eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w kwietniu 2023 niższa o 6,4% r/r

Produkcja przemysłowa w kwietniu 2023 niższa o 6,4% r/r

2023-05-22 11:32

Produkcja przemysłowa w kwietniu 2023 niższa o 6,4% r/r

Produkcja przemysłowa w kwietniu 2023 na minusie © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w kwietniu 2023 roku produkcja była niższa o 6,4% r/r, a w porównaniu z marcem 2023 spadła o 14,8%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 6,8% rdr, a w porównaniu do marca 2023 spadły o 0,7%. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 11,3% rdr i o 0,7% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w marcu 2023 na minusie

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,4% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,6% niższym w porównaniu z marcem br.

Spośród głównych grupowań przemysłowych w kwietniu br. odnotowano znaczny spadek w skali roku w produkcji dóbr związanych z energią – o 14,5%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 13,5%, dóbr zaopatrzeniowych – o 10,8% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 5,3%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych – o 7,2%.

Według wstępnych danych w kwietniu br., w stosunku do kwietnia ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 23,0%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 19,8%, metali – o 16,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 15,7%, mebli – o 15,6%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 14,3%, w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 12,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,3%, artykułów spożywczych – o 8,6%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 9 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 32,1%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 12,0%, urządzeń elektrycznych – o 10,1%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 7,0%.

fot. pixabay.com

Produkcja przemysłowa w kwietniu 2023 na minusie

Produkcja przemysłowa była w kwietniu 2023 niższa o 6,4% r/r - podał GUS.


W porównaniu z marcem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w kwietniu br. odnotowano w 33 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 25,8%, w produkcji urządzeń elektrycznych – o 18,1%, mebli – o 16,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 16,6%, artykułów spożywczych – o 16,3%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 14,7%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 14,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,1%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 13,8%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2023


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2023 r. spadły w stosunku do marca 2023 r. o 0,7%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 6,8%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2023 r. w porównaniu z marcem 2023 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2023 r. spadły o 0,7% w porównaniu z marcem 2023 r. Największy spadek cen zanotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 2,1%. Niższe niż w marcu 2023 r. były również ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 0,5%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego najbardziej spadły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,5%).

Obniżono także ceny produkcji m.in.: wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,1%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,0%), mebli (o 0,9%), urządzeń elektrycznych (o 0,8%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,7%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, a także poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 0,6%), wyrobów z metali (o 0,5%), metali (o 0,4%), wyrobów tekstylnych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, jak również maszyn i urządzeń (po 0,3%), artykułów spożywczych i pozostałego sprzętu transportowego (po 0,2%), wyrobów tytoniowych oraz wyrobów farmaceutycznych (po 0,1%). Ceny produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w ubiegłym miesiącu. Wyższe niż w marcu 2023 r. były natomiast ceny produkcji m.in.: odzieży (o 0,1%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,4%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,5%), a także napojów (o 1,0%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny spadły o 0,1%., natomiast w sekcji górnictwo i wydobywanie odnotowano wzrost cen o 0,3%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 2,2%, przy spadku cen w górnictwie rud metali o 2,2%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2023 r. w porównaniu z kwietniem 2022 r.


W kwietniu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku podniesiono o 6,8%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 42,7%. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 17,5%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 41,1%, przy spadku cen w górnictwie rud metali o 9,9%. W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny w skali roku wzrosły o 3,2%.

W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny podwyższono o 1,7%, w tym najbardziej w produkcji napojów (o 15,5%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji: wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 11,8%), wyrobów farmaceutycznych (o 8,9%), urządzeń elektrycznych (o 8,7%), artykułów spożywczych (o 8,6%), wyrobów tytoniowych (o 8,5%), skór i wyrobów skórzanych (o 8,4%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 6,5%), mebli (o 5,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 5,2%). Podniesiono także ceny produkcji m.in. papieru i wyrobów z papieru (o 5,0%), odzieży oraz maszyn i urządzeń (po 3,6%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 2,5%), pozostałego sprzętu transportowego (o 2,4%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,0%), wyrobów tekstylnych (o 1,6%), wyrobów z metali (o 1,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,6%). Spadły natomiast ceny w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 4,0%), metali (o 11,3%) oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 21,3%).


Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2023


Według wstępnych danych, w kwietniu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 11,3%, a w porównaniu z marcem 2023 r. o 0,7%.

W kwietniu 2023 r. w stosunku do marca 2023 r. zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,8%, budowy budynków - o 0,6% oraz robót budowlanych specjalistycznych - o 0,5%.

W porównaniu z kwietniem 2022 r. podniesiono ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 12,2%, budowy budynków – o 11,7%, jak również robót budowlanych specjalistycznych – o 9,7%.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: