie. Na wypowiedzeniu napisane jest, że stosunek pracy ustaje z przyczyn ekonomicznych. Na świadectwie pracy nie ma żadnego zapisku, że to pracodawca wypowiedział umowę, napisane jest tylko: "Stosunek pracy ustał w wyniku: za ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, przyczyna wypowiedzenia, art. 30 kodeksu pracy
 • Jak zredagować świadectwo pracy?

  Jak zredagować świadectwo pracy?

  00:30 16.02.2020

  ... o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę - o prawie do wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę. Pomocniczy wzór świadectwa pracy zawiera ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, korekta świadectwa pracy
 • Urlop wypoczynkowy na świadectwie pracy

  Urlop wypoczynkowy na świadectwie pracy

  20:14 25.02.2017 PORADA

  Witam, otrzymałam świadectwo pracy z wyliczonym 20-dniowym urlopem. Według posiadanych dokumentów należy mi się 26 dni urlopu ale przez gapiostwo nie doniosłam dokumentów potwierdzających nabycie 26 dni. Czy mogę dosłać ksero dokumentów i poprosić o sprostowanie świadectwa pracy? WIĘCEJ

  Tematy: urlop wypoczynkowy, ilość dni urlopu, wyliczenie urlopu wypoczynkowego, świadectwo pracy
 • Poprawki na świadectwie pracy

  Poprawki na świadectwie pracy

  19:18 02.06.2016 PORADA

  Witam. Po 20 latach zmieniłam zakład pracy. Przy  odbiorze świadectwa zauważyłam błąd w imieniu ojca. Kadrowa to poprawiła, wpisała ręcznie właściwe imię, a błędne przekreśliła i postawiła tylko parafkę. Czy tak można zrobić, czy powinna jeszcze raz wystawić świadectwo ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, korekta świadectwa pracy, błąd w świadectwie pracy
 • Korekta świadectwa pracy. Czy to coś zmienia w moim wypowiedzeniu?

  Korekta świadectwa pracy. Czy to coś zmienia w moim wypowiedzeniu?

  11:24 27.01.2015 PORADA

  Dzień dobry, chciałabym prosić o poradę w poniższej sprawie, ponieważ mam pewne wątpliwości co do interpretacji pracodawcy. Otóż 16.09.2014 r. otrzymałam "Wypowiedzenie umowy o pracę".  Wypowiedzenie nastąpiło na mocy art. 30 par. 1 pkt.2 kp w związku z art. 10 pkt. 1 ustawy z ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, likwidacja stanowiska pracy, umowa na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia
 • Świadectwo pracy, zapis o urlopie wypoczynkowym, z którego nie korzystałam w 2014 roku

  Świadectwo pracy, zapis o urlopie wypoczynkowym, z którego nie korzystałam w 2014 roku

  18:53 08.09.2014 PORADA

  Witam, dzisiaj otrzymałam świadectwo pracy 08.09.2014 r., gdzie na nim widnieje data, że otrzymałam 01.08.2014. Wypisywałam i wydzwaniałam i dopiero teraz dostałam moje świadectwo. Jest w nim zapis, który mnie niepokoi (a wiem, że mam 7 dni na odwołanie a dzisiaj 08.09.2014 je ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop, wykorzystanie urlopu
 • Jak sprostować w sądzie wadliwie wystawione świadectwo pracy w szczególnych warunkach?

  Jak sprostować w sądzie wadliwie wystawione świadectwo pracy w szczególnych warunkach?

  18:48 18.03.2014 PORADA

  ZUS uznał za wadliwie wystawione pod względem formalnym moje świadectwo pracy w szczególnych warunkach. Zakład pracy uległ likwidacji wiele lat temu. Następców prawnych brak. Otrzymałem kserokopie dokumentów pracowniczych takie, jak angaże na poszczególne stanowiska pracy. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: treść świadectwa pracy, świadectwo pracy, korekta świadectwa pracy, postępowanie sądowe
 • Zaległy urlop wypoczynkowy a ekwiwalent

  Zaległy urlop wypoczynkowy a ekwiwalent

  18:29 24.01.2014 PORADA

  Witam, w czerwcu 2012 roku nabyłam prawo do urlopu 26 dni, ale w związku z zamieszaniem z moimi dokumentami dowiedziałam się o tym niedawno. W związku z czym mam pytanie: czy należy mi się urlop za tamten czas czy ekwiwalent? WIĘCEJ

  Tematy: prawo do urlopu wypoczynkowego, urlop wypoczynkowy, zaległy urlop wypoczynkowy, ilość dni urlopu
 • Porozumienie stron a odprawa

  Porozumienie stron a odprawa

  11:10 16.12.2013 PORADA

  Syn dostał 2-tygodniowe wypowiedzenie z pracy, bez podania przyczyny wypowiedzenia. Dokument przyjął i podpisał. Teraz otrzymał świadectwo pracy, na którym jako sposób rozwiązania umowy wpisano "porozumienie stron". Syn z tym się nie zgadza, bo on z tej firmy nie chciał odchodzić ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, okres wypowiedzenia, nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, odprawa
 • Rozwiązywanie stosunku pracy: zapis w świadectwie

  Rozwiązywanie stosunku pracy: zapis w świadectwie

  12:07 15.10.2012

  ... wydaje się tym pracownikom świadectwa pracy. Nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Następuje jedynie zmiana pracodawcy jako strony stosunku pracy. Błędna jest zatem praktyka wydawania pracownikom świadectwa pracy za okres zatrudnienia u dotychczasowego ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, korekta świadectwa pracy
 • Świadectwo pracy - co powinno zawierać?

  Świadectwo pracy - co powinno zawierać?

  10:25 13.09.2012

  ... świadectwo pracy i ile czasu ma pracodawca na jego wydanie. Termin na wydanie świadectwa pracy Termin wydania świadectwa pracy określają Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania oraz Kodeks pracy. Jeśli pracownik ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, korekta świadectwa pracy
 • Błędne świadectwo pracy wymaga korekty

  Błędne świadectwo pracy wymaga korekty

  11:31 10.06.2011

  ... nie może wnieść powództwa o sprostowanie świadec­twa pracy do sądu, bez uprzedniego zwrócenia się o sprostowanie świadectwa do pracodawcy. Roszczenie o odszkodowanie za straty z tytułu błędnego lub nieterminowego świadectwa pracy ulegają przedawnieniu w ogólnym terminie przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy, a więc z upływem 3 lat od daty ich ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, korekta świadectwa pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy
 • Błędne świadectwo pracy koryguje pracodawca

  Błędne świadectwo pracy koryguje pracodawca

  01:02 20.03.2010

  ... pracy. Jeżeli pracownik nie stawia się do pracodawcy celem odebrania sprostowanego świadectwa pracy, pracodawca powinien wysłać je pocztą. 1. Błędne świadectwo pracy należy skorygować Przepisy prawa pracy nie regulują trybu dokonywania korekt w świadectwie pracy w sytuacji, gdy pracownik nie występuje z wnioskiem o sprostowanie świadectwa ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, wydanie świadectwa pracy, obowiązki pracodawcy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: