eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w lipcu 2022 wyższa o 7,6% r/r

Produkcja przemysłowa w lipcu 2022 wyższa o 7,6% r/r

2022-08-19 10:52

Produkcja przemysłowa w lipcu 2022 wyższa o 7,6% r/r

Produkcja przemysłowa w lipcu 2022 wyższa o 7,6% r/r © pixabay.com

Produkcja przemysłowa hamuje. W lipcu 2022 wzrost wyniósł tylko 7,6% r/r, a w porównaniu do czerwca produkcja spadła o 6,5% - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 24,9% rdr i o 0,9% w porównaniu do czerwca 2022. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 13,4% rdr i o 0,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w czerwcu 2022 wyższa o 10,4% r/r

Z danych GUS wynika, że w okresie od stycznia do lipca br. produkcja sprzedana przemysłu była o 12,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy to notowano wzrost o 17,0%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 10,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% wyższym w porównaniu z czerwcem br.

W większości głównych grupowań przemysłowych w lipcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych zwiększyła się o 13,4%, dóbr związanych z energią – o 11,0%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 9,3% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 5,0%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 7,3%.

Według wstępnych danych w lipcu br., w stosunku do lipca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 45,4%, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 20,4%, maszyn i urządzeń – o 19,0%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 16,7%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 10,0%, artykułów spożywczych – o 9,9%, wyrobów z metali – o 9,4%, urządzeń elektrycznych – o 8,0%.

fot. pixabay.com

Produkcja przemysłowa w lipcu 2022 wyższa o 7,6% r/r

W porównaniu do czerwca produkcja spadła o 6,5%.


Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji metali – o 8,8%, mebli – o 7,6%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 7,0%, w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 4,0%.

W porównaniu z czerwcem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w lipcu br. odnotowano w 28 działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 28,7%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 14,7%, mebli – o 14,3%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 13,9%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 9,7%, wyrobów z metali – o 8,5%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 7,8%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 6,6%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem br., wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 4,4%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 2,5%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2022


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2022 r. wzrosły w stosunku do czerwca 2022 r. o 0,9%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 24,9%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2022 r. w porównaniu z czerwcem 2022 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2022 r. były o 0,9% wyższe niż w czerwcu 2022 r. Największy wzrost cen zanotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 8,3%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe podniesiono o 0,3%, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach tej sekcji. Najbardziej wzrosły ceny produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 2,6%). Wyższe niż w poprzednim miesiącu były również ceny produkcji, m.in.: komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,4%), wyrobów farmaceutycznych i wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 1,3%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz pozostałego sprzętu transportowego (po 1,2%), papieru i wyrobów z papieru (o 1,1%), wyrobów tytoniowych, a także urządzeń elektrycznych oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 1,0%), artykułów spożywczych, jak również wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (po 0,9%), wyrobów z metali oraz maszyn i urządzeń (po 0,8%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,7%), napojów i odzieży (po 0,6%), mebli (o 0,5%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,3%). Spadły natomiast ceny produkcji wyrobów tekstylnych (o 0,7%), metali (o 1,4%) oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 4,2%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny wzrosły o 0,1%. Spadek cen odnotowano natomiast w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 1,8%, w tym w górnictwie rud metali - o 7,5%, przy wzroście cen wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 0,6%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2022 r. w porównaniu z lipcem 2021 r.


W lipcu 2022 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z lipcem 2021 r. podniesiono o 24,9%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 60,1%. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 22,5%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 46,0%, przy spadku cen w górnictwie rud metali - o 2,3%. W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny podwyższono o 21,3%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 84,3%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji, m.in.: chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 34,5%), metali (o 28,7%), artykułów spożywczych (o 26,7%), papieru i wyrobów z papieru (o 24,0%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 21,2%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 20,1%), wyrobów z metali (o 13,2%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 12,6%), mebli (o 11,9%), urządzeń elektrycznych (o 11,4%), napojów (o 10,2%), skór i wyrobów skórzanych (o 9,0%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 7,7%), pozostałego sprzętu transportowego (o 7,6%), wyrobów tytoniowych (o 7,4%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 6,6%), maszyn i urządzeń (o 5,9%), wyrobów tekstylnych (o 3,7%), wyrobów farmaceutycznych (o 3,1%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,9%) oraz odzieży (o 1,2%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja w skali roku ceny wzrosły o 5,8%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2022


Według wstępnych danych, w lipcu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 13,4%, a w porównaniu z czerwcem 2022 r. - o 0,8%.

W lipcu 2022 r. w stosunku do czerwca 2022 r. zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,9%, budowy budynków - o 0,8% oraz robót budowlanych specjalistycznych - o 0,7%.

W porównaniu z lipcem 2021 r. podniesiono ceny budowy budynków o 14,5%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 13,7%, jak również robót budowlanych specjalistycznych – o 11,7%.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: