eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa zaczyna hamować w X 2022

Produkcja przemysłowa zaczyna hamować w X 2022

2022-11-22 12:01

Produkcja przemysłowa zaczyna hamować w X 2022

Produkcja przemysłowa zaczyna hamować © pixabay.com

Produkcja przemysłowa zaczyna hamować. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w październiku 2022 roku produkcja była wyższa o 6,8% r/r, ale w porównaniu z wrześniem 2022 spadła o 0,7%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 22,9% rdr i o 0,7% w porównaniu do września 2022. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 15,2% rdr i o 1,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa we wrześniu 2022 wyższa o 9,8% r/r

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,3% niższym w porównaniu z wrześniem br.

Spośród głównych grupowań przemysłowych w październiku br. odnotowano wzrost w skali roku produkcji dóbr inwestycyjnych – o 26,4%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 8,7% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 5,6%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 10,8% oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 6,6%.

Według wstępnych danych w październiku br., w stosunku do października ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 41,6%, urządzeń elektrycznych – o 25,2%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 23,4%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 17,6%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,3%, wyrobów z metali – o 8,5%, artykułów spożywczych – o 7,9%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 9 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 16,2%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 12,1%, mebli – o 8,6%, metali – o 4,5%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 3,6%.

W porównaniu z wrześniem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w październiku br. odnotowano w 24 działach przemysłu, m.in. w produkcji metali – o 8,0%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 7,4%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 6,2%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 5,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 4,1%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 4,0%, wyrobów z metali – o 2,5%.

fot. pixabay.com

Produkcja przemysłowa zaczyna hamować

W październiku 2022 roku produkcja była wyższa o 6,8% r/r, ale w porównaniu z wrześniem 2022 spadła o 0,7%.


Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem br., wystąpił w 10 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 17,3%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,8%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 r. wzrosły w stosunku do września 2022 r. o 0,7%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 22,9%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 r. w porównaniu z wrześniem 2022 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 r. były o 0,7% wyższe niż we wrześniu 2022 r. Największy wzrost cen zanotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 1,4%, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach.

Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 9,3%). Wzrosły także ceny produkcji m.in.: skór i wyrobów skórzanych (o 1,5%), odzieży oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 1,4%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,3%), artykułów spożywczych (o 1,1%), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,9%), wyrobów tytoniowych (o 0,8%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,6%), wyrobów tekstylnych i wyrobów z metali (po 0,5%), napojów, jak również wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz urządzeń elektrycznych (po 0,4%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, a także maszyn i urządzeń (po 0,3%) i metali (o 0,1%). Niższe natomiast niż we wrześniu br. były ceny produkcji, m.in.: wyrobów farmaceutycznych oraz mebli (po 0,1%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,3%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,5%). W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ceny spadły o 4,5%. Niższe niż we wrześniu br. były także ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 2,8%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 6,6%, przy wzroście cen w górnictwie rud metali o 1,9%. Ceny dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami; rekultywacji obniżyły się o 0,1%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 r. w porównaniu z październikiem 2021 r.


W październiku 2022 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku podniesiono o 22,9%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 59,2%. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 26,6%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 54,5%, przy spadku cen w górnictwie rud metali - o 1,8%. W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny podwyższono o 18,9%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 56,2%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji: chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 31,6%), artykułów spożywczych (o 29,2%), papieru i wyrobów z papieru (o 22,6%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 20,5%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 16,7%), napojów (o 14,0%), metali (o 13,0%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 11,4%), wyrobów tytoniowych oraz urządzeń elektrycznych (po 11,3%), wyrobów z metali (o 10,5%), mebli (o 9,8%), skór i wyrobów skórzanych (o 8,9%). Podniesiono także ceny produkcji m.in.: pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 8,5%), pozostałego sprzętu transportowego (o 7,8%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 7,6%), maszyn i urządzeń (o 6,7%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 5,4%), wyrobów farmaceutycznych (o 4,9%), wyrobów tekstylnych (o 4,8%), a także odzieży (o 3,1%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny wzrosły w skali roku o 5,4%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2022


Według wstępnych danych, w październiku 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 15,2%, a w porównaniu z wrześniem 2022 r. - o 1,3%.

W październiku 2022 r. w stosunku do września 2022 r. zanotowano wzrost cen budowy budynków o 1,4%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 1,3%, oraz robót budowlanych specjalistycznych - o 1,1%.

W porównaniu z październikiem 2021 r. podniesiono ceny budowy budynków o 16,4%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 15,5%, jak również robót budowlanych specjalistycznych – o 13,0%.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: