eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w marcu 2023 na minusie

Produkcja przemysłowa w marcu 2023 na minusie

2023-04-24 11:23

Produkcja przemysłowa w marcu 2023 na minusie

Produkcja przemysłowa w marcu 2023 na minusie © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w marcu 2023 roku produkcja była niższa o 2,9% r/r, a w porównaniu z lutym 2023 wzrosła o 14,1%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 10,1% rdr, a w porównaniu do lutego 2023 spadły o 0,8%. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 12% rdr i o 0,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w lutym 2023 na minusie

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,5% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,0% niższym w porównaniu z lutym br.

Spośród głównych grupowań przemysłowych w marcu br. odnotowano znaczny spadek w skali roku w produkcji dóbr związanych z energią – o 20,7%, mniejszy w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 9,0% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 8,5%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych – o 20,7% oraz nieznacznie dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 1,0%.

Według wstępnych danych w marcu br., w stosunku do marca ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 22,0%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 21,8%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 21,2%, metali – o 19,8%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 16,6%, w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 13,9%, papieru i wyrobów z papieru – o 12,2%, mebli – o 8,9%, wyrobów z metali – o 7,1%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 36,5%, urządzeń elektrycznych – o 20,3%, pozostałego sprzętu transportowego – o 16,8%, maszyn i urządzeń – o 16,0%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 12,6%.

fot. pixabay.com

Produkcja przemysłowa w marcu 2023 na minusie

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w marcu 2023 roku produkcja była niższa o 2,9% r/r, a w porównaniu z lutym 2023 wzrosła o 14,1%.


W porównaniu z lutym br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w marcu br. odnotowano we wszystkich działach przemysłu, m.in. w produkcji napojów – o 44,9%, pozostałego sprzętu transportowego – o 40,5%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 33,1%, w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 26,5%, maszyn i urządzeń – o 21,1%, metali – o 19,2%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 17,2%, artykułów spożywczych – o 16,7%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2023


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2023 r. spadły w stosunku do lutego 2023 r. o 0,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 10,1%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2023 r. w porównaniu z lutym 2023 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2023 r. spadły o 0,8% w porównaniu z lutym 2023 r. Największy spadek cen zanotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 3,4%. Niższe niż w lutym 2023 r. były również ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe - o 0,3%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego najbardziej spadły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 2,8%). Obniżono także ceny produkcji m.in.: chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,2%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,9%), mebli (o 0,8%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,6%), wyrobów tekstylnych oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,5%), odzieży, jak również pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,4%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, a także pozostałego sprzętu transportowego (po 0,3%), metali (o 0,2%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji oraz wyrobów z metali (po 0,1%). Ceny produkcji maszyn i urządzeń ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w ubiegłym miesiącu. Wyższe niż w lutym 2023 r. były natomiast ceny produkcji m.in.: skór i wyrobów skórzanych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, a także urządzeń elektrycznych (po 0,1%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,3%), artykułów spożywczych (o 0,4%), napojów (o 0,9%), a także wyrobów tytoniowych (o 1,2%). W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 0,1%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 2,4%, przy spadku w górnictwie rud metali o 2,8%. W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny podniesiono o 0,4%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2023 r. w porównaniu z marcem 2022 r.


W marcu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku podniesiono o 10,1%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 48,3%. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 21,6%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 50,3%, przy spadku cen w górnictwie rud metali o 8,8%. W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny podwyższono o 4,8%, w tym najbardziej w produkcji napojów (o 16,5%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji: wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 15,0%), artykułów spożywczych (o 14,2%), wyrobów tytoniowych (o 11,6%), urządzeń elektrycznych (o 10,9%), papieru i wyrobów z papieru (o 9,2%), wyrobów farmaceutycznych (o 8,0%), skór i wyrobów skórzanych (o 7,8%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 6,2%). Podniesiono także ceny produkcji m.in. mebli (o 5,8%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 5,5%), odzieży (o 4,6%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 4,5%), maszyn i urządzeń (o 4,2%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 3,8%), pozostałego sprzętu transportowego (o 3,7%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 3,4%), wyrobów z metali (o 3,3%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,9%), wyrobów tekstylnych (o 2,4%). Spadły natomiast ceny w produkcji metali (o 2,5%) oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 18,6%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny w skali roku wzrosły o 4,5%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2023


Według wstępnych danych, w marcu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 12,0%, a w porównaniu z lutym 2023 r. o 0,5%.

W marcu 2023 r. w stosunku do lutego 2023 r. zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,7%, budowy budynków - o 0,4% oraz robót budowlanych specjalistycznych - o 0,3%.

W porównaniu z marcem 2022 r. podniesiono ceny budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej po 12,7%, jak również robót budowlanych specjalistycznych – o 10,0%.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: