eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › dobra osobiste
 • Czarny marketing? Jak chronić swoje dobra osobiste w Internecie?

  Czarny marketing? Jak chronić swoje dobra osobiste w Internecie?

  12:14 19.10.2020

  ... pociągnąć do odpowiedzialności administratora portalu. Jak wygląda sama procedura? Modelowo przedstawia się następująco: Użytkownik natrafia na wpis, który narusza jego dobra osobiste na przykład poprzez prześmiewcze użycie wizerunku użytkownika czy nieprawdziwą negatywną opinię. Następnie użytkownik ten zgłasza administratorowi strony dany post do ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona dóbr osobistych, naruszenie dóbr osobistych, dobra osobiste, ochrona danych osobowych
 • Czy spam może być uznany za naruszenie dóbr osobistych?

  Czy spam może być uznany za naruszenie dóbr osobistych?

  00:25 05.05.2020

  ... przez powoda wysokości. W treści uzasadnienia zaznaczono, iż nawet pojedyncza wiadomość e-mailowa, jeżeli nosi cechy spamu, narusza dobra osobiste jej adresata. Sąd skonkretyzował przywołane dobra, wskazując wśród nich spokój wewnętrzny człowieka, prywatność, a także swobodę korespondencji. Uwzględniono natomiast wyjaśnienia powoda w zakresie ... WIĘCEJ

  Tematy: naruszenie dóbr osobistych, ochrona dóbr osobistych, dobra osobiste, spam
 • Naruszenie wizerunku: jakie roszczenia przysługują?

  Naruszenie wizerunku: jakie roszczenia przysługują?

  00:55 13.02.2014

  ... wizerunek jest dobrem osobistym chronionym na gruncie przepisów ogólnych prawa cywilnego przez art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. W takich przypadkach zgodnie z art. 24 § 1 k.c. poszkodowany może żądać ... WIĘCEJ

  Tematy: naruszenie wizerunku, dobra osobiste, naruszenie dóbr osobistych, prawa autorskie
 • Doktorant a ochrona dóbr osobistych w kontekście działalności naukowej

  Doktorant a ochrona dóbr osobistych w kontekście działalności naukowej

  11:00 20.08.2013 PORADA

  Witam, Czy dorobek naukowy doktoranta podlega ochronie w kontekście dóbr osobistych? Tj. czy np. publikacje doktoranta wchodzą w skład jego dóbr? WIĘCEJ

  Tematy: dobra osobiste, doktorant, ochrona dóbr osobistych, publikacje naukowe
 • Agencja Aktorska naruszyła moje dobra osobiste statystki bez podpisania umowy jaki mam szukać pozew?

  Agencja Aktorska naruszyła moje dobra osobiste statystki bez podpisania umowy jaki mam szukać pozew?

  10:54 29.07.2012 PORADA

  Agencja Aktorska naruszyła moje dobra osobiste statystki bez podpisania umowy jaki mam szukać pozew? WIĘCEJ

  Tematy: dobra osobiste, statysta, Agencja Aktorska, naruszenie dóbr osobistych
 • Dobra osobiste i ich ochrona

  Dobra osobiste i ich ochrona

  13:52 21.06.2012

  ... także każde inne dobra, które można zakwalifikować jako dobra osobiste. Dlatego poza powyższymi wartościami, jako dobra osobiste są uznawane m.in. zdrowie, sfery życia psychicznego, życie rodzinne, życie prywatne, w tym intymne, kult pamięci osoby zmarłej oraz poczucie przynależności do określonej płci. Dobra osobiste pozostają pod ochroną prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: dobra osobiste, ochrona dóbr osobistych, naruszenie dóbr osobistych
 • Monitoring a prawa pracownika

  Monitoring a prawa pracownika

  00:16 15.05.2012

  ... czy też brakiem odczuwania własnej wartości, nie może stanowić przesłanki wyłączającej odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie godności pracownika. Prawo chroni również dobra osobiste pracownika. Przykładowy katalog tych wartości niematerialnych człowieka zawiera art. 23 Kodeksu Cywilnego zgodnie z którym pod ochroną prawa cywilnego pozostają ... WIĘCEJ

  Tematy: monitoring, monitoring pracy, prawa pracownika, monitorowanie pracowników
 • Odpowiedzialność członków zarządu za wypowiedzi publiczne

  Odpowiedzialność członków zarządu za wypowiedzi publiczne

  12:38 12.03.2012

  ... z tym i utrzymał wyrok. Ważne! Według przepisów kc ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, o ile jest ono bezprawne, może żądać zaniechania ... zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, naruszenie dóbr osobistych, dobra osobiste
 • Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych

  Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych

  11:41 19.12.2011

  ... jak cześć, dobre imię, godność osobista i zdrowie. Pozwana spółka wskazał jednak, że mogłaby odpowiadać za naruszenie dóbr osobistych pracownicy, gdyby dobra te zostały naruszone przez jej organ. Tymczasem Magdalena C. nigdy w skład organów spółki nie wchodziła. Uzasadnienie SN: SN nie podzielił zdania ... WIĘCEJ

  Tematy: naruszenie dóbr osobistych, dobra osobiste, mobbing w pracy, dyskryminacja w miejscu pracy
 • Fałszywy fan-page

  Fałszywy fan-page

  12:35 19.08.2011

  ... przedsiębiorcy ogłoszeń, tekstów lub zdjęć. W przypadku natomiast, gdy fałszywy fan-page zawiera treści pozytywne, jego prowadzenie może być kwalifikowane jako naruszenie dobra osobistego w postaci prawa do kształtowania wizerunku przedsiębiorcy, naruszenie praw autorskich do publikowanych materiałów, czy praw do znaków towarowych. Wbrew obiegowym ... WIĘCEJ

  Tematy: Facebook, social media, naruszenie dóbr osobistych przez media, ochrona prywatności
 • Czy można ścigać Facebook za naruszenie praw?

  Czy można ścigać Facebook za naruszenie praw?

  13:37 27.07.2011

  ... inne prawa osób fizycznych (nie wynikające ze stosunków umownych), jak np. dobra osobiste czy prawa własności intelektualnej, można podejmować próby stosowania przepisów prawa polskiego na podstawie przepisów ustawy prawo prywatne międzynarodowe. Dobra osobiste osoby fizycznej podlegają bowiem jej prawu ojczystemu, a powstanie, treść i ustanie ... WIĘCEJ

  Tematy: Facebook, social media, naruszenie dóbr osobistych przez media, ochrona prywatności


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: