eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa we wrześniu 2022 wyższa o 9,8% r/r

Produkcja przemysłowa we wrześniu 2022 wyższa o 9,8% r/r

2022-10-20 11:47

Produkcja przemysłowa we wrześniu 2022 wyższa o 9,8% r/r

Produkcja przemysłowa we wrześniu 2022 wyższa o 9,8% r/r © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że we wrześniu 2022 roku produkcja przemysłowa była wyższa o 9,8% r/r, a także w porównaniu z sierpniem 2022. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 24,6% rdr i o 0,2% w porównaniu do sierpnia 2022. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 14,7% rdr i o 1,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w sierpniu 2022 wyższa o 10,9% r/r

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 10,3% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,3% wyższym w porównaniu z sierpniem br.

Spośród głównych grupowań przemysłowych we wrześniu br. odnotowano wzrost w skali roku produkcji dóbr inwestycyjnych o 29,1%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 9,1% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 6,9%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 4,9%, a dóbr związanych z energią – o 0,9%.

Według wstępnych danych we wrześniu br., w stosunku do września ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 46,5%, maszyn i urządzeń – o 26,1%, pozostałego sprzętu transportowego – o 19,2%, urządzeń elektrycznych – o 17,9%, wyrobów z metali – o 13,1%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz napojów – po 9,9%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 9,7%, mebli – o 7,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 3,7%, w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 2,2%.

fot. pixabay.com

Produkcja przemysłowa we wrześniu 2022 wyższa o 9,8% r/r

We wrześniu 2022 roku produkcja przemysłowa była wyższa o 9,8% r/r, a także w porównaniu z sierpniem 2022.


W porównaniu z sierpniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) we wrześniu br. odnotowano w 24 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 44,8%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 28,2%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 25,7%, maszyn i urządzeń – o 24,8%, urządzeń elektrycznych – o 21,2%, pozostałego sprzętu transportowego – o 18,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 10,1%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem br., wystąpił w 10 działach, m.in. w produkcji napojów – o 16,0%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 9,0%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 8,1%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 2,4%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2022


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2022 r. wzrosły w stosunku do sierpnia 2022 r. o 0,2%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 24,6%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2022 r. w porównaniu z sierpniem 2022 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2022 r. były o 0,2% wyższe niż w sierpniu 2022 r. Największy wzrost cen zanotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 4,6%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 8,7%, a w górnictwie rud metali - o 0,7%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły o 0,4%, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach tej sekcji. Największy wzrost cen odnotowano w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,8%). Podniesiono również ceny produkcji m.in.: wyrobów farmaceutycznych (o 1,4%), artykułów spożywczych (o 1,3%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,8%), urządzeń elektrycznych (o 0,7%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,6%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, jak również pozostałego sprzętu transportowego (po 0,5%), odzieży, a także komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,4%). Wzrosły także ceny wyrobów tekstylnych oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz mebli (po 0,3%), jak też napojów i wyrobów z metali (po 0,2%). Niższe natomiast niż w sierpniu br. były ceny produkcji, m.in.: wyrobów tytoniowych (o 0,1%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,2%), metali oraz maszyn i urządzeń (po 0,3%). Najbardziej spadły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 1,5%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny podwyższono o 0,3%. Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę spadły o 3,7%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2022 r. w porównaniu z wrześniem 2021 r.


We wrześniu 2022 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z wrześniem 2021 r. podniesiono o 24,6%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 71,0%. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 37,8%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 74,7%, a w górnictwie rud metali - o 4,3%. W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny podwyższono o 19,5%, w tym najbardziej produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 62,7%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji, m.in.: chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 37,5%), artykułów spożywczych (o 29,0%), papieru i wyrobów z papieru (o 22,8%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 20,5%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 18,8%), napojów (o 14,5%), metali (o 13,9%), wyrobów tytoniowych (o 13,2%), urządzeń elektrycznych (o 12,0%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 11,7%), mebli (o 11,4%), wyrobów z metali (o 10,1%), skór i wyrobów skórzanych (o 8,0%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 7,9%), pozostałego sprzętu transportowego (o 7,5%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 7,3%), maszyn i urządzeń (o 6,9%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 5,0%), wyrobów farmaceutycznych (o 4,5%), odzieży (o 2,4%), a także wyrobów tekstylnych (o 2,3%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja w skali roku ceny wzrosły o 5,3%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2022


Według wstępnych danych, we wrześniu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 14,7%, a w porównaniu z sierpniem 2022 r. - o 1,4%.

We wrześniu 2022 r. w stosunku do sierpnia 2022 r. zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej po 1,5%, a także robót budowlanych specjalistycznych - o 1,0%.

W porównaniu z wrześniem 2021 r. podniesiono ceny budowy budynków o 15,9%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 15,1%, jak również robót budowlanych specjalistycznych – o 12,6%.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: