eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w styczniu 2023 na niewielkim plusie

Produkcja przemysłowa w styczniu 2023 na niewielkim plusie

2023-02-20 13:00

Produkcja przemysłowa w styczniu 2023 na niewielkim plusie

Produkcja przemysłowa w styczniu 2023 na niewielkim plusie © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w styczniu 2023 roku produkcja była wyższa o 2,6% r/r, a w porównaniu z grudniem 2022 spadła o 2,5%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 18,5% rdr, a w porównaniu do grudnia 2022 wzrosły o 0,8%. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 13,1% rdr i utrzymały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w grudniu 2022 wyższa tylko o 1% r/r

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,3% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,3% niższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

Spośród głównych grupowań przemysłowych w styczniu br. odnotowano wzrost w skali roku w produkcji dóbr inwestycyjnych – o 10,8% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 8,0%.

Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 6,2% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 0,4%. Produkcja dóbr związanych z energią pozostała na tym samym poziomie.

Według wstępnych danych w styczniu br., w stosunku do stycznia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 31,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 14,7%, maszyn i urządzeń – o 11,7%, artykułów spożywczych – o 5,6%, wyrobów z metali – o 5,2%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 3,7%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 20,4%, metali – o 18,8%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 7,6%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 7,2%, papieru i wyrobów z papieru – o 5,5%.

fot. pixabay.com

Produkcja przemysłowa w styczniu 2023 na niewielkim plusie

GUS poinformował, że w styczniu 2023 roku produkcja była wyższa o 2,6% r/r, a w porównaniu z grudniem 2022 spadła o 2,5%.


W porównaniu z grudniem ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w styczniu br. odnotowano w 16 działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 60,6%, w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 24,8%, maszyn i urządzeń – o 17,7%, artykułów spożywczych – o 6,9%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 5,8%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem ub. roku, wystąpił w 18 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 20,2%, w produkcji metali – o 18,8%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 17,2%, papieru i wyrobów z papieru – o 9,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 7,3%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2023


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2023 r. wzrosły w stosunku do grudnia 2022 r. o 0,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 18,5%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2023 r. w porównaniu z grudniem 2022 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2023 r. wzrosły o 0,8% w porównaniu z grudniem 2022 r. Największy wzrost cen zanotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie o 8,6%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 11,5%, a w górnictwie rud metali - o 6,7%. Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę podniesiono o 4,1%, a w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 0,9%. Niższe niż w grudniu 2022 r. były natomiast ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe - o 0,4%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego najbardziej spadły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 8,6%). Obniżono także ceny produkcji m.in.: komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,1%), wyrobów tytoniowych (o 0,8%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,2%), odzieży i metali (po 0,1%). Wyższe niż w grudniu 2022 r. były natomiast ceny produkcji m.in.: wyrobów tekstylnych oraz urządzeń elektrycznych (po 0,1%), mebli (o 0,2%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, jak również maszyn i urządzeń (po 0,3%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,4%), artykułów spożywczych oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (po 0,5%), wyrobów z metali, a także pozostałego sprzętu transportowego (po 0,6%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,8%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,9%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,0%), wyrobów farmaceutycznych (o 1,5%), skór i wyrobów skórzanych (o 1,9%). Najbardziej podniesiono ceny produkcji napojów (o 2,2%).

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2023 r. w porównaniu ze styczniem 2022 r.


W styczniu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku podniesiono o 18,5%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 58,7%. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 27,8%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 45,9%, a w górnictwie rud metali - o 6,8%. W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny podwyższono o 13,5%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 24,9%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji: artykułów spożywczych (o 23,1%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 18,6%), napojów (o 17,1%), papieru i wyrobów z papieru (o 15,5%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 14,6%), urządzeń elektrycznych (o 11,9 %), wyrobów tytoniowych (o 11,5%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 11,4%), skór i wyrobów skórzanych (o 10,2%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 10,0%), mebli (o 8,7%). Podniesiono także ceny produkcji m.in. wyrobów z metali (o 7,8%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 7,3%), maszyn i urządzeń (o 6,7%), pozostałego sprzętu transportowego (o 6,6%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 6,4%), wyrobów farmaceutycznych (o 6,0%), metali (o 5,8%), odzieży (o 5,6%) oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 4,0%), a także wyrobów tekstylnych (o 1,4%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny w skali roku wzrosły o 5,0%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2023


Według wstępnych danych, w styczniu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 13,1%, a w porównaniu z grudniem 2022 r. utrzymały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.

W styczniu 2023 r. w stosunku do grudnia 2022 r. zanotowano niewielki wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - po 0,1%. Zaobserwowano natomiast spadek cen robót budowlanych specjalistycznych o 0,1%.

W porównaniu ze styczniem 2022 r. podniesiono ceny budowy budynków o 14,2%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 13,2%, jak również robót budowlanych specjalistycznych – o 11,5%.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: