eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › Towary handlowe
 • Odsetki od pożyczki: koszty bezpośrednie działalności gospodarczej?

  Odsetki od pożyczki: koszty bezpośrednie działalności gospodarczej?

  13:25 24.11.2014

  Koszty płaconych odsetek od pożyczek zaciągniętych na konkretny cel, w postaci budowy nieruchomości na sprzedaż, stanowią koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami (a więc stają się one kosztem w dacie uzyskania przychodu). Należy jednak pamiętać, że tylko odsetki zapłacone mogą być zaliczone do kosztów. Ponadto w przypadku pożyczek ... WIĘCEJ

  Tematy: Towary handlowe, ewidencja towarów, obrót nieruchomościami, sprzedaż gruntu
 • Towar handlowy przed fakturą w księdze podatkowej

  Towar handlowy przed fakturą w księdze podatkowej

  12:58 13.11.2014

  ... w dacie wystawienia dokumentu je potwierdzającego, którym najczęściej jest faktura. Zasada taka jednak nie zawsze ma zastosowane, czego przykładem są chociażby towary handlowe czy materiały produkcyjne. Wydatki stają się kosztem uzyskania przychodu w dacie ich poniesienie. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, zapisy w PKPiR, ewidencja księgowa, Towary handlowe
 • Nieruchomość jako towar handlowy: odsetki od pożyczki na zakup w koszty

  Nieruchomość jako towar handlowy: odsetki od pożyczki na zakup w koszty

  12:37 01.09.2014

  Odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup nieruchomości, stanowiącej towar handlowy spółki, dla celów podatkowych winny być traktowane jako koszty pośrednie. Odsetki takie stanowią koszt uzyskania przychodu z chwilą ich fizycznej zapłaty - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 18.08.2014 r. nr ... WIĘCEJ

  Tematy: Towary handlowe, ewidencja towarów, obrót nieruchomościami, sprzedaż gruntu
 • Usługi podwykonawcy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

  Usługi podwykonawcy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

  13:16 17.07.2014

  Podmioty obowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów winny to urządzenie księgowe prowadzić zgodnie z obowiązującym prawem (i z góry ustalonym wzorem księgi). Ustawodawca zawarł szczegółowe uregulowania, co w poszczególnych kolumnach księgi powinno się znaleźć. Niemniej nie wszystko wydaje się być do końca jasne. Pokazują to ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, zapisy w PKPiR, ewidencja księgowa, Towary handlowe
 • Samochód używany jako towar handlowy a koszty podatkowe

  Samochód używany jako towar handlowy a koszty podatkowe

  13:31 10.04.2014

  ... , nie ma przeszkód prawnych, aby do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej zaliczać poniesione wydatki związane z eksploatacją samochodów używanych stanowiących towary handlowe, bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, pod warunkiem jednak, że posiadają one cechy, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: Towary handlowe, ewidencja towarów, ewidencja księgowa, dowody księgowe
 • Towar otrzymany przed fakturą a zapisy w KPiR

  Towar otrzymany przed fakturą a zapisy w KPiR

  13:23 08.04.2014

  ... , pod warunkiem że specyfikacja ta zawiera elementy wymagane dla powyższego opisu. Tym samym, dostarczone do firmy przed datą wystawienia faktury towary handlowe winny być wpisane do księgi przychodów i rozchodów na podstawie „dowodu zastępczego” w postaci opisu lub specyfikacji, pod datą ich otrzymania ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, zapisy w PKPiR, ewidencja księgowa, Towary handlowe
 • Działki budowlane jako towar handlowy w PKPiR

  Działki budowlane jako towar handlowy w PKPiR

  09:11 29.03.2014

  ... w drodze. Wydatki na zakup działek budowlanych, sklasyfikowanych jako towary handlowe, podlegają ujęciu w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ... w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, zapisy w PKPiR, Towary handlowe, ewidencja towarów
 • Zakup towaru: dokument WZ i brak faktury a zapisy w KPiR

  Zakup towaru: dokument WZ i brak faktury a zapisy w KPiR

  13:41 27.01.2014

  Na podstawie dowodu wewnętrznego tzw. „WZ”, nie można dokonać ujęcia kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, bowiem taki dokument nie będzie zawierał wszystkich elementów zawartych w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów niezbędnych do uznania go za dowód księgowy. Stanowisko takie zajął ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, zapisy w PKPiR, ewidencja księgowa, Towary handlowe
 • Likwidacja stanów magazynowych w koszty uzyskania przychodu

  Likwidacja stanów magazynowych w koszty uzyskania przychodu

  13:07 31.12.2013

  Koszt faktycznie zlikwidowanych zapasów magazynowych, które straciły swą przydatność i nie rokują możliwości ich wykorzystania do produkcji urządzeń cz, świadczenia usług, czy do serwisowania, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko podatnika potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: straty firm, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów
 • Usługa podwykonawcy w księdze przychodów i rozchodów

  Usługa podwykonawcy w księdze przychodów i rozchodów

  12:48 17.12.2013

  Mniejsi przedsiębiorcy rozliczający podatek dochodowy na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, bądź płacący podatek dochodowy, są co do zasady obowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Urządzenie to należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa. Mimo, że księga nie jest zbyt skomplikowana, mogą pojawiać się wątpliwości, w ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, zapisy w PKPiR, ewidencja księgowa, Towary handlowe

poprzednia  

1 2 3 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: