eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w sierpniu 2022 wyższa o 10,9% r/r

Produkcja przemysłowa w sierpniu 2022 wyższa o 10,9% r/r

2022-09-20 11:14

Produkcja przemysłowa w sierpniu 2022 wyższa o 10,9% r/r

Produkcja przemysłowa w sierpniu 2022 wyższa o 10,9% r/r © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w sierpniu 2022 roku produkcja przemysłowa była wyższa o 10,9% r/r, a w porównaniu z lipcem 2022 o 0,7% wyższa. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 25,5% rdr i o 0,8% w porównaniu do lipca 2022. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 13,8% rdr i o 0,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w lipcu 2022 wyższa o 7,6% r/r

W okresie od stycznia do sierpnia br. produkcja sprzedana przemysłu była o 12,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 16,4%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 11,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,7% wyższym w porównaniu z lipcem br.

W większości głównych grupowań przemysłowych w sierpniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych zwiększyła się o 22,6%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 11,9%, dóbr zaopatrzeniowych – o 8,6% oraz dóbr związanych z energią – o 6,6%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 1,4%.

Według wstępnych danych w sierpniu br., w stosunku do sierpnia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 43,3%, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 40,0%, urządzeń elektrycznych – o 23,9%, maszyn i urządzeń – o 16,8%, napojów – o 13,8%, wyrobów z metali – o 11,4%, artykułów spożywczych – o 11,3%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 5,8%, mebli – o 2,4%.

W porównaniu z lipcem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w sierpniu br. odnotowano w 25 działach przemysłu, m.in. w produkcji mebli – o 14,1%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,0%, artykułów spożywczych, papieru i wyrobów z papieru oraz metali – po 5,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 4,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 2,4%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem br., wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 13,3%, maszyn i urządzeń – o 5,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,8%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 3,5%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2022


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2022 r. wzrosły w stosunku do lipca 2022 r. o 0,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 25,5%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2022 r. w porównaniu z lipcem 2022 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2022 r. były o 0,8% wyższe niż w lipcu 2022 r. Największy wzrost cen zanotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 10,0%. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 6,4%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 8,7%, a w górnictwie rud metali - o 4,6%. W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny podwyższono - o 0,2%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe spadły o 0,4%, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach tej sekcji. Największy spadek cen odnotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 6,5%). Spadły również ceny produkcji metali (o 2,2%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,3%), wyrobów tekstylnych oraz maszyn i urządzeń, a także mebli (po 0,2%), jak również odzieży (o 0,1%). Ceny produkcji urządzeń elektrycznych pozostały na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim miesiącu br. Wyższe natomiast niż w lipcu br. były ceny produkcji, m.in.: wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz pozostałego sprzętu transportowego (po 0,1%), wyrobów z metali (o 0,2%), papieru i wyrobów z papieru oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,3%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,4%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,6%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,7%), artykułów spożywczych (o 1,0%), wyrobów tytoniowych, jak również skór i wyrobów skórzanych (po 1,1%) i napojów (o 1,3%). Najbardziej wzrosły ceny produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,8%).

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2022 r. w porównaniu z sierpniem 2021 r.


W sierpniu 2022 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z sierpniem 2021 r. podniesiono o 25,5%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu.

Największy wzrost cen odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 79,2%. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 30,4%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 59,0%, a w górnictwie rud metali - o 1,9%. W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny podwyższono o 20,2%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 72,5%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji, m.in.: chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 36,3%), artykułów spożywczych (o 28,3%), papieru i wyrobów z papieru (o 23,3%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 19,9%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 19,5%), metali (o 17,6%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 12,4%), napojów (o 12,0%), wyrobów z metali (o 11,8%), mebli (o 11,4%), urządzeń elektrycznych (o 11,1%), wyrobów tytoniowych (o 10,1%), skór i wyrobów skórzanych (o 9,0%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 8,4%), pozostałego sprzętu transportowego (o 8,3%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 7,5%), maszyn i urządzeń (o 6,7%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 4,8%), odzieży (o 2,8%), wyrobów tekstylnych (o 2,5%) i wyrobów farmaceutycznych (o 2,2%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja w skali roku ceny wzrosły o 5,1%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2022


Według wstępnych danych, w sierpniu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 13,8%, a w porównaniu z lipcem 2022 r. - o 0,8%.

W sierpniu 2022 r. w stosunku do lipca 2022 r. zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej po 0,9%, a także robót budowlanych specjalistycznych - o 0,7%.

W porównaniu z sierpniem 2021 r. podniesiono ceny budowy budynków o 14,9%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 14,0%, jak również robót budowlanych specjalistycznych – o 12,1%.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: