eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › dofinansowanie z PFRON
 • Zwrot dotacji do PFRON w podatku dochodowym

  Zwrot dotacji do PFRON w podatku dochodowym

  12:42 22.04.2020

  ... PFRON z dnia 19 listopada 2019 r. do zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania za okres od stycznia 2009 do maja 2017 r. Otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, dofinansowanie z PFRON, zwrot dofinansowania, przychody podatkowe
 • ZFRON

  ZFRON

  12:40 09.04.2019 PORADA

  Mam pytanie dotyczące Zakładu Pracy Chronionej. Istnieje fundusz z ZFRON, 40% z PIT-4 jest przekazywane do PFRON, a reszta 60% na ZFRON. W jaki sposób zaksięgować fakturę z VAT-em zfinasowaną z Funduszu Specjalnego ZFRON? Bardzo proszę o schemat księgowania. WIĘCEJ

  Tematy: Zakład Pracy Chronionej, PIT-4, faktura VAT, ewidencja księgowa
 • Refundacja za zatrudnienie bezrobotnego z podatkiem dochodowym

  Refundacja za zatrudnienie bezrobotnego z podatkiem dochodowym

  13:45 05.07.2018

  ... rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (art. 150f ustawy). Na dofinansowanie może liczyć też m.in. pracodawca, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 ... od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). W podobny sposób są rozliczane dofinansowania otrzymywane z PFRON ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, podatek od firmy, podatek dochodowy, dofinansowanie z PFRON
 • Refundacja z PFRON nie jest opodatkowana VAT

  Refundacja z PFRON nie jest opodatkowana VAT

  12:03 29.01.2017

  ... niepełnosprawną. Część jej wynagrodzenia (maksymalnie 1 125 zł miesięcznie) jest refundowana z PFRON. Refundacja ta nie ma związku z konkretnymi usługami świadczonymi przez ... towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia, dofinansowanie z PFRON, opodatkowanie VAT, zwolnienie z VAT
 • Ulgi PFRON

  Ulgi PFRON

  11:03 06.12.2016 PORADA

  Witam, jakie warunki musi spełniać firma aby móc udzielać ulgi PFRON innym przedsiębiorcom i czy jest potrzebny statut ZPCHR? WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, dofinansowanie z PFRON, zakład pracy chronionej
 • Dotacje PFRON na rozpoczęcie działalności jako koszt uzyskania przychodu

  Dotacje PFRON na rozpoczęcie działalności jako koszt uzyskania przychodu

  13:28 28.11.2016 PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie dotacji PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czy można je wliczyć jako koszt uzyskania przychodu w jednoosobowej działalności gospodarczej? WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie z PFRON, PFRON, jednoosobowa działalność gospodarcza, koszty uzyskania przychodu
 • Dofinansowanie dojazdów do pracy dla niepełnosprawnego pracownika

  Dofinansowanie dojazdów do pracy dla niepełnosprawnego pracownika

  00:06 14.08.2016 PORADA

  Jestem osobą niepełnosprawną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę i dowiedziałem się, że należy mi się zwrot kosztów dojazdu do i z pracy. Dowiedziałem się o tym fakcie nie od pracodawcy, który otrzymuje na mnie pieniądze z PFRON a z innego źródła. Do pracy dojeżdżam ... WIĘCEJ

  Tematy: dojazd do pracy, pracownik niepełnosprawny, koszty dojazdu do pracy, dofinansowanie z PFRON
 • Komputer zakup z dotacji z PFRON

  Komputer zakup z dotacji z PFRON

  18:10 11.05.2016 PORADA

  Pytanie jest takie:) Chcę kupić komputer stacjonarny (nie laptop) z dotacji, ktorą otrzymam z PFRON. Czy muszę ten komputer trzymać w miejscu mojego zamieszkania? Mieszkam w Gdyni, warsztat będzie w innym mieście i tam chciałabym trzymać komputer, ale nie w warsztacie tylko u kogoś w ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno komputera, komputer stacjonarny, laptop, dotacja
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych a przewaga konkurencyjna

  Zatrudnianie niepełnosprawnych a przewaga konkurencyjna

  12:44 18.11.2015

  ... 28 ust. 3 ww. ustawy o rehabilitacji. Dofinansowanie nie przysługuje na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne- zlecenie, dzieło. Dofinansowanie także jest uzależnione od wymiaru czasu na jaki jest zatrudniony pracownik. Zgodnie z art. 26a ust. 6 ww. ustawy Fundusz wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie niepełnosprawnych, niepełnosprawni, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, ustawa o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Umowa o pracę a lekka grupa niepełnosprawności

  Umowa o pracę a lekka grupa niepełnosprawności

  12:21 08.06.2015 PORADA

  Mam lekką grupę niepełnosprawności. Pracodawca pobiera dofinansowanie z PFRON-u i chce nas zatrudnić na umowę zlecenie. Czy to jest zgodne z prawem? Chodzi o firmę Piast w Legnicy? WIĘCEJ

  Tematy: stopień niepełnosprawności, pracownik niepełnosprawny, osoba niepełnosprawna, dofinansowanie z PFRON
 • Zatrudnienie po stażu kobiety niepełnosprawnej w ciąży

  Zatrudnienie po stażu kobiety niepełnosprawnej w ciąży

  10:15 07.04.2015 PORADA

  Witam, od marca zaczęłam staż z UP i dodatkowo dostaję dofinansowanie z PFRON z programu "JUNIOR". Posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Staż mam do końca listopada. Od grudnia pracodawca zadeklarował się zatrudnić mnie na 6 miesięcy. Obecnie jestem w 6 ... WIĘCEJ

  Tematy: staż z urzędu pracy, orzeczenie o niepełnosprawności, ciąża, zatrudnianie pracowników
 • PFRON a zmiany

  PFRON a zmiany

  12:41 03.02.2015 PORADA

  Zajmuję stanowisko w firmie, które ma za zadanie co miesięczne dofinansowania z PFRON. Gdzie szukać nowych wyjaśnień (zmiana od 01.01.2015 r.)? WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, dofinansowanie z PFRON
 • Odpis na ZFŚS i dotacje z PFRON w 2015: bez zmian

  Odpis na ZFŚS i dotacje z PFRON w 2015: bez zmian

  13:54 13.12.2014

  ... odmiennej dla nauczycieli kwoty bazowej w wysokości 2618,10 zł). Dotacje PFRON 2015 Reguły przyznawania dotacji na pracowników niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób ... w 2015 roku miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika w znacznym stopniu niepełnosprawnego będzie wynosić 1800 złotych, dofinansowanie do umiarkowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia socjalne, ZFŚS, fundusz socjalny, dotacje
 • Podwyżka wynagrodzenia miesięcznego

  Podwyżka wynagrodzenia miesięcznego

  12:49 05.10.2014 PORADA

  Czy mogę się ubiegać o podwyżkę płacy w związku z dopłatą z PFRON jaką mój pracodawca na mnie bierze? Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności. WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie dla pracownika, wysokość wynagrodzenia, podwyżka pensji, dofinansowanie z PFRON
 • Czy mogę pracować na umowę zlecenie?

  Czy mogę pracować na umowę zlecenie?

  13:24 25.07.2014 PORADA

  Jestem pracownikiem Zakładu Pracy Chonionej z dofinansowaniem z PFRONu. Czy mogę podjąć pracę u innego pracodawcy na umowę zlecenie z orzeczeniem umiarkowanym? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: Zakład Pracy Chronionej, dofinansowanie z PFRON, umowa zlecenia, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Odpis na ZFŚS i dotacje z PFRON w 2014

  Odpis na ZFŚS i dotacje z PFRON w 2014

  23:38 28.12.2013

  ... Dodatkowe zmiany objęły zasady regulujące wysokość dotacji z PFRON w 2014. Kwoty dotacji zostały uniezależnione od wysokości minimalnego ... dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności będzie przysługiwało w kwocie 1800 złotych, dofinansowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: rok 2014, świadczenia socjalne, ZFŚS, fundusz socjalny
 • Dofinansowanie z PFRON: nadchodzą zmiany

  Dofinansowanie z PFRON: nadchodzą zmiany

  09:35 10.12.2013

  ... i pracodawców otwartego rynku pracy zostanie ujednolicona. Nie oznacza to jednak, że dofinansowanie jakie otrzymają firmy z otwartego rynku pracy będzie zrównane do poziomu ... pracy chronionej (ZPCh). Wysokość dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami z PFRON obowiązujących od 1 kwietnia 2014 przedstawia poniższa tabelka: ... WIĘCEJ

  Tematy: niepełnosprawni, pracownik niepełnosprawny, zatrudnianie niepełnosprawnych, dofinansowanie z PFRON
 • Kod niepełnosprawności pracownika a dofinansowanie do wynagrodzenia

  Kod niepełnosprawności pracownika a dofinansowanie do wynagrodzenia

  13:08 23.04.2012

  ... jest choroba psychiczna. Pracodawca zatrudniając taką osobę może ją zaliczyć do tzw. schorzeń szczególnych w przypadku ubiegania się o zwiększone dofinansowanie z PFRON. Według § 32 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ... WIĘCEJ

  Tematy: orzeczenie o niepełnosprawności, kod niepełnosprawności, niepełnosprawni, pracownik niepełnosprawny
 • Dofinansowanie z PFRON wynagrodzeń a podatek od firmy

  Dofinansowanie z PFRON wynagrodzeń a podatek od firmy

  12:32 07.07.2011

  ... dofinansowanie to stanowi przychód zatrudniającego. Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Miesięczne dofinansowanie ... , w części sfinansowanej ze środków PFRON, podlegają zaliczeniu do kosztów ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, podatek od firmy, podatek dochodowy, dofinansowanie z PFRON
 • Dofinansowanie z PFRON a telepraca

  Dofinansowanie z PFRON a telepraca

  01:20 11.12.2009

  ... kogo dofinansowanie? Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika przysługuje, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON z wykorzystaniem numeru PESEL i NIP oraz przekazywanych drogą elektroniczną informacji. Co istotne, od 1 stycznia 2009 r. dofinansowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: telepraca, formy zatrudnienia, praca na odległość, praca w domu

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: