eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaInwestycje › Elektrownia węglowa w Ostrołęce

Elektrownia węglowa w Ostrołęce

2011-09-22 00:16

Elektrownia węglowa w Ostrołęce

Wizualizacja bloku C © fot. mat. prasowe

Grupa ENERGA ogłosiła przetarg na wyłonienie głównego wykonawcy budowy nowej elektrowni węglowej w Ostrołęce. Rozpoczęcie procedury przetargowej oznacza, że ENERGA rozpoczęła kluczową fazę realizacji swojej strategicznej inwestycji.

Przeczytaj także: Blok energetyczny opalany biomasą

Ogłoszenie przetargu i wyłonienie głównego wykonawcy jest ostatnią z szeregu procedur formalnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy „pod klucz” części technologicznej nowego bloku węglowego elektrowni w Ostrołęce. ENERGA ma już wszystkie zgody, pozwolenia wymagane dla rozpoczęcia budowy i większość umów związanych z przyszłą eksploatacją nowej elektrowni. Oprócz pozwolenia na budowę, inwestycja posiada m.in. umowę przyłączeniową z Polskimi Sieciami Energetycznymi, która określa harmonogram rozbudowy sieci przesyłowej w północno-wschodniej Polsce koniecznej do przyłączenia elektrowni do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i gwarantuje wyprowadzenie mocy z nowego bloku. Z kolei dzięki umowie zawartej z kopalnią LW Bogdanka elektrownia ma już zapewnione dostawy węgla na 20 lat. Inwestycja posiada także zezwolenie na udział w systemie handlu emisjami CO2.

fot. mat. prasowe

Wizualizacja bloku C

Wizualizacja bloku C

Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z makroniwelacją terenu oraz budową infrastruktury, w tym połączeń drogowych, rurociągowych i kablowych nowego obiektu. PSE Operator SA kontynuuje zgodnie z harmonogramem prace związane z przyłączeniem nowego bloku do systemu elektroenergetycznego.

- Moc elektryczna nowego bloku będzie wynosić 850 - 1000 MW. Zależy nam, aby w Ostrołęce powstał duży, węglowy blok energetyczny, który jednocześnie będzie najbardziej efektywny ekonomicznie. Chcemy mieć nową jednostkę wytwórczą, wykorzystującą dostępne tam paliwo i wsparcie w zakresie przydziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Zmieniająca się sytuacja na rynku sprawiła, że podjęliśmy działania w celu zoptymalizowania parametrów inwestycji i zachowania maksimum konkurencyjności w każdym kontraktowanym obszarze. Głównym parametrem oceny ofert będzie poziom zdyskontowanych strumieni pieniężnych liczony na megawat mocy bloku, czyli de facto efektywność megawata zainstalowanej mocy – mówi Mirosław Bieliński, prezes ENERGA SA.

Władze Grupy oceniają, że wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie budowy możliwe będzie w drugiej połowie 2012 r. Na przyszły rok harmonogram inwestycji zakłada także zamknięcie jej finansowania. Inwestycja, której wartość szacowana jest na 6-7 miliardów złotych będzie – według założeń – finansowana w formule project finance: w ok. 70 procentach z kredytu inwestycyjnego i w ok. 30 procentach ze środków własnych.

Planowane oddanie elektrowni do użytku przewidziane jest na przełomie 2016 i 2017 r. , czyli w okresie, kiedy spodziewany jest w Polsce największy deficyt energii.

- Elektrownia będzie miała ogromne znaczenie dla miasta i regionu nie tylko ze względu na nowe miejsca pracy czy rozwój infrastruktury towarzyszącej. Praca elektrowni jest niezbędna do utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemu zasilania tego regionu kraju, ale przede wszystkim do zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – ocenia Roman Pionkowski, prezes spółki Elektrownia Ostrołęka, powołanej do budowy nowego bloku.

Inwestycja w Ostrołęce znajduje się na liście infrastruktury krytycznej (priorytetowych elementów) Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Polski stworzonej przez Ministerstwo Gospodarki ze względu na zasadniczy wpływ na stabilność pracy KSE w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Jest to obecnie jeden z najbardziej zaawansowanych projektów inwestycyjnych w systemowe źródła wytwórcze w Polsce, praktycznie jedyny w części kraju najbardziej narażonej na skutki deficytu energii elektrycznej.

Nowa elektrownia ma produkować około 7,2 tys. GWh energii elektrycznej rocznie, czyli tyle ile zużywają miasta wielkości Krakowa czy Poznania.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: