eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Starzenie się społeczeństwa zagraża gospodarce

Starzenie się społeczeństwa zagraża gospodarce

2006-09-03 09:00

Dłuższe godziny pracy i późniejsze przechodzenie na emeryturę może się okazać jedynym sposobem na to, żeby uniknąć ostrego spadku w długoterminowym wzroście gospodarczym, spowodowanego przez starzenie się populacji w 12 krajach strefy euro - według badania opublikowanego przez Europejski Bank Centralny.

Przeczytaj także: Optymizm w biznesie strefy euro

Raport jest także sceptyczny wobec tego w jakim stopniu migracja może złagodzić europejski kryzys starzenia się społeczeństwa. "Kilka ostatnich badań dowodzi, że ustabilizowanie współczynników "old age dependency" (odzwierciedlających zaawansowanie procesu starzenia społeczeństwa) tylko dzięki migracji jest mało prawdopodobne, ponieważ potrzebna byłaby ogromna liczba migrantów" - czytamy w raporcie.

Według najgorszego scenariusza wzrost gospodarczy w strefie euro może spaść gwałtownie do 1 proc. rocznie od roku 2020 - to mniej niż połowa średniego wzrostu w ciągu minionych 25 lat - czytamy w dokumencie. Nawet przy optymistycznych założeniach dotyczących wydajności pracy i gospodarowania "czynniki demograficzne nadal będą wywierać znaczący negatywny wpływ" - wnioskuje badanie.

Dokument, który niekoniecznie odzwierciedla poglądy Europejskiego Banku Centralnego, wykorzystuje wcześniejsze badania prowadzone przez Komisję Europejską, żeby zwrócić uwagę na wpływ starzenia się ludności w Europie na perspektywy długoterminowego wzrostu w regionie.
Zwiększa nacisk na kraje takie jak Niemcy czy Francja, żeby przyspieszyły działania w kierunku wydłużenia godzin pracy.

Przypuszcza się, że współczynnik zwany "old age dependency" - liczba osób w wieku nie produkcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym - wzrośnie w nadchodzących dekadach w strefie euro o wiele bardziej niż w Stanach Zjednoczonych, a dokument utrzymuje, że znacznie zagrożony będzie nie tylko wzrost gospodarczy, ale i finanse publiczne.

Dokument argumentuje, że lepsze wykorzystanie dostępnej siły roboczej może zrekompensować te trendy.

Ale zwraca uwagę na to, że są ograniczenia zakresu do jakiego "participation rate" (współczynnik udziału) - określający wielkość siły roboczej jako części ludności w wieku produkcyjnym - może zostać zwiększony czy wskaźnik bezrobocia zredukowany. Równocześnie prognozy dotyczące wydajności pracy są niepewne. Ostatni trend wskazywał na spadek wzrostu wydajności.

W efekcie, środki podjęte w celu zapobiegania załamaniu wzrostu gospodarczego "muszą także zawierać podniesienie średniego czasu pracy na osobę i wieku przejścia na emeryturę" - mówi raport. "Rola migracji w rozwiązywaniu problemów demograficznych Europy powinna być jedynie uzupełnieniem dla innych działań, wziąwszy pod uwagę naturalne ograniczenia liczby migrantów i ograniczenia polityczne".

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: