eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Bezpieczeństwo pożarowe a standard budynku

Bezpieczeństwo pożarowe a standard budynku

2010-05-05 13:46

Zakup mieszkania w drogim apartamentowcu raczej nie wiąże się z większym bezpieczeństwem przeciwpożarowym niż w budynku o przeciętnym standardzie - ocenia Home Broker. Deweloperów obowiązują bowiem te same regulacje prawne i rzadko zdarza się, aby instalowali dodatkowe zabezpieczenia w stosunku do obowiązujących norm.

Przeczytaj także: Jak wygląda dobra Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w firmie?

Z okazji święta Straży Pożarnej obchodzonego 4 maja, Home Broker sprawdził czy standard budynku oddawanego przez dewelopera może mieć wpływ na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Przepisy dotyczące wznoszonych budynków określone są między innymi w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to określa, jakie zasady powinny być stosowane podczas projektowania i budowy, aby zapewnić stabilność budynku w razie pożaru, ograniczyć rozprzestrzenianie się w nim ognia i dymu, a także ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru na sąsiednie budynki.

Im wyższy budynek, tym większe wymagania

Rozporządzenie określa m.in. tzw. odporność pożarową budynków. W przypadku budownictwa mieszkaniowego, podobnie zresztą, jak w przypadku innych typów budownictwa, zasadą jest, że im wyższa budowla, tym ostrzejsze wymagania. Przepisy rozporządzenia regulują ponadto wielkość stref pożarowych i oddzieleń przeciwpożarowych, liczbę, szerokość czy usytuowanie dróg ewakuacyjnych. W specjalnym rozdziale określono też wymagania przeciwpożarowe dotyczące elementów wykończenia wnętrz oraz wyposażenia stałego czy wymagania dla garaży. Przepisy przeciwpożarowe odnoszą się też do usytuowania budynków, na przykład odległości między nimi czy odległości od granicy lasu.

Deweloperzy przestrzegają przepisów

Realizując inwestycje mieszkaniowe deweloperzy muszą stosować się do tych przepisów. Przed oddaniem do użytkowania, odbioru każdego budynku wielorodzinnego dokonuje Straż Pożarna. Straż nie udostępnia statystyk dotyczących błędów przy wznoszeniu budynków mieszkalnych, z informacji uzyskanych przez Home Broker wynika jednak, że deweloperzy w większości wypadków dokładają starań, aby inwestycje były realizowane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Z informacji uzyskanych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że kilka razy do roku zdarza się sytuacja, w której budynek zostaje wzniesiony z wadami, powstałymi na etapie projektowania. W takim wypadku konieczne jest zwykle dokonanie zmian, dostosowujących budynek do wymagań przepisów techniczno-budowlanych. Zdarzają się też zaniedbania na etapie budowy czy wykończenia, np. brak hydrantów, gdy jest na nie miejsce, ale celowo nie są instalowane z obawy przed kradzieżą. Takie sytuacje nie zdarzają się jednak często, deweloperzy wznoszą budynki zgodnie z przepisami.

Tylko niezbędne minimum

W ocenie Home Broker wynika to z wysokich kosztów, jakie wiążą się z ewentualną koniecznością przebudowy i towarzyszącemu jej opóźnieniu w realizacji inwestycji. Doświadczenia Home Broker wskazują ponadto, że raczej nie zdarza się, aby deweloperzy wykraczali poza obowiązujące przepisy, tzn. instalowali dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe. – W większości wypadków deweloperzy ograniczają się do tego, co jest wymagane przepisami. Dotyczy to zarówno deweloperów realizujących inwestycje o wysokim standardzie, jak i tych, którzy budują w tzw. standardzie popularnym - ocenia Włodzimierz Wielogórski, specjalista ds. rynku pierwotnego w Home Broker. Potwierdza to również Piotr Krzywina z Komendy Głównej Straży Pożarnej.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: