eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w grudniu 2022 wyższa tylko o 1% r/r

Produkcja przemysłowa w grudniu 2022 wyższa tylko o 1% r/r

2023-01-23 11:28

Produkcja przemysłowa w grudniu 2022 wyższa tylko o 1% r/r

Produkcja przemysłowa w grudniu 2022 wyższa o 1% r/r © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w grudniu 2022 roku produkcja była wyższa o 1% r/r, a w porównaniu z listopadem 2022 spadła o 6,4%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 20,4% rdr, a w porównaniu do listopada 2022 wzrosły o 0,5%. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 14,3% rdr i o 0,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w listopadzie 2022 wyższa o 4,6% r/r

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2022 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2021 r. i o 0,7% wyższym w porównaniu z listopadem 2022 r.

Spośród głównych grupowań przemysłowych w grudniu 2022 r. odnotowano wzrost w skali roku produkcji dóbr inwestycyjnych – o 10,7% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 8,9%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 11,9%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 7,9% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 2,5%.

Według wstępnych danych w grudniu 2022 r., w stosunku do grudnia 2021 r., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 17 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 18,2%, maszyn i urządzeń – o 18,1%, urządzeń elektrycznych – o 12,6%, wyrobów z metali – o 8,3%, artykułów spożywczych – o 8,0%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 5,1%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 4,0%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2021 r., wystąpił w 17 działach, m.in. w produkcji metali – o 21,8%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 16,3%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 10,7%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 10,3%, papieru i wyrobów z papieru – o 9,5%, mebli – o 7,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 7,1%.

fot. pixabay.com

Produkcja przemysłowa w grudniu 2022 wyższa o 1% r/r

W grudniu 2022 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,0% w porównaniu z grudniem 2021 r., kiedy notowano wzrost o 16,3% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r.


W porównaniu z listopadem 2022 r., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w grudniu 2022 r. odnotowano w 20 działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 27,7%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 21,1%, metali – o 19,4%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 17,3%, wyrobów z metali – o 14,1%, papieru i wyrobów z papieru – o 13,2%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 13,0%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 11,9%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem 2022 r., wystąpił w 14 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 58,1%, w produkcji napojów – o 14,7%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 10,5%, w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 8,6%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2022


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2022 r. wzrosły w stosunku do listopada 2022 r. o 0,5%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 20,4%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2022 r. w porównaniu z listopadem 2022 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2022 r. wzrosły o 0,5% w porównaniu z listopadem 2022 r. Największy wzrost cen zanotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 6,6%.

W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny podniesiono o 0,6%, w tym w górnictwie rud metali - o 1,5%, przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,1%. Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja wzrosły o 0,1%. Niższe niż w listopadzie 2022 r. były natomiast ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 0,5%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego najbardziej spadły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 4,5%). Obniżono także ceny produkcji m.in.: metali (o 1,8%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,4%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,8%), wyrobów z metali (o 0,5%), wyrobów tekstylnych oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, a także pozostałego sprzętu transportowego (po 0,4%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,3%), papieru i wyrobów z papieru, jak również wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (po 0,2%), artykułów spożywczych (o 0,1%). Wyższe niż w listopadzie 2022 r. były natomiast ceny produkcji m.in.: maszyn i urządzeń (o 0,2%), napojów i odzieży, a także mebli (po 0,3%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,5%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,6%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,7%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz urządzeń elektrycznych (po 0,8%). Najbardziej podniesiono ceny produkcji wyrobów tytoniowych (o 0,9%).

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2022 r. w porównaniu z grudniem 2021 r.


W grudniu 2022 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku podniesiono o 20,4%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 66,8%. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 23,2%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 42,2%, a w górnictwie rud metali - o 1,3%. W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny podwyższono o 15,3%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 42,6%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji: artykułów spożywczych (o 24,2%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 19,7%), papieru i wyrobów z papieru (o 19,2%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 17,3%), napojów (o 14,5%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 12,7%), urządzeń elektrycznych (o 12,6 %), wyrobów tytoniowych (o 11,8%), mebli (o 10,4%), skór i wyrobów skórzanych (o 9,3%), metali (o 8,8%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 8,2%), wyrobów z metali oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 7,6%). Podniesiono także ceny produkcji m.in. pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 7,1%), pozostałego sprzętu transportowego (o 6,7%), wyrobów farmaceutycznych (o 5,6%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 5,4%), maszyn i urządzeń (o 4,8%), odzieży (o 4,1%), a także wyrobów tekstylnych (o 3,1%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny w skali roku wzrosły o 4,7%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2022


Według wstępnych danych, w grudniu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 14,3%, a w porównaniu z listopadem 2022 r. - o 0,5%.

W grudniu 2022 r. w stosunku do listopada 2022 r. zanotowano wzrost cen robót budowlanych specjalistycznych o 0,8%, budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - po 0,5%.

W porównaniu z grudniem 2021 r. podniesiono ceny budowy budynków o 15,4%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 14,3%, jak również robót budowlanych specjalistycznych – o 13,1%.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: