eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › główny księgowy
 • Czas pracy głównego księgowego zatrudnionego w niepełnym wymiarze

  Czas pracy głównego księgowego zatrudnionego w niepełnym wymiarze

  19:13 31.01.2019 PORADA

  Czy główny księgowy zatrudniony na 3/4 etatu jest pracownikiem zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy? Czy podlega ewidencji czasu pracy, tak jak pozostali pracownicy? Chciałabym wiedzieć czy mam obowiązek pracować tak jak pozostali pracownicy w ustalonych przez zwierzchnika ... WIĘCEJ

  Tematy: główny księgowy, czas pracy, godziny pracy, harmonogram czasu pracy
 • Rozliczenie podatku VAT od usług księgowych w 2014 r.

  Rozliczenie podatku VAT od usług księgowych w 2014 r.

  13:22 19.05.2014

  Wykonanie usługi czy zakończenie dostawy towaru - obecnie to te czynności przede wszystkim generują powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Pewien wyjątek dotyczy usług o charakterze ciągłym, gdzie obowiązek ten w zasadzie powstaje z końcem każdego okresu rozliczeniowego. A jak jest z usługami księgowymi? Art. 19a ust. 5 pkt ... WIĘCEJ

  Tematy: prowadzenie ksiąg rachunkowych, główny księgowy, rachunkowość, rozliczenia podatkowe
 • Deregulacja: księgi rachunkowe będzie mógł prowadzić każdy

  Deregulacja: księgi rachunkowe będzie mógł prowadzić każdy

  13:20 22.08.2013

  Zatwierdzony przez Radę Ministrów projekt 2. ustawy deregulacyjnej trafi niebawem do Sejmu. Jego przyjęcie ułatwi dostęp do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Zniesie m.in. konieczność posiadania certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy brak takiego dokumentu spowoduje spadek jakości usług biur ... WIĘCEJ

  Tematy: biuro rachunkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, certyfikat księgowego, główny księgowy
 • Deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

  13:10 19.07.2012

  ... , pod warunkiem że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez uprawnione osoby. Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych daje m.in. certyfikat księgowy. Jego zdobycie jest możliwe po spełnieniu warunków przede wszystkim w zakresie praktyki w księgowości i wykształcenia (przy czym określone wykształcenie wyższe pozwala uzyskać ... WIĘCEJ

  Tematy: biuro rachunkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, certyfikat księgowego, główny księgowy
 • Główny księgowy musi mieć kwalifikacje

  Główny księgowy musi mieć kwalifikacje

  11:25 21.10.2011

  ... możliwe? Odpowiedź: Moim zdaniem osobie, która nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych nie można nawet czasowo powierzyć pełnienia obowiązków w tym zakresie. Główny księgowy musi mieć kwalifikacje Osoba zatrudniana na stanowisku głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych musi spełniać jeden z poniższych warunków: ukończyć ekonomiczne ... WIĘCEJ

  Tematy: główny księgowy, kwalifikacje księgowego, tymczasowe powierzenie obowiązków, pracownicy samorządowi
 • Usługi ciągłe: moment powstania przychodu

  Usługi ciągłe: moment powstania przychodu

  09:41 13.01.2010

  Część usług oferowanych przez firmy nie jest świadczona na rzecz kontrahentów jednorazowo. Mają one charakter ciągły, periodyczny i stały. Do takich można zaliczyć np. stałe świadczenie usług księgowych na rzecz danego przedsiębiorcy. W jakim momencie należy rozpoznać przychód podatkowy z takich usług? Zgodnie z przepisami ustawy o podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: prowadzenie ksiąg rachunkowych, główny księgowy, rachunkowość, przychody podatkowe
 • Certyfikat księgowy a praca w biurze bez licencji

  Certyfikat księgowy a praca w biurze bez licencji

  09:19 14.08.2009

  Jak uzyskać certyfikat księgowy, gdy spełniam wszystkie ustawowe warunki do jego otrzymania. Wysłałam podanie o otrzymanie certyfikatu i MF poprosiło mnie o numer licencji biura rachunkowego, w którym ... WIĘCEJ

  Tematy: księgowość, główny księgowy, certyfikat księgowy, ustawa o rachunkowości
 • Usługi księgowe a moment powstania przychodu

  Usługi księgowe a moment powstania przychodu

  00:03 03.03.2007

  Dowiedz się, w jaki sposób należy od nowego roku ustalać przychody od usług księgowych, dla których obowiązuje zasada wystawiania faktur po zakończonym miesiącu. W przypadku usług księgowych usługa dotycząca danego okresu rozliczeniowego (miesiąca) wykonywana i zakończona jest na ogół w miesiącu następnym (np. 20. dnia), nawet jeśli jej ... WIĘCEJ

  Tematy: prowadzenie ksiąg rachunkowych, główny księgowy, rachunkowość, przychody podatkowe
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych a certyfikat księgowy

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych a certyfikat księgowy

  14:39 18.02.2007

  ... Jednak w takim przypadku pełna odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg spoczywa na kierowniku (zarządzie) jednostki, podobnie jak w sytuacji, gdy czynności te wykonuje księgowy, zatrudniony przez jednostkę na podstawie umowy o pracę. Wyjaśnienie: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych bez wymaganych uprawnień podlega grzywnie albo karze ograniczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: prowadzenie ksiąg rachunkowych, główny księgowy, rachunkowość, certyfikat księgowy
 • Zadania i kwalifikacje głównego księgowego

  Zadania i kwalifikacje głównego księgowego

  13:33 05.04.2006

  ... z późn. zm.). W jednostkach sektora finansów publicznych kluczową rolę w prowadzeniu rachunkowości, dysponowaniu środkami pieniężnymi i wykonywaniu wstępnej kontroli finansowej odgrywa główny księgowy jednostki (w jednostkach samorządu terytorialnego - skarbnik). Dotychczas (art. 35 ustawy z 26 listopada 1998 r., tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 15 ... WIĘCEJ

  Tematy: główny księgowy, stanowisko głównego księgowego, rachunkowość, prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Kto może ubiegać się o stanowisko głównego księgowego?

  Kto może ubiegać się o stanowisko głównego księgowego?

  00:03 13.03.2006

  Pracuję w zakładzie budżetowym miasta (jednostka samorządu terytorialnego), który jest placówką oświatową, prowadzącą pełną księgowość, jest również Vatowcem. Proszę o odpowiedź, czy posiadając średnie wykształcenie i 20-sto (specjalista do spraw płac) letni staż pracy w księgowości mogę ubiegać się o stanowisko głównego księgowego w placówce ... WIĘCEJ

  Tematy: główny księgowy, stanowisko głównego księgowego


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: