eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w lutym 2023 na minusie

Produkcja przemysłowa w lutym 2023 na minusie

2023-03-20 11:03

Produkcja przemysłowa w lutym 2023 na minusie

Produkcja przemysłowa w lutym 2023 na minusie © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w lutym 2023 roku produkcja była niższa o 1,2% r/r, a w porównaniu ze styczniem 2023 wzrosła o 0,4%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 18,4% rdr, a w porównaniu do stycznia 2023 spadły o 0,4%. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 12,9% rdr i o 0,6% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w styczniu 2023 na niewielkim plusie

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lutym br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,0% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9% wyższym w porównaniu ze styczniem br.

Spośród głównych grupowań przemysłowych w lutym br. odnotowano spadek w skali roku w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 9,9%, dóbr związanych z energią – o 7,9% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 5,8%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych – o 11,0% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 3,8%.

Według wstępnych danych w lutym br., w stosunku do lutego ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji metali – o 23,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 20,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 15,2%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 11,8%, papieru i wyrobów z papieru – o 11,7%, mebli – o 8,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,4%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 4,7%.

fot. pixabay.com

Produkcja przemysłowa w lutym 2023 na minusie

GUS poinformował, że w lutym 2023 roku produkcja była niższa o 1,2% r/r.


Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku, wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 24,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 15,0%, maszyn i urządzeń – o 11,1%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 7,3%, w produkcji artykułów spożywczych – o 3,0%.

W porównaniu ze styczniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w lutym br. odnotowano w 14 działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 26,6%, w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 11,4%, maszyn i urządzeń – o 9,7%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 7,7%, wyrobów z metali – o 3,4%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem br., wystąpił w 20 działach, m.in. w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 9,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 8,0%, w produkcji metali – o 4,2%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 3,8%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 3,0%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2023


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2023 r. spadły w stosunku do stycznia 2023 r. o 0,4%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 18,4%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2023 r. w porównaniu ze styczniem 2023 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2023 r. spadły o 0,4% w porównaniu ze styczniem 2023 r. Największy spadek cen zanotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,9%. Niższe niż w styczniu 2023 r. były również ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe - o 0,3%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego najbardziej spadły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,4%). Obniżono także ceny produkcji m.in.: chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,5%), mebli (o 0,7%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,5%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, a także wyrobów z metali (po 0,2%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,1%). Ceny poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, jak również produkcji metali ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w ubiegłym miesiącu. Wyższe niż w styczniu 2023 r. były natomiast ceny produkcji m.in.: napojów oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,1%), artykułów spożywczych, jak również skór i wyrobów skórzanych oraz maszyn i urządzeń, a także pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,2%), wyrobów tekstylnych oraz pozostałego sprzętu transportowego (po 0,3%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,4%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,5%), odzieży (o 0,6%), urządzeń elektrycznych (o 0,8%), wyrobów tytoniowych (o 1,3%). W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 0,4%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 1,1%, przy spadku w górnictwie rud metali o 0,6%. Najbardziej podniesiono ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 0,6%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2023 r. w porównaniu z lutym 2022 r.


W lutym 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku podniesiono o 18,4%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 72,9%. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 29,0%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 50,5%, a w górnictwie rud metali o 4,5%. W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny podwyższono o 11,3%, w tym najbardziej w produkcji artykułów spożywczych (o 20,6%).

Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji: napojów (o 17,4%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 17,1%), papieru i wyrobów z papieru (o 13,2%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 12,6%), urządzeń elektrycznych (o 12,5%), wyrobów tytoniowych (o 12,2%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 10,3%), skór i wyrobów skórzanych (o 10,2%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, a także wyrobów farmaceutycznych oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 8,2%). Podniesiono także ceny produkcji m.in. mebli (o 8,1%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 7,9%), maszyn i urządzeń (o 7,4%), pozostałego sprzętu transportowego (o 7,0%), odzieży i wyrobów z metali (po 6,9%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 6,4%), wyrobów tekstylnych (o 5,0%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 4,8%) oraz metali (o 4,1%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny w skali roku wzrosły o 6,0%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lutym 2023


Według wstępnych danych, w lutym 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 12,9%, a w porównaniu ze styczniem 2023 r. o 0,6%.

W lutym 2023 r. w stosunku do stycznia 2023 r. zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,8%, budowy budynków o 0,5% oraz robót budowlanych specjalistycznych o 0,3%.

W porównaniu z lutym 2022 r. podniesiono ceny budowy budynków o 13,9%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 13,4%, jak również robót budowlanych specjalistycznych – o 10,9%.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: