eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Warunki zabudowy. Kiedy trzeba je uzyskać? Jakie wymogi należy spełnić?

  Warunki zabudowy. Kiedy trzeba je uzyskać? Jakie wymogi należy spełnić?

  12:37 21.02.2022

  ... warunkach, jakie muszą być spełnione, by uzyskać decyzję o ustaleniu warunków zabudowy. Ustawa wskazuje sześć elementów: co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej ... planów, które utraciły moc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym; decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi; zamierzenie budowlane nie znajdzie się w ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja o warunkach zabudowy, warunki zabudowy, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Fotowoltaika a zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Fotowoltaika a zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  00:15 16.04.2021

  ... innych ustawy z 27 stycznia 2021 r. (oznaczonym jako UD-107). Ustawa wejdzie w życie zapewne w pierwszej połowie bieżącego roku. Przy okazji zmian do ustawy OZE, projekt ten przewiduje także zmianę m.in. art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to istotny przepis dla inwestorów, którzy planują ... WIĘCEJ

  Tematy: fotowoltaika, energia fotowoltaiczna, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Jak i gdzie składa się wniosek o decyzję o warunkach zabudowy?

  Jak i gdzie składa się wniosek o decyzję o warunkach zabudowy?

  09:46 12.04.2021

  ... po zakupie jeszcze raz trzeba będzie starać się o warunki zabudowy, a następnie czy trzeba czekać tygodniami na odpowiedź z urzędu. Na szczęście ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozwala na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, które polega na tym, że organ wydaje nową decyzję, której treścią jest “przepisanie” decyzji ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja o warunkach zabudowy, warunki zabudowy, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Decyzja o warunkach zabudowy zamiast miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

  Decyzja o warunkach zabudowy zamiast miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

  10:40 25.11.2020

  ... w oparciu o indywidualne decyzje administracyjne wydawane na wniosek inwestora, w ramach postępowania o ustalenie warunków zabudowy. Zgodnie z przepisami prawa o zagospodarowaniu przestrzennym każdy właściciel ma prawo zabudowy swojej nieruchomości. Konieczna jest jednak zgodność z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zagospodarowanie przestrzenne, plan zagospodarowania przestrzennego, plan miejscowy
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne - jakie zmiany?

  Prawo geodezyjne i kartograficzne - jakie zmiany?

  13:07 10.07.2020

  ... pobierania od geodetów opłat za dokumenty potrzebne im do pracy. Ustawa wprowadza opłatę zryczałtowaną za pełen dostęp do materiałów Państwowego Zasobu ... SGiK zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 roku. Nowe przepisy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie cyfryzacji planowania przestrzennego wejdą w życie 31 października ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo geodezyjne, prawo kartograficzne, prawo geodezyjne i kartograficzne, geodezja
 • Planowanie przestrzenne - zmiany. Część druga

  Planowanie przestrzenne - zmiany. Część druga

  00:40 06.03.2018

  ... tej nieruchomości – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Przypomnijmy, że w styczniu 2018 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z nowymi przesłankami, jeśli zmiana planu miejscowego nie jest warunkowana jedynie samodzielnymi działaniami gminy, a wpływ mają także inne ... WIĘCEJ

  Tematy: planowanie przestrzenne, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zagospodarowanie przestrzenne, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Planowanie przestrzenne - zmiany. Część pierwsza

  Planowanie przestrzenne - zmiany. Część pierwsza

  00:40 05.03.2018

  ... Poznaj nowe zasady zgłaszania roszczeń oraz sposoby określania wartości nieruchomości, które weszły w życie w styczniu 2018 roku. W myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (albo ... WIĘCEJ

  Tematy: planowanie przestrzenne, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zagospodarowanie przestrzenne, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Inwestor powinien uwzględnić liczbę miejsc parkingowych

  Inwestor powinien uwzględnić liczbę miejsc parkingowych

  09:46 28.10.2016

  ... zamierzona przez inwestora zmiana zagospodarowania terenu, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest dopuszczalna. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa następujące warunki, od których uzależniona jest możliwość wydania takiej decyzji: co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna ... WIĘCEJ

  Tematy: miejsca parkingowe, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Warunki zabudowy a parametry drogi publicznej

  Warunki zabudowy a parametry drogi publicznej

  00:23 27.09.2016

  ... umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem. Droga publiczna Pojęcie dostępu do drogi publicznej zawarte jest w art. 2 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z nim jest to posiadanie bezpośredniego dostępu do tej drogi albo przez drogę wewnętrzną, albo poprzez ustanowienie służebności drogowej ... WIĘCEJ

  Tematy: dostęp do drogi publicznej, warunki zabudowy, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Zmiany w prawie 2015-2016

  Zmiany w prawie 2015-2016

  14:30 01.02.2016

  ... zwiększenie zasady kontradyktoryjności. Wprowadzono większą aktywność stron, zmniejszając aktywność sądu w przeprowadzaniu postępowania dowodowego. Zmieniono również Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z której obecnie wynika wprost, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny określać miejsca, w których mogą być ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie 2016, Kodeks postępowania karnego, użytkowanie wieczyste, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: