eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w czerwcu 2022 wyższa o 10,4% r/r

Produkcja przemysłowa w czerwcu 2022 wyższa o 10,4% r/r

2022-07-20 11:15

Produkcja przemysłowa w czerwcu 2022 wyższa o 10,4% r/r

Produkcja przemysłowa w czerwcu 2022 wyższa o 10,4% r/r © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja przemysłowa w czerwcu 2022 była wyższa o 10,4% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,3%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 25,6% rdr i o 1,6% w porównaniu do maja 2022. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 13,2% rdr i o 1,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w maju 2022 wyższa o 15% r/r

GUS poinformował także, że w okresie styczeń – czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 13,6% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 18,2%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 10,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9% niższym w porównaniu z majem br.

W większości głównych grupowań przemysłowych w czerwcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych zwiększyła się o 18,4%, dóbr związanych z energią – o 15,1%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 11,4% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 7,3%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 7,9%.

Według wstępnych danych w czerwcu br., w stosunku do czerwca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 47,8%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 26,9%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 26,4%, chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz wyrobów z metali – po 18,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 16,8%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 14,3%, w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 10,5%.

fot. pixabay.com

Produkcja przemysłowa w czerwcu 2022 wyższa o 10,4% r/r

Według wstępnych danych w czerwcu br., w stosunku do czerwca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu.


Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 5 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 10,6%, metali – o 7,2%, mebli – o 1,4%.

W porównaniu z majem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w czerwcu br. odnotowano w 19 działach przemysłu, m.in. w produkcji metali – o 10,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 6,7%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 6,6%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 6,4%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,0%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem br., wystąpił w 15 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 49,6%, w produkcji napojów – o 14,2%, maszyn i urządzeń – o 7,1%, urządzeń elektrycznych – o 6,4%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 6,1%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2022


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2022 r. wzrosły w stosunku do maja 2022 r. o 1,6%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 25,6%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2022 r. w porównaniu z majem 2022 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2022 r. były o 1,6% wyższe niż w maju 2022 r. Największy wzrost cen zanotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 4,9%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe podniesiono o 1,5%, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach tej sekcji. Najbardziej wzrosły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 9,4%). Wyższe niż w poprzednim miesiącu były również ceny produkcji, m.in.: papieru i wyrobów z papieru (o 1,7%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 1,6%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 1,2%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,1%), napojów (o 1,0%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,9%), wyrobów z metali, jak również maszyn i urządzeń oraz mebli (po 0,7%), artykułów spożywczych, a także wyrobów farmaceutycznych i urządzeń elektrycznych (po 0,6%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,5%), wyrobów tytoniowych (o 0,4%), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,1%). Ceny produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. Spadły natomiast ceny produkcji wyrobów tekstylnych oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (po 0,5%), odzieży (o 0,6%), a także metali (o 0,8%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny obniżyły się o 0,1%. Spadek cen odnotowano również w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 0,8%, w tym w górnictwie rud metali - o 4,3%, przy wzroście cen wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 1,1%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2022 r. w porównaniu z czerwcem 2021 r.


W czerwcu 2022 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z czerwcem 2021 r. podniesiono o 25,6%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu.

Największy wzrost cen odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 46,8%. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 26,4%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 49,4%, a w górnictwie rud metali - o 5,7%. W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny podwyższono o 23,1%, w tym najbardziej produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 103,9%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji, m.in.: metali (o 39,9%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 34,3%), artykułów spożywczych (o 26,4%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 25,4%), papieru i wyrobów z papieru (o 24,4%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 18,4%), wyrobów z metali (o 14,0%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 13,7%), mebli (o 12,7%), napojów (o 10,0%), urządzeń elektrycznych (o 9,6%), skór i wyrobów skórzanych (o 9,5%), wyrobów tytoniowych (o 7,4%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 7,0%), pozostałego sprzętu transportowego (o 6,6%), maszyn i urządzeń (o 5,6%), wyrobów tekstylnych (o 5,1%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 3,3%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,4%), odzieży (o 1,7%) oraz wyrobów farmaceutycznych (o 1,4%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja w skali roku ceny wzrosły o 6,2%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2022


Według wstępnych danych, w czerwcu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 13,2%, a w porównaniu z majem 2022 r. - o 1,4%.

W czerwcu 2022 r. w stosunku do maja 2022 r. zanotowano wzrost cen budowy budynków o 1,7%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 1,4% oraz robót budowlanych specjalistycznych - o 1,1%.

W porównaniu z czerwcem 2021 r. podniesiono ceny budowy budynków o 14,4%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 13,2%, jak również robót budowlanych specjalistycznych – o 11,6%.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: