eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › adwokat
 • Czy Minister Sprawiedliwości ma prawo do wglądu w dane NFZ osoby wpisującej się na listę adwokatów?

  Czy Minister Sprawiedliwości ma prawo do wglądu w dane NFZ osoby wpisującej się na listę adwokatów?

  21:28 04.11.2020 PORADA

  Czy Minister Sprawiedliwości rozpatrując zasadność wpisu na listę adwokatów/radców mógłby poprosić o wgląd w dane NFZ dotyczące świadczeń udzielonych osobie kandydującej do zawodu? Minister Sprawiedliwości jako organ władzy publicznej ma prawo do udostępniania mu dokumentacji ... WIĘCEJ

  Tematy: adwokat, wpis na listę adwokatów, dokumentacja medyczna, udostępnienie dokumentacji medycznej
 • Czy adwokatowi przysługuje zwrot kosztów zastępstwa procesowego?

  Czy adwokatowi przysługuje zwrot kosztów zastępstwa procesowego?

  14:30 10.07.2019 PORADA

  Dzień dobry, z firmą ubezpieczeniową zawarliśmy ugodę przedsądową. Wypłacono mi zadośćuczynienie. Zwrócono mi też między innymi koszty zastępstwa procesowego. Mój adwokat powiedział mi, że te zwrot kosztów należą się jemu nie mnie. W umowie z kancelarią adwokacką zawarte ... WIĘCEJ

  Tematy: firma ubezpieczeniowa, zwrot kosztów, koszty zastępstwa procesowego, adwokat
 • Radca prawny z większymi uprawnieniami

  Radca prawny z większymi uprawnieniami

  10:15 29.07.2015

  1 lipca 2015 roku nastąpiła wielka zmiana w polskiej procedurze karnej. Odtąd uprawnienia radców prawnych zostały zrównane z uprawnieniami procesowymi adwokatów. Oznacza to, że adwokaci utracili dotychczasowy monopol na występowanie przed sądami w charakterze obrońcy. W ustawie o radcach prawnych wprowadzono art. 6 ust. 1, który stanowi, że ... WIĘCEJ

  Tematy: radca prawny, prawo karne, postępowanie sądowe, postępowanie karne
 • Bezpłatna pomoc prawna dla azylantów. Rząd przyjął projekt ustawy

  Bezpłatna pomoc prawna dla azylantów. Rząd przyjął projekt ustawy

  14:10 14.05.2015

  Cudzoziemcy przebywający w Polsce i starający się o ochronę międzynarodową będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, a także z bezpłatnego tłumacza - przewiduje projekt ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyjęty przez rząd. Ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy unijnego ... WIĘCEJ

  Tematy: cudzoziemcy, prawo, pomoc prawna, adwokat
 • Obrońca jako źródło dowodu

  Obrońca jako źródło dowodu

  00:22 04.05.2015

  ... zm.) formułujący tajemnicę jako bezwzględną, z której adwokata nie może zwolnić nawet sam klient. Za złamanie tajemnicy adwokat podlegać może zarówno odpowiedzialności karnej na podstawie art. 266 § 1 k.k., jak i dyscyplinarnej z art. 80 p.o.a. ... na solidnym fundamencie prawa do obrony. Daniel Reck – partner i adwokat, Marcin Klonowski – adwokat ... WIĘCEJ

  Tematy: adwokat, praca adwokata, obrońca, prawo o adwokaturze
 • Co może adwokat?

  Co może adwokat?

  10:17 02.04.2015

  ... obowiązków obrońcy. Jednak rozważania w tym zakresie sprowadzają się głównie do próby wytyczenia granic, których adwokat bezwzględnie nie może przekroczyć. Z jednej strony, potrzeba zapewnienia obrońcy pewnych środków, które ... konsekwencji także efektywną, możliwość podejmowania działań na korzyść oskarżonego. Daniel Reck – partner i adwokat ... WIĘCEJ

  Tematy: adwokat, praca adwokata, obrońca
 • Adwokat

  Adwokat - zakres obowiązków i opis stanowiska

  14:39 10.03.2015

  ... i złożenia egzaminu nie dotyczy profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych oraz sędziów, prokuratorów, radców i notariuszy o co najmniej trzyletniej praktyce. Co ważne – adwokat musi posiadać pełnię praw publicznych. Z pewnością nie każdy odnajdzie się w tym zawodzie. Aby być dobrym adwokatem, konieczna jest spostrzegawczość, umiejętność ... WIĘCEJ

  Tematy: adwokat
 • Pomoc prawna: radca prawny czy adwokat?

  Pomoc prawna: radca prawny czy adwokat?

  13:46 24.04.2014

  ... czy radcy w konkretnych dziedzinach prawa – dodaje mecenas Syryca. Zarówno radca prawny jak i adwokat uznani są za zawód zaufania publicznego. Warto tu jednak zaznaczyć, że ... chce mieć etatowego prawnika musi szukać go wśród radców prawnych. Adwokat – na wokandzie Zawód adwokata reguluje ustawa prawo o adwokaturze (z maja 1982 r), przedstawiciele ... WIĘCEJ

  Tematy: radca prawny, adwokat, pomoc prawna, prawnik
 • Ile zarabia adwokat?

  Ile zarabia adwokat?

  10:17 28.10.2013

  ... . Nie da się ukryć, że praca adwokata jest bardzo odpowiedzialna, skutki zaniechań i błędów nie zawsze są odwracalne. Oznacza to, że adwokat - podobnie jak np. lekarz - powinien być wysokiej klasy profesjonalistą, co przekłada się na konieczność spełniania określonych wymogów, ciągłego kształcenia i kontroli ... WIĘCEJ

  Tematy: zarobki, pensja, adwokat, prawnik
 • Kodeks postępowania cywilnego: nowelizacja cz. II

  Kodeks postępowania cywilnego: nowelizacja cz. II

  11:52 27.04.2010

  Niniejsze memorandum jest II częścią publikacji, dotyczących zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego (dalej "nowelizacja", Dz. U. Nr 7 poz. 45), która weszła w życie 19 kwietnia 2010 r. Jednym z jej celów jest wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2008 r. ( ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks cywilny, postępowanie cywilne, koszty sądowe, kodeks postępowania cywilnego
 • Zawód prawnika: stanowiska pracy

  Zawód prawnika: stanowiska pracy

  12:21 13.05.2009

  ... sądowego co najmniej rok albo odbył w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury okres służby przewidziany w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Adwokat - osoba udzielająca porad prawnych i reprezentująca swoich klientów w sądach,wymagania: wyższe studia prawnicze, odbycie aplikacji adwokackiej - praktykę w adwokaturze oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurator, zawód prawnika, sędzia, notariusz
 • Licencje prawnicze dla doradców prawnych

  Licencje prawnicze dla doradców prawnych

  13:13 06.09.2007

  ... czynności w postępowaniu przygotowawczym w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, w tym skarbowe. Prawnicy posiadający licencje nie będą mieli uprawnień do używania tytułu zawodowego „adwokat” lub „radca prawny”. Będą mieli natomiast obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe ze świadczenia tych usług. Nowe ... WIĘCEJ

  Tematy: prawnik, usługi prawnicze, licencje prawnicze, radcy prawni

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: