eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Innowacyjność: skąd czerpać przykłady?

Innowacyjność: skąd czerpać przykłady?

2022-01-25 10:26

Innowacyjność: skąd czerpać przykłady?

Jakie trendy w innowacjach na świecie warto naśladować? © pixabay.com

W przygotowanym przez Komisję Europejską rankingu innowacyjności nasz kraj zajął jedno z ostatnich miejsc. Wypadliśmy blado m.in. pod względem liczby organizacji, które nie są innowacyjne i mają niewielkie szanse na to, aby w niedługim czasie stać się innowatorami. Inspiracją dla takich instytucji i przedsiębiorstw mogą być światowe tendencje, na które światło rzucają takie opracowania jak „Monitoring trendów w innowacyjności”.

Przeczytaj także: Innowacyjność Polski rozczarowuje

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie pomysły na zrównoważony rozwój mają inne kraje?
  • W jaki sposób rząd Australii pomoże firmom ocenić ich dojrzałość cyfrową i zdigitalizować działalność?
  • Co zakłada estoński Plan Rozwoju Społeczeństwa Cyfrowego?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała raport „Monitoring trendów w innowacyjności”, zrealizowany w ramach projektu inno_LAB, który jest częścią działań z zakresu Monitoringu Narodowych Systemów Innowacji (NSI).

Celem monitoringu jest systematyczne analizowanie zjawisk technologicznych, społecznych, politycznych i gospodarczych, które wpływają na rozwój innowacyjności, poprawę jakości życia społeczeństw oraz wzrost przedsiębiorstw. Cykliczne raporty skupiają się głównie na krajach, których NSI uważane są wysoko rozwinięte.

fot. pixabay.com

Jakie trendy w innowacjach na świecie warto naśladować?

Najnowszy „Monitoring trendów w innowacyjności” pokazuje wyraźny zwrot w kierunku zrównoważonego rozwoju i zwiększenie digitalizacji procesów związanych z administracją państwową i biznesem.


Zrównoważony rozwój z myślą o planecie


Światowe trendy monitorowane są po to, by mogły stanowić inspirację dla polskich instytucji i przedsiębiorstw. W tegorocznym, jedenastym raporcie widać m.in. rosnące trendy związane ze zrównoważonym rozwojem. Kraje, słynące z innowacyjności, zwracają uwagę na konieczność uwzględniania w planach rozwojowych dobra planety i społeczeństwa.

Australia opublikowała plan redukcji emisji CO2, w którym zakłada osiągnięcie przez krajową gospodarkę zerowej emisji netto do 2050 r. Środkami do osiągniecia celu są między innymi zwiększanie możliwości wyboru zrównoważonych rozwiązań, obniżanie kosztów nowych technologii, utrzymywanie cen energii na niskim poziomie oraz stymulowanie postępu. Długoterminowy plan redukcji emisji ma pozwolić Australii osiągnąć planowany cel przy jednoczesnym zachowaniu miejsc pracy i ochronie wszystkich gałęzi przemysłu.

We Francji powstał program wspierający firmy w ograniczaniu ich śladu węglowego. Projekt jest skierowany do MŚP, które wcześniej nie przeprowadzały oceny emisji gazów cieplarnianych oraz chcą opracować plan transformacji energetycznej i ekologicznej w celu kontrolowania wpływu na środowisko. Kilkaset przedsiębiorstw otrzyma pomoc, która obejmie: przeprowadzenie oceny emisji gazów cieplarnianych, opracowanie dostosowanego planu działania, wycenę kosztów jego wprowadzenia, przegląd strategii CSR firmy, opracowanie zestawu narzędzi dla menedżerów pozwalających na angażowanie pracowników, klientów i dostawców w proces redukcji emisji.

Z „Monitoringu trendów w innowacyjności” wynika również, że rząd Irlandii ogłosił nowy Narodowy Plan Rozwoju 2021-2030, który jest największym planem, jaki kiedykolwiek zrealizowano w historii państwa. Uwzględnia m.in. rozwiązania wzmacniające mieszkalnictwo, rozwój opieki zdrowotnej i transportu, wzrost zatrudnienia, większy wkład w ochronę klimatu oraz odnowę gospodarczą.

Niemieckie Towarzystwo Fraunhofera oraz Czeski Uniwersytet Techniczny w Ostrawie rozpoczęły badania nad technologiami zarządzania energią z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Celem współpracy jest rozwój systemów magazynowania energii cieplnej, co skutkowałoby poprawą bilansu energetycznego oraz zmniejszeniem emisji CO2 przy jednoczesnej poprawie produkcji przedsiębiorstw.

W nurcie zrównoważonych zmian mieści się koncepcja modelu ekonomicznego – Ekonomia obwarzanka. Zakłada ona definiowanie pola gospodarki, określając je dwoma granicami: potrzeb społeczeństwa oraz możliwości środowiskowych. W praktyce polega to na dążeniu do eliminacji nierówności i ubóstwa, ale przy jednoczesnym nieprzekroczeniu pojemności ekosystemu. Ta koncepcja wymaga spojrzenia na świat całościowo oraz zrezygnowania z nieustannego dążenia do wzrostu.

Przedsiębiorstwa w chmurze


Jak dowodzi „Monitoring trendów w innowacyjności”, kolejnym ważnym trendem jest tworzenie cyfrowych miejsc pracy. Większość firm wprowadziło już jakąś ich formę – chociażby poczta e-mail, jednak dziedzina ta stale się rozwija. Obecnie mówimy m.in. o narzędziach społecznościowych, aplikacjach do komunikacji oraz delegowania zadań, narzędziach do przechowywania danych online, systemach zarządzania wiedzą i udostępniania treści. W przyszłości cyfrowa przestrzeń pracy zakłada zdigitalizowanie wszystkich procesów biznesowych. Wiele krajów już wprowadziło lub zaplanowało działania, które mają rozszerzyć zakres cyfryzacji miejsc pracy.

Rząd Australii zaoferował przedsiębiorcom bezpłatne narzędzie online, które pomoże firmom ocenić ich dojrzałość cyfrową i zdigitalizować działalność. Odbiorcy będą mogli skorzystać z porad i wskazówek dotyczących zabezpieczania cyfrowej obecności przy jednoczesnym wzroście przychodów. Firmy otrzymają możliwość wygenerowania raportu zawierającego spersonalizowane zalecenia.

Władze Estonii przedstawiły Plan Rozwoju Społeczeństwa Cyfrowego do 2030 r. Wizja zakłada rozwój cyfrowy gospodarki oraz całego społeczeństwa i dotyczy przede wszystkim trzech obszarów: rozwoju państwa cyfrowego, cyberbezpieczeństwa oraz komunikacji. Plan będzie realizowany poprzez corocznie odnawiany program społeczeństwa cyfrowego, na którego czele stanie minister przedsiębiorczości i informatyki.

Z kolei Malezja ogłosiła pięcioletni plan rozwoju gospodarki cyfrowej. Jego celem jest zachęcenie do inwestycji w Malezji firm technologicznych oraz utworzenie nowych miejsc pracy w sektorze gospodarki cyfrowej. Program skupia się na pięciu kluczowych technologiach: przetwarzanie w chmurze, centra danych, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo i treści cyfrowe.
Cykliczne raporty o innowacjach na świecie są dla nas bardzo istotne. Jesteśmy przekonani, że warto korzystać z wiedzy i doświadczeń innych krajów i obserwować ich działania w obszarach związanych z szeroko pojętą innowacyjnością – kluczową w rozwoju gospodarczym. W szczególności monitorujemy kraje, których Narodowe Systemy Innowacji są uznawane za wysokorozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce – powiedział Paweł Chaber, ekspert w Departamencie Analiz i Strategii, PARP.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: