eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Dział prawny angażowany w zarządzanie firmą

Dział prawny angażowany w zarządzanie firmą

2013-04-18 00:22

Dział prawny angażowany w zarządzanie firmą

Dział prawny angażowany w zarządzanie firmą © Iurii Sokolov - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Jak wynika z raportu KPMG, przedsiębiorstwa działają w coraz bardziej skomplikowanym otoczeniu prawno-biznesowym. Zarządy firm w coraz większym stopniu polegają na doradztwie zatrudnionych w nich prawników (ang. in-house counsels). Jednocześnie istnieje rozdźwięk pomiędzy korzyściami płynącymi ze zwiększenia aktywności radców prawnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a rzeczywistym stopniem ich zaangażowania. W perspektywie najbliższych 5 lat największe wyzwanie dla firm może stanowić zapewnienie zgodności z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów oraz regulacjami antykorupcyjnymi.

Przeczytaj także: Radca prawny w przedsiębiorstwie

Pozytywne oceny dla zaangażowania prawników w zarządzanie firmą

Rola prawników zatrudnianych przez przedsiębiorstwa rośnie, ponieważ ich udział w procesie kierowania firmą zmniejsza liczbę sporów i problemów regulacyjnych oraz pozwala ograniczyć ryzyko biznesowe. Ze stwierdzeniem, iż prawnicy są częściej angażowani w proces tworzenia strategii biznesowych niż pięć lat temu zgadza się 67% ankietowanych.

Analiza wyników badania ujawniła także istotne różnice na poziomie regionalnym: odsetek prawników dostrzegających korzystny wpływ swojego udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz deklarujących zwiększenie zaangażowania w kreowaniu strategii firmy jest wyższy w krajach wysoko rozwiniętych (Europa, Ameryka Północna, Azja i Pacyfik – odpowiednio 88% i 72%) w porównaniu z krajami rozwijającymi się (odpowiednio 64% i 58%).

Jednym ze sposobów zwiększenia wpływu radców prawnych na procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie jest członkostwo w zarządzie. Blisko 38% badanych potwierdza, że radcy prawni zasiadają w zarządach firm, a 43% – że raportują bezpośrednio do zarządu lub uczestniczą w obradach.

- Wyniki badania KPMG wskazują na rozdźwięk pomiędzy dostrzeganymi korzyściami płynącymi ze zwiększenia aktywności radców prawnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a rzeczywistym stopniem ich zaangażowania. Rola prawników wewnętrznych rośnie, jednak ich potencjał nie jeszcze jest w pełni wykorzystywany. Tymczasem z badania wynika, że jeśli tylko pozycja prawników umożliwia im wywieranie istotnego wpływu na decyzje, potrafią oni przełożyć specjalistyczną wiedzę na praktyczny język biznesu, rozumiany i doceniany przez zarząd – mówi Agnieszka Gawrońska-Malec, Starszy Menedżer w KPMG w Polsce.

fot. Iurii Sokolov - Fotolia.com

Dział prawny angażowany w zarządzanie firmą

Jednym ze sposobów zwiększenia wpływu radców prawnych na procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie jest członkostwo w zarządzie. Blisko 38% badanych potwierdza, że radcy prawni zasiadają w zarządach firm, a 43% – że raportują bezpośrednio do zarządu lub uczestniczą w obradach.


Ocena ryzyka i zapewnienie zgodności działań firmy z przepisami głównym zadaniem działów prawnych

Ocena ryzyka jest kluczowym obszarem, w którym doradztwo prawne ma istotną wartość dla firmy. Podstawowym obowiązkiem radców prawnych jest zapewnienie zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa (regulatory compliance) oraz reprezentowanie organizacji przed organami regulacyjnymi w czynnościach procesowych (litigation). Zarządzanie ryzykiem wymaga od prawników współdziałania z innymi komórkami organizacyjnymi firmy, przede wszystkim z działami: finansowym (61% wskazań), audytu wewnętrznego (59%) oraz marketingu i sprzedaży (55%).

fot. mat. prasowe

Główne obszary pracy działów prawnych w firmach

Podstawowym obowiązkiem radców prawnych jest zapewnienie zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa (regulatory compliance) oraz reprezentowanie organizacji przed organami regulacyjnymi w czynnościach procesowych (litigation).


- Zgodnie z wynikami badania, największym ryzykiem dla firm w najbliższych latach będzie spodziewany wzrost ilości i złożoności regulacji prawnych. W tym obszarze radcy prawni zyskują bezkonkurencyjną pozycję. – mówi Agnieszka Gawrońska-Malec, Starszy Menedżer w KPMG w Polsce.

Regulacje antymonopolowe, antykorupcyjne i chroniące konsumentów będą stanowiły największe wyzwanie dla firm

Jak wynika z raportu KPMG, zapewnienie zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz przepisami antykorupcyjnymi będzie stanowić największe wyzwanie dla biznesu w perspektywie najbliższych 5 lat. Prawnicy z Europy Zachodniej dwukrotnie częściej niż respondenci z Ameryki Północnej wskazują na regulacje dotyczące konkurencji jako źródło największych trudności. Również w tym obszarze radcy prawni spodziewają się wzrostu liczby sporów, w których będą musieli reprezentować swoje firmy.

fot. mat. prasowe

Regulacje prawne stanowiące największe wyzwanie dla firm w ciągu najbliższych 5 lat

Jak wynika z raportu KPMG, zapewnienie zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz przepisami antykorupcyjnymi będzie stanowić największe wyzwanie dla biznesu w perspektywie najbliższych 5 lat.


- W perspektywie najbliższych 5 lat oczekujemy, że spory prawne staną się częstsze i trudniejsze do rozstrzygnięcia, ponieważ zwiększy się stopień złożoności tematyki. To bezpośrednio przełoży się na wzrost kosztów sporów prawnych i długość ich trwania. Rola działów prawnych polegać będzie przede wszystkim na zminimalizowaniu tego ryzyka, w tym także na zaproponowaniu rozwiązania konfliktu w inny sposób. Spodziewamy się wzrostu znaczenia mediacji w rozwiązywaniu sytuacji spornych pomiędzy przedsiębiorstwami – podsumowuje Agnieszka Gawrońska-Malec, Starszy Menedżer w KPMG w Polsce.

Informacje o raporcie
Raport KPMG „General Counsel Survey 2012” dotyczący roli radców prawnych w firmach został opracowany na podstawie badania przeprowadzonego wśród 320 radców prawnych w 32 krajach z podziałem na regiony i branże, zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i wchodzących w fazę dynamicznego wzrostu. Celem badania było ustalenie roli działów prawnych w firmach, ich udziału w procesach decyzyjnych oraz wyzwań, z którymi będą musiały się zmierzyć w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w ramach coraz bardziej złożonych porządków prawnych.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: