eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › klauzula wykonalności
 • Wyrok NSA: ochrona firmy i pracowników jest ważniejsza od natychmiastowej zapłaty podatku

  Wyrok NSA: ochrona firmy i pracowników jest ważniejsza od natychmiastowej zapłaty podatku

  14:49 16.05.2023

  ... uznał je za uzasadnione. Choć przyznał, że udzielenie ochrony w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji jest wyjątkiem od generalnej zasady jej wykonalności. Celem instytucji wyrażonej w art. 61 § 3 u.p.p.p.s.a. jest udzielenie stronie postępowania ochrony w sytuacji, gdy uprawdopodobni ona konieczność jej zastosowania, a więc gdy wykaże ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja podatkowa, decyzja administracyjna, wstrzymanie wykonania decyzji, postępowanie podatkowe
 • Tytuł egzekucyjny a wykonawczy. Jak sporządzić wniosek egzekucyjny?

  Tytuł egzekucyjny a wykonawczy. Jak sporządzić wniosek egzekucyjny?

  00:25 09.08.2020

  ... do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Do tego konieczne jest wystąpienie do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, żeby tytuł egzekucyjny stał się tytułem wykonawczym. Uzyskanie klauzuli wykonalności możliwe jest po upływie terminu na wniesienie środka odwoławczego przez dłużnika np. sprzeciwu od nakazu zapłaty ... WIĘCEJ

  Tematy: tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, wniosek egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne
 • Nowelizacja KPC: klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

  Nowelizacja KPC: klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

  10:46 31.01.2019

  ... i na ten właśnie dzień ustalić osoby, wobec których wystąpimy do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Zatem zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, nie możemy wnioskować o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko osobom, który były wspólnikami spółek osobowych od momentu powstania zobowiązania na rzecz wierzyciela do ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks postępowania cywilnego, egzekucja wierzytelności, egzekucja należności, klauzula wykonalności
 • E-sąd wydanie klauzuli wykonalności

  E-sąd wydanie klauzuli wykonalności

  16:38 23.11.2018 PORADA

  Witam, posiadam wyrok wydany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, II instancja, wyrok prawomocny i uniewinniający. Przez sąd zostały zasądzony zwrot kosztów obrony. Czy w e-sądzie mogę wystąpić o wydanie klauzuli wykonalności? Czy też muszę wystąpić z wnioskiem osobiście w ... WIĘCEJ

  Tematy: e-sąd, klauzula wykonalności, wydanie klauzuli wykonalności, wyrok sądowy
 • SN: możliwe nadanie klauzuli wykonalności przeciwko syndykowi masy upadłości

  SN: możliwe nadanie klauzuli wykonalności przeciwko syndykowi masy upadłości

  00:22 05.10.2018

  ... ) zadecydował o stwierdzeniu wykonalności rozstrzygnięcia w przedmiocie zasądzonych kosztów, wraz z odsetkami, przez nadanie klauzuli wykonalności jedynie w stosunku do jednego z uczestników postępowania. Zdaniem składu rozpoznającego niniejszą sprawę za nieuzasadniony należało uznać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko syndykowi masy ... WIĘCEJ

  Tematy: nadanie klauzuli wykonalności, klauzula wykonalności, syndyk masy upadłościowej, postępowanie upadłościowe
 • Apelacja i sprzedaż długu

  Apelacja i sprzedaż długu

  13:56 06.01.2018 PORADA

  Mam dośyć dziwną sytuację i bardzo proszę o wyjaśnienie: złożyłam apelację od wyroku sądu rejonowego, rozprawa wyznaczona na 31.01.2018 r. W dniu dzisiejszym otrzymałam informację od firmy windykacyjnej, że właśnie zakupiła mój dług... Sprawa co do poprzedniej firmy nie jest ... WIĘCEJ

  Tematy: apelacja, sąd rejonowy, sprzedaż długów, dług
 • Czy pracodawca ma prawo potrącić z wynagrodzenia?

  Czy pracodawca ma prawo potrącić z wynagrodzenia?

  13:13 06.07.2016 PORADA

  Witam! Jestem zatrudniona na umowę o pracę w jednej z firm w tzw. "sieciówce". Po inwentaryzacji, okazało się, że mamy braki w towarze na prawie 12 tys zł. Nie mamy zatrudnionego żadnego ochroniarza, ani też żadnych zabezpieczeń. Jest zatrudnione 12 osób na dosyć spory sklep ... WIĘCEJ

  Tematy: inwentaryzacja, praca w sklepie, odpowiedzialność finansowa pracownika, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
 • Wezwanie z sądu w odpowiedzi na wniosek o przywrócenie terminu i sprzeciw

  Wezwanie z sądu w odpowiedzi na wniosek o przywrócenie terminu i sprzeciw

  13:35 04.08.2015 PORADA

  Witam, zwracam się z prośbą o pomoc. W dniu 14 lipca br. na koncie w banku zauważyłam blokadę w postaci zajęcia egzekucyjnego. Udałam się na pocztę i odebrałam pismo od komornika (wysłane na nieaktualny adres, odebrałam na poczcie właściwej do miejsca zameldowania na podstawie ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja komornicza, zajęcie konta bankowego przez komornika, komornik sądowy, sprzeciw od nakazu zapłaty
 • Kiedy kredyt się przedawnia?

  Kiedy kredyt się przedawnia?

  18:07 05.01.2015 PORADA

  W grudniu 2007 r. wzięłam kredyt, w maju 2009 zapłaciłam ostatnią ratę, gdyż sytuacja materialna nie pozwoliła mi na dalsze uiszczanie rat. Wydano bankowy tytuł egzekucyjny w kwietniu 2010 r., któremu sąd nadał klauzulę wykonalności 08.08.2010 r. Bank oddal mnie do komornika, ale ... WIĘCEJ

  Tematy: windykacja, firma windykacyjna, spłata kredytu, rata kredytu
 • Wykonanie prawomocnego wyroku z klauzulą wykonalności

  Wykonanie prawomocnego wyroku z klauzulą wykonalności

  14:08 12.12.2014 PORADA

  Sąd rejonowy wydał prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności, nakazując miastu oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu pod garażem i nieodpłatne przekazanie garażu pobudowanego na tym gruncie ze środków własnych. Miasto aktem notarialnym wykonało wyrok. Ten sam sąd a tylko inny ... WIĘCEJ

  Tematy: klauzula wykonalności, wyrok prawomocny, sąd rejonowy, garaż
 • Czy wydział Ksiąg Wieczystych może odmówić dokonania wpisu do księgi wieczystej prawomocnego wyroku?

  Czy wydział Ksiąg Wieczystych może odmówić dokonania wpisu do księgi wieczystej prawomocnego wyroku?

  17:04 06.12.2014 PORADA

  Sąd Cywilny wydał prawomocny wyrok (z klauzulą wykonalności) zobowiązujący miasto do niedpłatnego przekazania garażu i oddanie w wieczyste użytkowanie ziemi pod tym garażem. Wydział Ksiąg Wieczystych tego sądu odmówił wpisania aktu notarialnego sporządzonego w wykonaniu tego ... WIĘCEJ

  Tematy: garaż, wyrok sądu, sąd cywilny, klauzula wykonalności
 • Nakaz zapłaty a klauzula wykonalności. Od kiedy liczy się przedawnienie?

  Nakaz zapłaty a klauzula wykonalności. Od kiedy liczy się przedawnienie?

  15:51 22.05.2014 PORADA

  Czy wniosek o nadanie sądowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przerywa bieg przedawnienia? WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie sprawy, przedawnienie roszczeń, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności
 • Co zrobić, jeśli zakład pracy nie zapłacił mi sumy nakazanej do zapłaty przez sąd?

  Co zrobić, jeśli zakład pracy nie zapłacił mi sumy nakazanej do zapłaty przez sąd?

  22:56 05.05.2014 PORADA

  Witam, otrzymałem odpis nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wysłanym przez sąd pracy do zakładu pracy, który pozwałem za niewypłacenie mi wynagrodzenia. Zakład  pracy na mocy tego wezwania miał zapłacić mi zasądzoną kwotę w ciągu 2 tygodni, ale nie zrobił tego. Co mam ... WIĘCEJ

  Tematy: nakaz zapłaty, postępowanie sądowe, postępowanie upominawcze, sąd pracy
 • Zażalenie do sądu rejonowego na postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności

  Zażalenie do sądu rejonowego na postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności

  15:49 05.05.2014 PORADA

  Zasądzona solidarnie od wnioskodawców na rzecz uczestniczki postępowania spłata w określonej wysokości miała nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejonowego z dnia 17.12.2013 r. pismem z dnia 23.04.2014 r. komornik sądu rejonowego. Kancelaria ... WIĘCEJ

  Tematy: spłata długu, klauzula wykonalności, sąd rejonowy, zażalenie
 • Nadanie klauzuli wykonalności po nowelizacji kpc

  Nadanie klauzuli wykonalności po nowelizacji kpc

  12:58 08.04.2014

  ... jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych Ponadto wskazano, że klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł egzekucyjny, na którym została umieszczona uprawnia do egzekucji. Jednocześnie określono, że klauzulę wykonalności podpisuje sędzia albo referendarz sądowy. Podsumowując, nowelizacja ma na celu głównie ... WIĘCEJ

  Tematy: klauzula wykonalności, nadanie klauzuli wykonalności, tytuł egzekucyjny, postępowanie klauzulowe
 • Nadanie klauzuli wykonalności - zmiany

  Nadanie klauzuli wykonalności - zmiany

  13:08 04.03.2014

  ... dłużnikiem jest jeden z małżonków, a klauzula ma odnosić się do drugiego małżonka. W takich sytuacjach nadal będzie istniała konieczność wydanie osobnego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. Nowelizacja Kpc porządkuje także kwestie dot.wykonalności postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w części, w jakiej przyznaje ono ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o płatnościach, systemy wsparcia bezpośredniego, nadanie klauzuli wykonalności, klauzula wykonalności
 • Dochodzenie należności od małżonka dłużnika

  Dochodzenie należności od małżonka dłużnika

  10:29 18.10.2011

  ... przez wierzyciela celem uzyskania na podstawie art. 787 kpc klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, musi wynikać wprost, że małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. Innymi słowy, sąd orzekający w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności nie może domniemywać istnienia zgody z dokumentu, którego treść bezpośrednio nie ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja wierzytelności, odzyskiwanie wierzytelności, wspólność majątkowa, klauzula wykonalności
 • Nadanie klauzuli wykonalności

  Nadanie klauzuli wykonalności

  12:21 02.09.2011

  ... na miejsce dłużnika. Kwestię nadania klauzuli wykonalności w wypadku zmiany podmiotowej reguluje art. 788 k.p.c. Umożliwia on nadanie przez sąd klauzuli wykonalności, jeżeli uprawnienie lub ... , która wynosi 50 zł. Wówczas sąd jest zobligowany do nadania klauzuli wykonalności na rzecz lub przeciwko danej osobie fizycznej, prawnej (np. spółce), a ... WIĘCEJ

  Tematy: elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie upominawcze, postępowanie egzekucyjne, postępowanie elektroniczne
 • Bankowy Tytuł Egzekucyjny: zmiany uderzą w klientów

  Bankowy Tytuł Egzekucyjny: zmiany uderzą w klientów

  12:14 21.01.2011

  Zmiany w ustawie o Bankowym Tytule Egzekucyjnym (BTE) negatywnie wpłyną na bezpieczeństwo czynności bankowych, ostrzega Związek Banków Polskich. Projekt zmian ogranicza instytucję Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, mimo że w 2005 roku Trybunał Konstytucyjny uznał go za zgodny z konstytucją, a banki w pełni wdrożyły zalecenia Trybunału dotyczące ... WIĘCEJ

  Tematy: bankowy tytuł egzekucyjny, opóźnienie w spłacie kredytu, windykacja należności, klauzula wykonalności
 • Bankowy tytuł egzekucyjny: uchwała SN

  Bankowy tytuł egzekucyjny: uchwała SN

  10:04 02.08.2010

  Dnia 19 marca 2010 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że bankowemu tytułowi egzekucyjnemu może zostać nadana klauzula wykonalności, jeżeli czynność bankowa, z której wynikają dochodzone roszczenia, wskazana jest w bankowym tytule egzekucyjnym w sposób umożliwiający jej zindywidualizowanie i zakwalifikowanie jako czynności ... WIĘCEJ

  Tematy: bankowy tytuł egzekucyjny, zażalenia dłużnika, klauzula wykonalności, oznaczenie czynności bankowej

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: