eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Rolnictwo ekologiczne w Polsce 2009-2010

Rolnictwo ekologiczne w Polsce 2009-2010

2011-09-30 12:05

Rolnictwo ekologiczne w Polsce 2009-2010

Producenci ekologiczni w Polsce w latach 2004-2010 © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (13)

Kolejny, piąty już, opublikowany przez GIJHARS Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce, obejmujący lata 2009 - 2010, dokumentuje stały, stabilny wzrost tego sektora. Z informacji zawartych w Raporcie wynika m.in., że wzrost dotyczył zarówno liczby producentów prowadzących produkcję ekologiczną, jak i powierzchni użytków rolnych, na których stosowane były ekologiczne zasady gospodarowania. Liczba producentów ekologicznych w Polsce, według stanu na dzień 31 grudnia danego roku, wynosiła odpowiednio 17 423 w 2009 r. oraz 20 956 w 2010 r.

Przeczytaj także: Ustawa o rolnictwie ekologicznym - zmiany

Producenci ekologiczni w latach 2009 - 2010


fot. mat. prasowe

Producenci ekologiczni w Polsce w latach 2004-2010

Producenci ekologiczni w Polsce w latach 2004-2010

Jak czytamy w raporcie, według stanu na dzień 31 grudnia danego roku, liczba producentów ekologicznych w Polsce wynosiła odpowiednio 17 423 w 2009 r. oraz 20 956 w 2010 r. W 2009 r. odnotowano wzrost liczby producentów ekologicznych o 14,6 % porównaniu do 2008 r., a w 2010 r. liczba producentów ekologicznych wzrosła o 20,3 % w stosunku do stanu z 2009 r.

Analizując dane dotyczące liczby producentów ekologicznych na przestrzeni ostatnich lat, można stwierdzić, że rolnictwo ekologiczne w Polsce rozwija się dynamicznie. Zdecydowana większość producentów ekologicznych w Polsce to ekologiczni producenci rolni. W latach 2009 - 2010 stanowili oni ok. 98 % wszystkich producentów. Producenci ekologiczni prowadzący działalność w zakresie:
 • przetwórstwa produktów ekologicznych
 • wprowadzania na rynek produktów ekologicznych (z wyłączeniem produktów
  importowanych z państw trzecich),
 • wprowadzania na rynek produktów ekologicznych importowanych
  z państw trzecich,
 • dostawy kwalifikowanego materiału siewnego i wegetatywnego materiału
  rozmnożeniowego,
 • zbioru produktów ze stanu naturalnego
 • pszczelarstwa

-stanowili łącznie tylko ok. 2 % wszystkich producentów ekologicznych, zarówno w 2009 r., jak i w 2010 r.

W porównaniu do 2009 r., w 2010 r. odnotowano wzrost liczby producentów ekologicznych w większości kategorii działalności - z wyjątkiem kategorii producentów prowadzących działalność w zakresie wprowadzania na rynek produktów ekologicznych importowanych z państw trzecich (-1) oraz prowadzących działalność w zakresie pszczelarstwa (-6). Zarówno w 2009 r. jak i w 2010 r. w Polsce nie było jeszcze producentów ekologicznych prowadzących działalność w zakresie nowo wprowadzonej kategorii produkcji ekologicznej - akwakultury i wodorostów morskich.

Producenci ekologiczni w 2009 r.

Spośród wszystkich 17 423 producentów ekologicznych objętych systemem kontroli w 2009 r., najwięcej prowadziło działalność na terenie województw: małopolskiego (2 219), podkarpackiego (2 050) oraz lubelskiego (1 755). Łącznie producenci ekologiczni z wymienionych województw stanowili 34,6 % liczby wszystkich producentów ekologicznych w Polsce.

fot. mat. prasowe

Ekologiczni producenci rolni w Polsce w latach 2004- 2010

Ekologiczni producenci rolni w Polsce w latach 2004- 2010


W tych samych województwach odnotowano największą liczbę producentów rolnych, to jest w województwach: małopolskim (2 197), podkarpackim (2 014) i lubelskim (1 710), co łącznie stanowiło 34,6 % wszystkich producentów ekologicznych prowadzących działalność w tym zakresie (17 091).

W 2009 r. w Polsce działalność prowadziło 277 przetwórni ekologicznych, z czego najwięcej w województwach: mazowieckim (46), wielkopolskim (37) oraz lubelskim (35). Łącznie liczba przetwórni ekologicznych w wymienionych województwach stanowiła 42,6 % wszystkich prowadzących działalność w tym zakresie na obszarze całego kraju.

W 2009 r. najmniej producentów ekologicznych prowadziło działalność w województwach: opolskim (65), śląskim (213) oraz kujawsko- pomorskim (293). W tych samych województwach było także najmniej ekologicznych producentów rolnych (opolskie - 63, śląskie - 199 i kujawsko-pomorskie – 279). Najmniej przetwórni ekologicznych funkcjonowało w województwach: opolskim (2), lubuskim (4) oraz podlaskim (5).

fot. mat. prasowe

Przetwórnie ekologiczne w Polsce w latach 2004-2010

Przetwórnie ekologiczne w Polsce w latach 2004-2010


Producenci ekologiczni w 2010 r.

Z raportu wynika również, że w 2010 r. działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego prowadziło 20 956 producentów. Najwięcej z nich prowadziło działalność na terenie województw: zachodniopomorskiego (2 392), warmińsko-mazurskiego (2 288) oraz małopolskiego (2 183). Łącznie, producenci ekologiczni z wymienionych województw, stanowili 32,7 % liczby wszystkich producentów ekologicznych w Polsce.

 

1 2 ... 5

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: