eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › pfron
 • Obowiązki pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 oraz 50 osób

  Obowiązki pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 oraz 50 osób

  11:27 07.04.2023

  Obowiązujące przepisy prawa nakładają na pracodawców liczne obowiązki, które uzależnione są od liczby zatrudnianych pracowników. W tej kwestii kluczowe jest precyzyjne zdefiniowanie liczby pracujących osób w przedsiębiorstwie w przeliczeniu na pełne etaty. Katalogi obowiązków są inne dla firm zatrudniających co najmniej 20 osób oraz firm ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, regulamin wynagradzania, regulamin pracy, pfron
 • Obowiązki pracodawcy, który zatrudnia minimum 20 pracowników

  Obowiązki pracodawcy, który zatrudnia minimum 20 pracowników

  10:28 21.07.2022

  ... i przedstawiamy najważniejsze informacje na ich temat. Obowiązek wypłaty zasiłków i wpłat na PFRON Pracodawca, który zgłasza do ZUS minimum 20 pracowników jest zobowiązany ... co dotyczy np. uczelni), pracodawca jest zobligowany do odprowadzania wpłat na PFRON. Wówczas wymiar zatrudnienia jest określany w przeliczeniu na pełne etaty. Liczba ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, ubezpieczenia społeczne, pfron, wpłaty na pfron
 • Umowa o pracę w spółce z o.o. - spółce komandytowej

  Umowa o pracę w spółce z o.o. - spółce komandytowej

  08:15 28.03.2020 PORADA

  Prowadzę działalność w formie spółki komandytowej zarządzanej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy mając 24 pracowników w spółce komandytowej i chcąc zatrudnić kolejną osobę wchodzę w obowiązek zapłacenia składki PFRON? Czy mogę przenieść, za porozumieniem ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, spółka komandytowa, spółka z o.o., zatrudnianie pracowników
 • Czy postępowanie PFRON przerywa bieg przedawnienia?

  Czy postępowanie PFRON przerywa bieg przedawnienia?

  11:07 05.02.2020

  ... jednak, że ten ostatni nie powinien znajdować zastosowania wobec roszczeń, które PFRON zgłasza wobec pracodawców. Zdaniem FPP, w takiej sytuacji należy stosować przepisy art. ... lub zawieszenia biegu przedawnienia. Przepis art. 123 § 1 k.c., na który powołuje się PFRON, wskazuje, iż bieg przedawnienia przerywa każda czynność przed sądem lub ... WIĘCEJ

  Tematy: pfron, wpłaty na pfron, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, okres przedawnienia
 • UOKiK potwierdza: termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

  UOKiK potwierdza: termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

  13:11 29.01.2020

  ... kosztów stanowi jeden z kluczowych warunków uzyskiwania dofinansowania na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. FPP zwróciła się do UOKiK z pytaniem o okres przedawnienia roszczeń PFRON o zwrot pomocy publicznej udzielonej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Oto odpowiedź Urzędu (DMP-2.52.179.2019.AH): „Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji ... WIĘCEJ

  Tematy: pfron, wpłaty na pfron, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, okres przedawnienia
 • Wpłaty na PFRON coraz większe

  Wpłaty na PFRON coraz większe

  00:30 27.10.2019

  ... przedstawia się sytuacja w różnych jednostkach budżetowych (np. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, uczelnie, szkoły), które dość dobrze radzą sobie z zarządzaniem kosztami PFRON. W okresie od marca 2016 r. do marca 2018 r. nastąpił 16-procentowy wzrost liczby składanych wniosków oraz 24-procentowy wzrost wysokości odliczeń wśród tych ... WIĘCEJ

  Tematy: pfron, wpłaty na pfron, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • ZFRON

  ZFRON

  12:40 09.04.2019 PORADA

  Mam pytanie dotyczące Zakładu Pracy Chronionej. Istnieje fundusz z ZFRON, 40% z PIT-4 jest przekazywane do PFRON, a reszta 60% na ZFRON. W jaki sposób zaksięgować fakturę z VAT-em zfinasowaną z Funduszu Specjalnego ZFRON? Bardzo proszę o schemat księgowania. WIĘCEJ

  Tematy: Zakład Pracy Chronionej, PIT-4, faktura VAT, ewidencja księgowa
 • Obowiązki pracodawcy na przełomie roku - o czym należy pamiętać?

  Obowiązki pracodawcy na przełomie roku - o czym należy pamiętać?

  10:35 22.02.2019

  ... o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal). Czynny żal podatnik powinien złożyć w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście w urzędzie skarbowym. PFRON Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników, muszą liczyć się z obowiązkiem złożenia odpowiedniej deklaracji w ramach systemu e-PFRON. W zależności od wskaźnika ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, rozliczenie podatkowe, pfron, ZFŚS
 • Ulgi PFRON

  Ulgi PFRON

  12:15 27.06.2017 PORADA

  Witam, jakie warunki musi spełniać firma aby móc udzielać ulgi PFRON innym przedsiębiorcom i czy jest potrzebny statut ZPCHR? WIĘCEJ

  Tematy: ulgi PFRON, PFRON, działalność gospodarcza, ZPCHR
 • Ulgi PFRON

  Ulgi PFRON

  11:03 06.12.2016 PORADA

  Witam, jakie warunki musi spełniać firma aby móc udzielać ulgi PFRON innym przedsiębiorcom i czy jest potrzebny statut ZPCHR? WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, dofinansowanie z PFRON, zakład pracy chronionej
 • Dotacje PFRON na rozpoczęcie działalności jako koszt uzyskania przychodu

  Dotacje PFRON na rozpoczęcie działalności jako koszt uzyskania przychodu

  13:28 28.11.2016 PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie dotacji PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czy można je wliczyć jako koszt uzyskania przychodu w jednoosobowej działalności gospodarczej? WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie z PFRON, PFRON, jednoosobowa działalność gospodarcza, koszty uzyskania przychodu
 • Dofinansowanie dojazdów do pracy dla niepełnosprawnego pracownika

  Dofinansowanie dojazdów do pracy dla niepełnosprawnego pracownika

  00:06 14.08.2016 PORADA

  Jestem osobą niepełnosprawną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę i dowiedziałem się, że należy mi się zwrot kosztów dojazdu do i z pracy. Dowiedziałem się o tym fakcie nie od pracodawcy, który otrzymuje na mnie pieniądze z PFRON a z innego źródła. Do pracy dojeżdżam ... WIĘCEJ

  Tematy: dojazd do pracy, pracownik niepełnosprawny, koszty dojazdu do pracy, dofinansowanie z PFRON
 • Od 1 lipca mniejsze obniżenie wpłaty na PFRON

  Od 1 lipca mniejsze obniżenie wpłaty na PFRON

  11:32 09.06.2016

  ... wpłaty. Aktualnie w przypadku, gdy kwota obniżenia przewyższa 80% comiesięcznej wpłaty na PFRON, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty w następnych miesiącach (art. 22 ust. 8 ww ... termin płatności za zakup. W przeciwnym razie sprzedający będzie musiał wpłacić do PFRON 10% kwoty wskazanej w informacji o obniżeniu wystawionej z poślizgiem. To również ... WIĘCEJ

  Tematy: pfron, wpłaty na pfron, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Od 1 lipca 2016 r. nowe zasady wpłat na PFRON

  Od 1 lipca 2016 r. nowe zasady wpłat na PFRON

  09:30 25.05.2016

  ... niepełnosprawności do wysokości najniższego wynagrodzenia w celu uproszczenia zasad obliczania wysokości ulgi i monitorowania prawidłowości jej obliczania. Obniżenie przez pracodawcę wpłaty na PFRON może wynosić maksymalnie do 50% wysokości wpłaty, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Zmiana ta w ocenie ustawodawcy wpłynie pozytywnie ... WIĘCEJ

  Tematy: pfron, wpłaty na pfron, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Komputer zakup z dotacji z PFRON

  Komputer zakup z dotacji z PFRON

  18:10 11.05.2016 PORADA

  Pytanie jest takie:) Chcę kupić komputer stacjonarny (nie laptop) z dotacji, ktorą otrzymam z PFRON. Czy muszę ten komputer trzymać w miejscu mojego zamieszkania? Mieszkam w Gdyni, warsztat będzie w innym mieście i tam chciałabym trzymać komputer, ale nie w warsztacie tylko u kogoś w ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno komputera, komputer stacjonarny, laptop, dotacja
 • Zatrudniasz osoby niepełnosprawne? Zobacz, jakie masz obowiązki na początku roku

  Zatrudniasz osoby niepełnosprawne? Zobacz, jakie masz obowiązki na początku roku

  10:54 18.01.2016

  ... nie osiągają 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i płacą kary na PFRON są zobowiązane do 20 stycznia wypełnić i przesłać za pośrednictwem ... w jednym miesiącu 2015 r. byli zobowiązani do zadeklarowania wpłaty na PFRON, które wynikają z różnych tytułów prawnych np. wpłaty z tytułu niezapewniania ustawowego poziomu zatrudnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie niepełnosprawnych, pfron, DEK-R, ustawa o rehabilitacji
 • Wpłaty na PFRON 2016: w połowie roku istotne zmiany w ulgach

  Wpłaty na PFRON 2016: w połowie roku istotne zmiany w ulgach

  11:22 27.11.2015

  ... lipcu 2016 r. zmienią się - i to znacznie - zasady korzystania z obniżek. Wpłata na PFRON może stanowić znaczne obciążenie dla zakładu pracy. Pracodawca, o którym ... obniżenia (obecnie jest to 12 miesięcy). W dokumentacji pracodawcy zamierzającego obniżyć wpłatę na PFRON będą się musiały znaleźć przy tym nie tylko potwierdzenie uregulowania zapłaty ... WIĘCEJ

  Tematy: pfron, wpłaty na pfron, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych
 • Zatrudnienie po stażu kobiety niepełnosprawnej w ciąży

  Zatrudnienie po stażu kobiety niepełnosprawnej w ciąży

  10:15 07.04.2015 PORADA

  Witam, od marca zaczęłam staż z UP i dodatkowo dostaję dofinansowanie z PFRON z programu "JUNIOR". Posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Staż mam do końca listopada. Od grudnia pracodawca zadeklarował się zatrudnić mnie na 6 miesięcy. Obecnie jestem w 6 ... WIĘCEJ

  Tematy: staż z urzędu pracy, orzeczenie o niepełnosprawności, ciąża, zatrudnianie pracowników
 • PFRON a zmiany

  PFRON a zmiany

  12:41 03.02.2015 PORADA

  Zajmuję stanowisko w firmie, które ma za zadanie co miesięczne dofinansowania z PFRON. Gdzie szukać nowych wyjaśnień (zmiana od 01.01.2015 r.)? WIĘCEJ

  Tematy: PFRON, dofinansowanie z PFRON
 • Osoba niepełnosprawna a ulga prorodzinna. Jaki PIT wypełnić?

  Osoba niepełnosprawna a ulga prorodzinna. Jaki PIT wypełnić?

  02:15 09.01.2015 PORADA

  Jaki PIT wypełniam, jeśli moje dziecko już dorosłe 20 lat, w tym roku kalendarzowym od września 2014 podjęło staż, jaki jej zaproponowano w pefronie. Dochód za miesiąc IX-XII 2014 r. to ok. 2794 zł. Córka pobiera zasiłek pielęgnacyjny i uczy się zaocznie. Czy przysługuje na nią ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba niepełnosprawna, PFRON, staż, zasiłek pielęgnacyjny

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: