eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › urtip
 • Polacy chcą mieć wybór

  Polacy chcą mieć wybór

  13:13 30.06.2005

  ... i mieć jeden punkt kontaktu we wszystkich sprawach związanych z telefonem stacjonarnym. Do tej pory swoje stanowiska w sprawie projektu odmownej decyzji Prezesa URTiP w sprawie WLR, oprócz Tele2, złożyło sześć różnych firm, izb gospodarczych i niezależnych ekspertów: Energis, Netia, MediaTel, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji ... WIĘCEJ

  Tematy: telekomunikacja, Tele2, urtip, operatorzy stacjonarni
 • Nie będzie za darmo w TP

  Nie będzie za darmo w TP

  11:42 29.06.2005

  ... zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, jest zobowiązana do przedkładania Prezesowi URTiP do zatwierdzenia projektu cennika lub jego zmian, wraz z ... uwagi na wyjaśnienia, do udzielenia których TP S.A. wzywana była przez Prezesa URTiP trzykrotnie. Projekt nowego planu telefonicznego oceniany był pod kątem zgodności z przepisami ... WIĘCEJ

  Tematy: plany taryfowe, TP, tpsa, urtip
 • Audytor zbada sprawozdanie TP S.A.

  Audytor zbada sprawozdanie TP S.A.

  12:51 19.05.2005

  ... do lokalnej pętli abonenckiej. Badanie zostanie przeprowadzone pod względem zgodności rocznego sprawozdania TP S.A. z przepisami prawa oraz zatwierdzonymi przez Prezesa URTiP 7 marca 2005 r. instrukcją i kalkulacją kosztów usług świadczonych przez TP S.A. Badanie będzie obejmować, w przypadku sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej ... WIĘCEJ

  Tematy: Telekomunikacja Polska, TP S.A., sprawozdanie finansowe, urtip
 • Nowy sąd polubowny dla telekomunikacji

  Nowy sąd polubowny dla telekomunikacji

  00:03 14.01.2005

  ... , podpisany odręcznie) oraz kserokopie wszystkich dokumentów związanych ze sprawą (w 1 egzemplarzu). Wzory dokumentów będzie można pobrać ze strony internetowej URTiP lub w siedzibie oddziału okręgowego URTiP. Po wpłynięciu wniosku Przewodniczący sądu bada zasadność wniosku i wysyła pismo do strony, nakłaniając ją do polubownego zakończenia sporu ... WIĘCEJ

  Tematy: sąd polubowny, telekomunikacja, poczta, usługi telekomunikacyjne
 • Kontrola blokowania komórek

  Kontrola blokowania komórek

  13:31 04.01.2005

  URTiP sprawdzi, jak operatorzy sieci telefonii komórkowej realizują obowiązek blokowania skradzionych telefonów komórkowych. Celem kontroli Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, rozpoczętej 4 stycznia ... WIĘCEJ

  Tematy: urtip, blokowanie skradzionych telefonów komórkowych, operatorzy sieci telefonii komórkowej, numer IMEI
 • Rynek usług roamingu pod lupą

  Rynek usług roamingu pod lupą

  13:40 13.12.2004

  ... określenia działań, jakie powinny zostać podjęte w celu przeprowadzenia efektywnej regulacji usług roamingu. Operatorzy sieci komórkowych w Polsce mają przekazać do Prezesa URTiP dane zawarte w kwestionariuszu do 21 stycznia 2005 r. Zgodnie z procedurami obowiązującymi w ERG i IRG wyniki projektu mogą zostać upublicznione w przypadku nie zgłoszenia ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek usług roamingu, roaming, telekomunikacja, sieci komórkowe
 • Prawo telekomunikacyjne - podsumowanie

  Prawo telekomunikacyjne - podsumowanie

  12:35 02.08.2004

  ... umorzyć postępowanie na wezwanie Komisji. Współpraca pomiędzy Prezesem URTiP i Prezesem UOKiK Prezes URTiP rozstrzyga, czy na rynku właściwym występuje skuteczna konkurencja, ... ustalenie, czy na danym rynku właściwym występuje efektywna konkurencja. Prezes URTiP przeprowadza je w porozumieniu z Prezesem UOKiK, w oparciu między innymi o dokumenty i ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo telekomunikacyjne, urtip, rynek telekomunikacyjny
 • TP S.A. przegrała w sądzie

  TP S.A. przegrała w sądzie

  00:19 29.05.2003

  ... 26 maja 2003 r. odwołanie TP S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji (obecnie URTiP) z dnia 5 lutego 2002 roku, dotyczącej umożliwienia abonentom TP S.A. dostępu ... Sąd dotyczy rozliczeń międzyoperatorskich. Stawki rozliczeń zostały ustalone przez Prezesa URTiP na podstawie kosztów ustalonych w oparciu o stawki stosowane przez ... WIĘCEJ

  Tematy: netia, tp, urtip
 • Masz prawo wyboru

  Masz prawo wyboru

  10:28 14.05.2003

  ... centrali cyfrowej posiadającej niezbędne funkcje sterowania programowanego, zapisywania danych o abonencie i preselekcji oraz wygenerowania numeru dostępu NDS. W zatwierdzonym przez Prezesa URTiP harmonogramie TP S.A. zobowiązała się sukcesywnie wymieniać centrale analogowe na centrale cyfrowe do końca 2005 r. Według danych przedstawionych przez TP ... WIĘCEJ

  Tematy: urtip, tp
 • Oferta ramowa TP SA odrzucona

  Oferta ramowa TP SA odrzucona

  00:04 03.04.2003

  ... w każdym technicznie uzasadnionym punkcie nie będącym zakończeniem sieci." - czytamy w oświadczeniu przesłanym przez Jacka Strzałkowskiego, rzecznika prasowego URTiP. Ponadto Prezes URTiP stwierdził niekompletność oferty TP S.A. w zakresie dostępnych obecnie na rynku usług telekomunikacyjnych. Z przedstawionego projektu oferty ramowej, jak też ... WIĘCEJ

  Tematy: urtip, oferta ramowa tp s.a., tp


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: