eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja przemysłowa w maju 2022 wyższa o 15% r/r

Produkcja przemysłowa w maju 2022 wyższa o 15% r/r

2022-06-21 11:33

Produkcja przemysłowa w maju 2022 wyższa o 15% r/r

Produkcja przemysłowa w maju 2022 wyższa o 15% r/r © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja przemysłowa w maju 2022 była wyższa o 15% w porównaniu z majem ubiegłego roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 1,4%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 24,7% r/r i o 1,3% w porównaniu do kwietnia. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 12,2% r/r i o 1,3% w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Przeczytaj także: Produkcja przemysłowa w kwietniu 2022 wyższa o 13% r/r

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w maju br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 11,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,7% niższym w porównaniu z kwietniem br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w maju br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr inwestycyjnych – o 23,0%, dóbr związanych z energią – o 18,1%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 14,0% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 12,7%. W mniejszym stopniu zwiększyła się produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 1,7%.

Według wstępnych danych w maju br., w stosunku do maja ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 38,5%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 26,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 25,5%, wyrobów z metali – o 24,5%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 22,6%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 21,5%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 16,2%, papieru i wyrobów z papieru – o 15,5%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 3 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 5,7%.

W porównaniu z kwietniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w maju br. odnotowano w 28 działach przemysłu, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 11,2%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 9,1%, maszyn i urządzeń – o 8,1%, urządzeń elektrycznych – o 6,7%, papieru i wyrobów z papieru – o 5,7%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 4,9%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,7%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem br., wystąpił w 6 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 18,4%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 4,3%, w produkcji metali – o 2,9%.

fot. pixabay.com

Produkcja przemysłowa w maju 2022 wyższa o 15% r/r

Produkcja przemysłowa w maju 2022 była wyższa o 15% w porównaniu z majem ubiegłego roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 1,4%.


Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2022


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2022 r. wzrosły w stosunku do kwietnia 2022 r. o 1,3%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 24,7%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2022 r. w porównaniu z kwietniem 2022 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2022 r. były o 1,3% wyższe niż w kwietniu 2022 r. Największy wzrost cen zanotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 1,5%, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach tej sekcji. Najbardziej wzrosły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 4,4%). Wyższe niż w poprzednim miesiącu były również ceny produkcji, m.in.: metali (o 3,6%), artykułów spożywczych (o 2,1%), papieru i wyrobów z papieru (o 1,8%), skór i wyrobów skórzanych (o 1,6%), napojów (o 1,4%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 1,3%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,2%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 1,1%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,9%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz pozostałego sprzętu transportowego (po 0,7%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,5%), wyrobów z metali, jak również mebli (po 0,4%), urządzeń elektrycznych oraz maszyn i urządzeń (po 0,3%), wyrobów tekstylnych, a także komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,2%). Spadły natomiast ceny produkcji wyrobów tytoniowych (o 0,1%), odzieży (o 0,2%) i wyrobów farmaceutycznych (o 0,3%). Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę wzrosły o 0,6%, a w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie spadły o 0,3%, w tym w górnictwie rud metali - o 6,8%, przy wzroście cen wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 4,9%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2022 r. w porównaniu z majem 2021 r.


W maju 2022 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z majem 2021 r. podniesiono o 24,7%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 45,4%. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 24,3%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 48,9%, a w górnictwie rud metali - o 4,6%. W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny podwyższono o 22,1%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 93,4%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji, m.in.: metali (o 45,3%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 34,5%), artykułów spożywczych (o 27,1%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 25,7%), papieru i wyrobów z papieru (o 23,0%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 17,0%), wyrobów z metali (o 14,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 13,7%), mebli (o 10,5%), urządzeń elektrycznych (o 9,5%), napojów (o 8,9%), wyrobów tytoniowych (o 7,8%), skór i wyrobów skórzanych (o 7,7%), pozostałego sprzętu transportowego (o 6,4%), wyrobów tekstylnych (o 5,5%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 5,4%), maszyn i urządzeń (o 4,8%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 2,4%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,1%), odzieży (o 1,2%) oraz wyrobów farmaceutycznych (o 0,3%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja w skali roku ceny wzrosły o 7,0%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2022


Według wstępnych danych, w maju 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 12,2%, a w porównaniu z kwietniem 2022 r. - o 1,3%.

W maju 2022 r. w stosunku do kwietnia 2022 r. zanotowano wzrost cen budowy budynków o 1,7%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 1,3% oraz robót budowlanych specjalistycznych - o 0,8%.

W porównaniu z majem 2021 r. podniesiono ceny budowy budynków o 13,2%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 12,3%, jak również robót budowlanych specjalistycznych – o 10,7%.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: