eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Dział marketingu a zarządzanie wiedzą

Dział marketingu a zarządzanie wiedzą

2008-11-22 11:23

Dział marketingu a zarządzanie wiedzą

Czy sądzisz, że któreś z wymienionych narzędzi można by wdrożyć w twoim dziale? © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Firma Divante przy współpracy z Mediarun.pl przeprowadziła badanie zarządzania wiedzą i pomysłami w działach marketingu i firmach marketingowych. Wynika z niego, że w prawie połowie firm zajmujących się marketingiem istnieją systemy informatyczne wspomagające takie procesy jak tworzenie, udostępnianie czy archiwizację wiedzy, ponadto w części z nich funkcjonują także miękkie techniki zarządzania nakierowane na tworzenie wiedzy, wspomaganie kreatywności czy dzielenie się doświadczeniami pomiędzy pracownikami.

Przeczytaj także: Zarządzanie informacją: istotna strategia

Z badania wynika, że zainteresowanie w firmach
zarządzaniem wiedzą ze strony pracowników czy kadry zarządzającej jest mniejsze niż średnie (160 głosów) podczas gdy na zainteresowanie powyżej średniej wskazały 84 osoby.

Ankietowani zapytani zostali także o ich własne zapatrywania na zarządzanie wiedzą – w tym pomysłami czy treścią. Odpowiedzi w tym przypadku były zdecydowanie bardziej pozytywne. Większość ankietowanych uznała, że zarządzanie wiedzą jest w ich firmie bardzo potrzebne. Można stąd wyciągnąć wniosek, że pomimo zainteresowania tą dziedziną i wyczuwalnej potrzeby wprowadzenia informatycznych narzędzi wspomagania zarządzania wiedzą, jak dotąd jest to temat unikany przez kadrę kierowniczą i niezbyt często poruszany przez pracowników.

Podstawowym celem badań była odpowiedź na pytanie jak wiele firm wdrożyło informatyczne narzędzia do zarządzania wiedzą, w tym pomysłami czy treścią, oraz na jakim poziomie znajduje się w polskich firmach wspomaganie kreatywności.

Z odpowiedzi respondentów, zapytanych wprost o wdrożenia w ich firmach odpowiednich narzędzi informatycznych, lub miękkich technik zarządzania w postaci procedur czy metod wspomagających kreatywność, wynika że 31% firm wdrożyło procedury pracy, zarządzania i wspomagania kreatywności, a 44% narzędzia informatyczne. Natomiast aż 40% ankietowanych przyznało, że w ich firmach nie wdrożono żadnych metod wspomagających zarządzanie wiedzą.

Firma Divante przy współpracy z Mediarun.pl sprawdziła w pierwszej kolejności narzędzia służące kodyfikacji wiedzy, czyli wszelkie instrumenty mające na celu tworzenie repozytoriów wiedzy dostępnych dla wszystkich pracowników, jednym słowem – narzędzia do zapisywania wiedzy i pomysłów dostępnych dla wszystkich pracowników.

fot. mat. prasowe

Czy sądzisz, że któreś z wymienionych narzędzi można by wdrożyć w twoim dziale?

Czy sądzisz, że któreś z wymienionych narzędzi można by wdrożyć w twoim dziale?

Z badania wynika, że systemy do publikacji dokumentów w sieci intra- bądź internetowej istnieją w 46% badanych firm. Podobnie jest z obiegiem dokumentów (45%). W przedsiębiorstwach, w których takich systemów na razie nie ma, ankietowani chętnie widzieliby takie narzędzia (27% badanych). Natomiast wiele pozostaje do zrobienia w zakresie narzędzi do zarządzania pomysłami oraz instrumentów wspomagających kreatywność, takich jak mapy myśli czy tablice interaktywne. Zarządzanie pomysłami jako narzędzie zaimplementowane w przedsiębiorstwie zostało wskazane przez co piątego ankietowanego, natomiast mapy myśli/tablice interaktywne istnieją jedynie w 12% firm. Jednocześnie są to najbardziej pożądane w przedsiębiorstwach instrumenty informatyczne.

Wiele do zrobienia pozostaje także zarówno w dziedzinie narzędzi i systemów informatycznych, jak również w kwestii procedur pracy i kultury dzielenia się wiedzą. Tylko 26% przebadanych firm posiada profesjonalne oprogramowanie w zakresie kodyfikacji wiedzy i pomysłów, dalsze 31% wskazało, iż posiada instrumenty pozwalające udostępniać wiedzę, jednakże 39% przyznało, że ich firma posiada sposoby archiwizacji nie dające możliwości wykorzystania wiedzy/pomysłów przez innych pracowników. Świadomość dostępnych na rynku instrumentów służących gromadzeniu i wykorzystywaniu wiedzy lub zarządzania pomysłami jest wciąż niewielka.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: