eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaEuropa › Europa: wydarzenia tygodnia 7/2011

Europa: wydarzenia tygodnia 7/2011

2011-02-19 18:08

Przeczytaj także: Europa: wydarzenia tygodnia 6/2011

 • Ministrowie finansów zdecydowali, że mechanizm pomocowy, który będzie działał od 2013 roku, będzie dysponował 500 mld euro. W trakcie obrad zauważono, że Niemcy chcą odwlec programy ratunkowe i zmusić kraje strefy euro do przyjęcia ich propozycji paktu na rzecz konkurencyjności.
 • Według Eurostat-u w grudniu produkcja przemysłowa w strefie euro i w całej Unii spadła o 0,1 proc. licząc m/m. W listopadzie produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła w ciągu miesiąca o 1,4 proc., a w Unii o 1,2 proc.
 • Czeski PKB wzrósł w 2010 roku o 2,3 proc. (w 2009 roku PKB skurczył się o 4,1 proc.). Słowacki PKB wzrósł w 2010 roku o 3,5 proc. (w 2009 r., gospodarka Słowacji skurczyła się o 4,8 proc.). Węgry w 2010 roku zanotowały wzrost gospodarczy na poziomie 1,2 proc. (w 2010 r. PKB skurczył się o 6,5 proc.).
 • Gospodarka strefy euro w ostatnich trzech kwartałach 2010 roku zanotowała wzrost gospodarczy na poziomie ok. 2 proc. W kryzysowym 2009 roku gospodarka ta skurczyła się aż o 4,1 proc. Najlepsze wyniki roczne w UE w IV kwartale zanotowała Estonia (6,6 proc. wzrost) i Finlandia (5,8 proc.). Na trzecim miejscu jest Litwa (4,4 proc.). Dobrą pozycję w tym gronie zajmie Polska. Według GUS w III kwartale według metodologii wzrost na poziomie 4,7 proc. PKB , a danych za IV kwartał jeszcze nie opublikowano.
 • Największa gospodarka Europy - Niemcy - uzyskała najlepsze od lat 4 proc. tempo wzrostu PKB w IV kwartale licząc r/r i o 0,4% kw/kw. W ciągu zeszłego roku PKB Francji wzrosło o 1,5 proc. Francuski rząd prognozuje w tym roku wzrost PKB o 2 proc. W całym zeszłym roku włoska gospodarka urosła o 1,1 proc. r/r. Rząd szacuje, że w tym roku wzrost wyniesie 1,5 proc.
 • Rocznicowe spotkanie przywódców Grupy Wyszehradzkiej (20 lat temu odbyło się pierwsze takie spotkanie). Premierzy Polski, Czech Słowacji i Węgier zobowiązali się do koordynacji wspólnych działań w ramach Unii (np. w sprawie budżetu UE po roku 2014) i ścisłej współpracy w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Do czerwca ma powstać plan kluczowych połączeń energetycznych.
 • Portugalski minister finansów Fernando Teixeira dos Santos skrytykował strefę euro za zwlekanie z podjęciem działań antykryzysowych. Dodał też że jego zdaniem może to doprowadzić do kolejnej fali rynkowego niepokoju. Portugalia odmawia wystąpienia o pomoc finansową, chociaż UE, MFW a także samodzielnie Niemcy oferują ją.
 • PKB Grecji spadł w ostatnim kwartale zeszłego roku o 1,4 proc., kw/kw, w III kwartale o 1,7 proc. kw/kw. To już dziesiąty raz z rzędu spadek PKB licząc kw/kw. Jednak licząc r/r spadek PKB wyniósł w IV kwartale 2010 r. 6,6 proc. (w III kwartale wyniósł 5,7 proc.). Recesja w Grecji rozpoczęła się w IV kwartale 2008 r. Według prognoz w tym roku gospodarka skurczy się o 3 proc. r/r.
 • Dotąd wyników gospodarki Irlandii jak dotąd nie opublikowano, chociaż wiadomo, że przez pierwsze trzy kwartały miała ona ujemny wzrost gospodarczy.
 • Według biura statystycznego Litwy stopa bezrobocia w tym kraju wyniosła w 2010 r. wyniosła w styczniu 17,8 proc.
 • Powraca zainteresowanie budową gazociągu Nabucco, który miałby być zasilany gazem z Azerbejdżanu.

Komentarz do wydarzeń gospodarczych

MUSIMY POGODZIĆ SIĘ Z TYM, ŻE OBECNIE STAN USTALONY W ŚWIATOWEJ GOSPODARCE TO KOLEJNE FAZY STANU KRYZYSOWEGO. NIEWIADOMĄ JEST TYLKO TO, KIEDY WEJDZIE ONA ZNOWU W STAN OSTREGO KRYZYSU.

Nie zgadzam się z opinią wielu polityków, że światowy kryzys już minął! Postawię nawet tezę, że współczesna gospodarka światowa nieustannie rozwijając się przechodzi różne, kolejne etapy kryzysowe i taka sytuacja to stan ustalony! Niekiedy jej stan jest "ostry", a nawet krytyczny i przykładem była tu sytuacja z okresu 2008-2009. Nie możemy żyć złudzeniami i musimy mieć świadomość tego, że obecnie światowa gospodarka nie wyszła z kryzysu, ale jest w kolejnej fazie kryzysowej, która jeśli dobrze pójdzie (!!!) będzie miała charakter choroby przewlekłej i długotrwałej. Jednak wiele wskazuje też na to, że wisi nad nami coraz bardziej realna groźba kolejnej i chyba groźniejszej fazy kryzysowej, chociaż z nieco innych przyczyn (wysokość długu publicznego i coraz większe problemy z jego obsługą) i nie jest wykluczone, że światowa gospodarka już wkrótce może wejść w kolejną fazę ostrego kryzysu.

W końcówce ostatniego kryzysu politycy czołowych gospodarczo krajów świata powołali do życia G20, rezygnując z dotychczasowej formuły G8. Grupa G20 została powołana do tego, by w gronie krajów, które dominują w globalnej gospodarce wypracować rozwiązania dotyczące nowego ładu gospodarczego, co uniemożliwiłoby powrót procesów, które zakłóciły procesy gospodarcze przed trzema laty. Rezultatami jej pracy miały być nowe reguły, które przyjęte przez G20 miały obowiązywać cały gospodarczy świat.

Jednak w miarę jak oddala się w czasie wspomnienie zagrożeń w latach 2008-2009 widać, że koordynacja na poziomie współpracy międzynarodowej potyka się o różnice między krajami. W postawach tych krajów (i to tych największych) zaczynają dominować interesy własne, narodowe. Stąd wolny jest postęp wspólnych prac i pojawiają się coraz większe wątpliwości co do szans na sukces w realizacji celów, jakie towarzyszyły powołaniu tej instytucji.

Ostatnie spotkanie G20 w Korei Płd. zostanie zapamiętane jako ostre spory o przyczyny nierównowagi w gospodarce i określenie winnego. Starano się też odpowiedzieć na pytanie, czy większą winę za nierównowagę ponosi polityka Chin (polityka kursowa) czy USA ("życie na kredyt"). Nie udało się znaleźć odpowiedzi na to pytanie i nie sformułowano też pełnej diagnozy. Spory te zakończyły się z pozoru trywialnym wnioskiem... trzeba stworzyć zestaw „kierunkowych wytycznych” w sprawie rozpoznawania przypadków dużego zachwiania równowagi i działań koniecznych, aby ją zmniejszyć, a następnie likwidować.

Ostatnie (w 7 tygodniu 2011 r.) spotkanie ministrów finansów oraz szefów banków centralnych z krajów G20, stawia sobie za jeden z celów wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie określenia wskaźników, które trzeba używać do mierzenia zaburzeń równowagi (a które ekonomiści obciążają główną częścią winy za wywołanie kryzysu finansowego). Będzie nim też uzgodnienie liczbowych wartości tych wskaźników, których przekroczenie będzie sygnalizowało sytuację zagrożenia tej równowagi. W międzynarodowej dyskusji są dziś takie wskaźniki jak bilanse handlowe i na rachunku bieżącym oraz różnice w tempie wzrostu i akumulacji rezerw walutowych. Eksperci sygnalizują, że niezbędne jest szybkie dojście do porozumienia co do diagnozy, sposobu wykonywania i porównywania pomiarów tych wskaźników i zaproponowanie strategii dalszego postępowania.

Przedmiotem poważnych dyskusji w dalszym ciągu będzie sytuacja w trzech głównych centrach polityczno-gospodarczych świata, a więc w:
 • Chinach, gdzie wzrost gospodarczy od lat wynosi ok. 10% PKB r/r, a które prowadzą politykę oszczędną i które rozwijają eksport i powiększają swoje rezerwy walutowe,
 • Europie, która nastawiona jest na konsumpcję, ma koncepcję sanacji swojej gospodarki i swojej waluty, ale rozwija się wolno
oraz
 • Stanach Zjednoczonych, które konsumują i popadają w coraz większe zadłużenie.


Ostatnio pojawiły się propozycje rozwiązań, które wywołały ostre dyskusje, a nawet sprzeciwy:
 • Amerykanie zaproponowali, aby benchmarkiem dla krajów G20 uczynić limit nadwyżek i deficytów na rachunku bieżącym w wysokości 4% PKB, co zdecydowanie odrzucili najwięksi eksporterzy, a więc Chiny i Niemcy.
 • Niemcy są zainteresowane tym, aby podczas spotkania G20 w grupie roboczej ds. przepływów kapitałowych i cen surowców przedyskutowano problem, jak znaleźć sposób uniknięcia nadmiernych napływów kapitału do krajów rozwijających się, jednak bez ograniczania zasady jego swobodnego przepływu.


Wśród rozważanych przez G20 propozycji jest też dołączenie chińskiej waluty do koszyka światowych walut, na podstawie którego Międzynarodowy Fundusz Walutowy oblicza specjalne prawa ciągnienia.

oprac. : Magdalena Kolka / Global Economy Global Economy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: