eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w listopadzie 2022 wyższa o 4,6% r/r

Produkcja przemysłowa w listopadzie 2022 wyższa o 4,6% r/r

2022-12-20 12:22

Produkcja przemysłowa w listopadzie 2022 wyższa o 4,6% r/r

Produkcja przemysłowa w listopadzie 2022 wyższa o 4,6% r/r © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w listopadzie 2022 roku produkcja była wyższa o 4,6% r/r, a w porównaniu z październikiem 2022 wzrosła o 2,9%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 20,8% rdr, a w porównaniu do października 2022 spadły o 0,5%. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 14,72% rdr i o 0,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa zaczyna hamować w X 2022

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,4% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,7% wyższym w porównaniu z październikiem br.

Spośród głównych grupowań przemysłowych w listopadzie br. odnotowano wzrost w skali roku produkcji dóbr inwestycyjnych – o 13,8%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 7,5% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 2,6%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 5,4% oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 3,2%.

Według wstępnych danych w listopadzie br., w stosunku do listopada ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 24,0%, urządzeń elektrycznych – o 18,1%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 17,4%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 16,1%, wyrobów z metali – o 13,7%, artykułów spożywczych – o 6,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 6,7%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku, wystąpił w 14 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 13,4%, metali – o 13,3%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 11,1%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 8,5%, w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 4,8%, mebli – o 4,3%.

fot. pixabay.com

Produkcja przemysłowa w listopadzie 2022 wyższa o 4,6% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 20,8% rdr.


W porównaniu z październikiem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w listopadzie br. odnotowano w 15 działach przemysłu, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 23,5%, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 10,4%, maszyn i urządzeń – o 7,5%, mebli – o 5,1%, wyrobów z metali oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – po 4,0%, urządzeń elektrycznych – o 3,7%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem br., wystąpił w 19 działach, m.in. w produkcji metali – o 3,9%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 2,9%, papieru i wyrobów z papieru – o 2,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 2,3%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 2,0%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2022


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2022 r. spadły w stosunku do października 2022 r. o 0,5%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 20,8%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2022 r. w porównaniu z październikiem 2022 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2022 r. spadły o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największy spadek cen zanotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie o 1,0%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 2,4%, przy wzroście cen w górnictwie rud metali – o 0,3%. Niższe niż w październiku br. były także ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 0,8%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego najbardziej spadły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 7,6%). Obniżono także ceny produkcji m.in.: metali (o 1,9%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,9%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,6%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,5%), pozostałego sprzętu transportowego, a także odzieży (po 0,4%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz maszyn i urządzeń (po 0,3%), wyrobów tekstylnych i wyrobów z metali (po 0,2%) oraz mebli (o 0,1%). Wyższe niż w październiku br. były natomiast ceny produkcji m.in.: pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,1%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, a także wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,2%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,3%), artykułów spożywczych (o 0,5%), napojów oraz wyrobów farmaceutycznych (po 0,6%), wyrobów tytoniowych (o 0,8%). Najbardziej podniesiono ceny produkcji urządzeń elektrycznych (o 0,9%). W sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacji ceny wzrosły (odpowiednio o 1,5% i o 0,1%).

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2022 r. w porównaniu z listopadem 2021 r.


W listopadzie 2022 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku podniesiono o 20,8%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 60,0%. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 21,6%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 43,6%, przy spadku cen w górnictwie rud metali - o 3,8%. W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny podwyższono o 16,6%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 40,6%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji: artykułów spożywczych (o 27,1%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 24,2%), papieru i wyrobów z papieru (o 21,8%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 19,6%), napojów (o 14,8%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 14,1%), wyrobów tytoniowych (o 12,5%), urządzeń elektrycznych (o 11,4 %) metali (o 10,7%), mebli (o 10,4%), wyrobów z metali (o 9,5%), skór i wyrobów skórzanych (o 9,4%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 9,0%). Podniesiono także ceny produkcji m.in.: poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 8,4%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 8,0%), pozostałego sprzętu transportowego (o 7,9%), maszyn i urządzeń (o 6,1%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 5,3%),wyrobów tekstylnych (o 4,4%), wyrobów farmaceutycznych (o 4,3%) a także odzieży (o 4,1%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny w skali roku wzrosły o 4,8%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2022


Według wstępnych danych, w listopadzie 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 14,7%, a w porównaniu z październikiem 2022 r. - o 0,6%.

W listopadzie 2022 r. w stosunku do października 2022 r. zanotowano wzrost cen budowy budynków o 0,4%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 0,5%, oraz robót budowlanych specjalistycznych - o 0,9%.

W porównaniu z listopadem 2021 r. podniesiono ceny budowy budynków o 15,6%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 14,8%, jak również robót budowlanych specjalistycznych – o 13,1%.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: