eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Bułgarski rynek budowlany

Bułgarski rynek budowlany

2007-07-10 00:57

Przeczytaj także: Rumuński rynek budowlany


Powierzchnie komercyjne – wzrost dzięki międzynarodowym deweloperom

Bułgarski rynek nowoczesnych powierzchni komercyjnych jeszcze kilka lat temu w zasadzie nie istniał, lecz od tamtej pory sytuacja uległa diametralnej zmianie. Zdecydowanie największym i najbardziej rozwiniętym rynkiem nieruchomości w Bułgarii jest stolica kraju, Sofia.

Obecnie obserwuje się w Bułgarii zwiększone zainteresowanie i aktywność ze strony nowych graczy wchodzących na rynek deweloperski. “Niskie nasycenie rynku powierzchni komercyjnych oraz duży rynek docelowy to dwa kluczowe czynniki pozwalające prognozować wzrost budownictwa niemieszkalnego w najbliższych latach” – mówi Szymon Jungiewicz.

Jak podkreślają specjaliści, szczególnie dobre perspektywy rozwoju rysują się przed rynkiem nowoczesnych powierzchni komercyjnych, w tym hipermarketów i centrów handlowych. Również inwestycje w powierzchnię magazynową i centra logistyczne powinny stać się bardzo atrakcyjne. Wysokie tempo wzrostu gospodarczego, napływ inwestycji zagranicznych oraz poprawa infrastruktury drogowej będą w najbliższych latach generować zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową przewyższające podaż. Według prognoz, w ciągu najbliższych 3-5 lat całkowita wielkość powierzchni handlowych zwiększy się o 330%, przemysłowych i logistycznych o 300%, zaś powierzchni biurowych „zaledwie” o 100%.

Budownictwo inżynieryjne – duże projekty infrastrukturalne

Podobnie jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, największy segment bułgarskiego rynku budownictwa inżynieryjnego stanowi budownictwo drogowe. Główne problemy bułgarskiej infrastruktury drogowej to niedostatecznie rozwinięta sieć drogowa oraz jej bardzo zły stan. Szacuje się, że przeszło 2/3 całkowitej długości dróg wymaga renowacji. Całkowita długość sieci drogowej to ok. 37,3 tys. km, co daje 336 km dróg na 1 tys. km2 powierzchni. Sieć autostrad jest bardzo słabo rozwinięta – zaledwie 331 km (3 km na 1 tys. km2 powierzchni kraju). Pokaźny zastrzyk funduszy unijnych, jakie wkrótce napłyną do Bułgarii z przeznaczeniem na projekty w dziedzinie infrastruktury transportowej to olbrzymia szansa na znaczącą poprawę kiepskiego stanu bułgarskiej sieci dróg. W ramach aktualnego budżetu UE przyznano Bułgarii na ten cel ponad 2 mld €.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: