eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaEuropa › Europa: wydarzenia tygodnia 39/2013

Europa: wydarzenia tygodnia 39/2013

2013-09-29 20:29

Przeczytaj także: Europa: wydarzenia tygodnia 38/2013

 • Komisja Europejska zaproponowała w środę drugą nowelizację budżetu UE na 2013 r. wnosząc o dodatkowe 3,9 mld euro. Środki te są niezbędne dla uregulowania zaległych płatności. Od przyjęcia tej nowelizacji przez państwa Unii Parlament Europejski uzależnił swą zgodę na nowy wieloletni budżet UE.
 • Wiosną tego roku KE oszacowała, że będzie potrzebować dodatkowych 11,2 mld euro w budżecie na 2013 r., co poparł Parlament Europejski, żądając od państw Unii uzupełnienia dziury budżetowej na ten rok, zanim zatwierdzony zostanie wieloletni budżet na okres 2014-2020.
 • Kraje UE uzgodniły już pierwszą nowelizację rocznego budżetu na kwotę 7,3 mld euro.
 • Według Insee PKB Francji urosło w II kwartale 2013 r. o 0,5 proc. kw/kw, podczas gdy w I kw. spadł o 0,1 proc. W ujęciu r/r PKB Francji wzrósł w II kw. o 0,4 proc., podczas gdy w I kw. spadł o 0,5 proc.
 • Wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii wyniósł 0,7% kw/kw w II kw. 2013 r. W ujęciu rocznym, wzrost PKB wyniósł w II kw. br. 1,3%.
 • Hiszpańskie Ministerstwo Skarbu i Administracji zakomunikowało związkom zawodowym, że wobec kryzysu rok 2014 będzie czwartym z rzędu rokiem zamrożenia płac pracowników administracji publicznej.
 • Bank Barclays Capital podwyższył o 0,1 pkt proc. prognozę PKB dla eurostrefy za 2013 r. do -0,3 proc. r/r z -0,4 proc. r/r. Natomiast na 2014 r. utrzymał ją bez zmian na poziomie 1,3 proc. r/r. W II kw. br. PKB eurolandu przyrósł o 0,3 proc. w ujęciu kwartalnym. Bank obniżył też prognozy dla niektórych rynków wschodzących m. in. Rosji, Turcji i RPA, ale utrzymał je dla Europy Centralnej i Wschodniej oczekując stopniowej poprawy, z wyjątkiem Węgier, którym podniósł prognozę za 2014 r. do 2 proc. Dla Polski za lata 2013-14 bank przewiduje 0,9 proc. r/r oraz 2,9 proc. r/r.
 • Brytyjski rząd zaskarżył do Trybunału Sprawiedliwości UE zapisy nowej unijnej dyrektywy, które ograniczają wysokość premii dla bankowców. Komisja Europejska uważa, że limity premii są potrzebne i zgodne z prawem. Jak poinformowało w komunikacie brytyjskie ministerstwo finansów Wielka Brytania obawia się, że nowe unijne zasady dotyczące wynagrodzeń w sektorze bankowym nie będą sprzyjać odpowiedzialności w tym sektorze, co miało być celem przyjętej wiosną tego roku dyrektywy o wymogach kapitałowych dla banków (CRD IV).
 • Według prognozy konsorcjum Airbus, światowa flota odrzutowych samolotów pasażerskich zostanie w ciągu najbliższych 20 lat podwojona przede wszystkim za sprawą rosnącego popytu na rynkach wschodzących, a szczególnie w Chinach. Do roku 2032 przewozy lotnicze mają wzrastać w tempie 4,7 proc. rocznie. Będzie więc zapotrzebowanie na 29 220 nowych samolotów pasażerskich i frachtowych, przy czym 10,4 tys. z nich zastąpi maszyny znajdujące się obecnie w służbie. Na nowe samoloty wydane zostanie w ciągu najbliższego 20-lecia 4,4 bln USD. Dwie trzecie to samoloty o węższych kadłubach, ale będzie zapotrzebowanie ponad 1700 maszyn o dużej zdolności przewozowej, jak np. Airbus A380. W rezultacie około roku 2032 w światowej komunikacji lotniczej użytkowanych ma być blisko 36 560 samolotów - czyli dwa razy więcej niż obecnie.
 • Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Rosji (Rossielchoznadzor) poinformowała o zaostrzeniu kontroli fitosanitarnej owoców i warzyw z Polski. Posunięcie to uzasadniła "coraz częstszymi przypadkami nieprzestrzegania międzynarodowych I rosyjskich wymogów fitosanitarnych".
 • Restrykcjami Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego objęte zostały również owoce i warzywa z krajów trzecich, ale transportowane do Rosji przez terytorium Polski.
 • Premier Ukrainy Mykoła Azarow oznajmił, że z powodu wysokiej ceny rosyjskiego gazu Ukraina jest zmuszona zrezygnować z jego zakupu. w wyniku dotychczasowej dywersyfikacji dostaw gazu Ukraina prawie dwukrotnie zmniejszyła zakup rosyjskiego paliwa Jednocześnie Kijów nie dogadał się z Rosją w sprawie korekty polityki cenowej. W tej sytuacji ukraińskie władze mogą całkowicie zrezygnować z dostaw rosyjskiego gazu. Jego zdaniem Ukraina zmierza do całkowitego uniezależnienia się od dostaw gazu z Rosji.
 • Rosyjski Gazprom Nieft konkuruje z koncernem Rosnieft w Oceanie Arktycznym. Spółka jest bliska otrzymania licencji operatora z prawem zagospodarowania części złóż ropy i gazu zalegających szelf Morza Czukockiego.
 • Fabryka skroplonego gazu ziemnego (LNG), którą Gazprom zamierza zbudować nad Morzem Bałtyckim, powstanie prawdopodobnie w porcie Ust-Ługa, w rejonie kingiseppskim na zachód od Petersburga. Projektowane zakłady LNG nad Bałtykiem mają zostać oddane do użytku w 2018 roku. Ich moc wyniesie 10 mln ton rocznie. Koszt budowy szacowany jest na 5-7 mld USD.

Komentarz do wydarzeń gospodarczych

SYTUACJA NA ŚWIATOWYM RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

W tym komentarzu zaprezentujemy tylko fakty sygnalizowane przez ekspertów f-my Wood Mackenzie, pozostawiając czytelnikowi wyciągnięcie z nich wniosków ...

FAKTY:

- Coraz większa produkcja gazu łupkowego w USA zmniejsza zapotrzebowanie na gaz z Zatoki Perskiej. Tracą znaczenia dla USA fabryki porty z których LNG miał być eksportowany do USA.

- Rośnie wydobycie ropy w USA. Zmniejsza się zainteresowanie Stanów Zjednoczonych dostawami z Bliskiego Wschodu.

- Spada zapotrzebowanie amerykańskiej energetyki na węgiel. Modernizowane elektrownie węglowe są zastępowane instalacjami bazującymi na gazie.

- Francuski Total wyraził chęć wejścia do projektów zagospodarowania złóż ropy łupkowej w Rosji. Najbardziej obiecującymi z nich są inwestycje prowadzone na Syberii Zachodniej, gdzie wspólnie z Rosjanami działają już Shell i ExxonMobil. Według amerykańskiej agencji statystycznej ministerstwa energii EIA (Energy Information Administration), wydobywalne zapasy ropy łupkowej w Rosji mogą wynosić 75 mld baryłek. Jest to więcej w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, gdzie zapasy są szacowane na 58 mld baryłek.

- Gazprom z zachodnimi partnerami zbudował rurociąg Nord Streem i planuje jego rozwój oraz buduje South Streem, co zapewni dostawę rosyjskiego gazu zamawianego przez Zachodnią Europę.

- Na obecnym etapie nieaktualna jest koncepcja alternatywnej dostawy gazu z Azerbejdżanu do Europy gazociągiem Nabucco. Co prawda Azerska państwowa firma SOCAR podpisała z europejskimi kontrahentami kontrakty na dostawy gazu w ramach projektu Szah Deniz. ze złóż na głębokości 600 metrów na dnie Morza Kaspijskiego u wybrzeży Azerbejdżanu, jednak dostawy gazu ze złoża rozpoczną się w 2019 roku, a do Europy będzie dostarczane tylko 10 mld metrów sześc. co stanowić będzie niewielką część zapotrzebowania Europy.

- Wszystko wskazuje na to, że PE wprowadzi rozwiązania prawne ograniczające wydobycie gazu łupkowego ze złóż w Europie.

POTENCJALNE KONSEKWENCJE:

- Cena rynkowa gazu na amerykańskim rynku jest niemal trzykrotnie niższa niż rynkowe ceny gazu w Europie. Powoduje to zmiany w inwestycjach w amerykańską energetykę. Ceny energii elektrycznej z tych elektrowni są niższe niż uzyskiwanie jej za pomocą klasycznych technologii. Tańsza energia elektryczna ma wpływ na spadek cen produkcji i wzrost konkurencyjności amerykańskich towarów.

- Stany Zjednoczone do 2020 uzyskają pełną niezależność energetyczną. Oznacza to, że do 2020 roku kraj ten zmieni swoją pozycję na światowym rynku surowców energetycznym . Co prawda USA nie będzie na rynku czołowym nabywca ropy i gazu, jednak utrzyma swoją pozycję i wpływy przechodząc do grupy eksporterów energii netto. Oznacza to, że Amerykanie będą w dalszym ciągu w istotny sposób wpływali na światowe rynki surowców energetycznych oferując dostawy po niższej cenie, niż są one dotąd.

- W sektorze gazowym, rosnące wydobycie gazu łupkowego w USA wpływa przede wszystkim na pozycję i strategię Rosji, która coraz wyraźniej nastawia się na eksport swojego kluczowego surowca właśnie na Daleki Wschód w miejsce dotychczasowego eksportu do Europy, gdzie w dodatku popyt na gaz konsekwentnie maleje.

- Spadek zapotrzebowania na bliskowschodnią ropę z USA może spowodować wzrastającą współzależność pomiędzy tamtejszymi krajami OPEC a Chinami, których znaczenie jako kluczowego odbiorcy wydobywanej na Bliskim Wschodzie ropy będzie konsekwentnie rosnąć.

- Nadwyżka węgla w USA o niższych kosztach wydobycia niż w Europie zaczyna coraz szerszym strumieniem płynąć do Europy. Północnoamerykański węgiel będzie poszukiwał nowych rynków zbytu po drugiej stronie Atlantyku, eliminując mniej konkurencyjnych producentów.

- Katar obniżając ceny dostaw LNG będzie konkurować w Europie z gazem importowanym z Rosji dostarczanym do unijnych krajów.

- Paradoksalnie ewolucja sytuacji na rynku surowców energetycznych może spowodować, że stanowiska USA i Chin wobec sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej staną się bardzo zbliżone. Amerykanie nie zrezygnują ze swoich wpływów w tym rejonie pomimo spadku zapotrzebowania na import ropy. A Chiny - główny importer będzie dążył do systematycznego umacniania swojej pozycji w tyj regionie.

- Węgiel i gaz eksportowane z USA kształtować będą górne pułapy cen na rynkach przez nie zaopatrywanych.

oprac. : Magdalena Kolka / Global Economy Global Economy

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: