eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › KPMG: spada sprzedaż, firmy rozważają restrukturyzacje

KPMG: spada sprzedaż, firmy rozważają restrukturyzacje

2020-12-24 08:50

KPMG: spada sprzedaż, firmy rozważają restrukturyzacje

Firmy oceniają swoją sytuację jako złą © thodonal - Fotolia.com

Ankieta zrealizowana przez KPMG wskazuje, że przeszło połowa działających na naszym rodzimym rynku firm ocenia swoją sytuację jako średnią lub złą. 78% tych przedsiębiorstw skorzystało z pomocy zaoferowanej w ramach rządowych tarcz kryzysowych. To wsparcie najwyraźniej jednak okazało się niewystarczające - okazuje się, że co czwarta z ankietowanych firm poważnie myśli o restrukturyzacji.

Przeczytaj także: Coface: Rok 2020 to wzrost liczby niewypłacalności o 22 proc.

Skutki pandemii nie pozostają bez wpływu na kondycję funkcjonujących nad Wisłą firm. Okazuje się, że przeszło połowa z nich określa swoją sytuację jako średnią lub złą. 38% badanych uważa ją za dobrą, a co dziesiąta określa ją jako bardzo dobrą.

COVID-19 swoje piętno odciska również na formułowanych przez firmy opiniach co do możliwości rozwoju. Jedynie 4 na 10 respondentów uważa, że nadchodzące miesiące będą pod tym względem dobre lub bardzo dobre. Zdaniem 55% badanych rozwój ich firm będzie średni, zły lub bardzo zły. Podobnie przedstawia się prognozowany przez przedsiębiorców rozwój branży, w której działa ich firma – 44% uważa, że będzie on dobry lub bardzo dobry, natomiast połowa ankietowanych firm uważa, że rozwój branży w najbliższym czasie będzie średni (33% wskazań), zły lub bardzo zły (17% wskazań).

fot. thodonal - Fotolia.com

Firmy oceniają swoją sytuację jako złą

Spadki sprzedaży sprawiają, że firmy rozważają restrukturyzacje.


Zmniejszenie sprzedaży największym problemem firm


Dla zdecydowanej większości firm znajdujących się obecnie w trudniej sytuacji, najczęściej zgłaszanym problemem jest zmniejszenie sprzedaży, na którą wskazało 83% badanych. 27% firm zadeklarowało, że zmaga się z problemem utraty płynności finansowej, z kolei 1/4 organizacji wskazała, że prowadzenie działalności utrudniają wyższe ceny materiałów bądź usług. Dla 20% firm wyzwaniem jest duża konkurencja w branży. Trudna sytuacja w większości ankietowanych firm spowodowana jest pojawieniem się pandemii COVID-19 – taki pogląd wyraziło 78% organizacji. 12% firm nie potrafiło odpowiedzieć czy ich obecne problemy są wynikiem negatywnych skutków, jaki pandemia COVID-19 wywiera na gospodarkę, a zaledwie 10% respondentów zadeklarowało, że ich obecne kłopoty nie mają związku z pojawianiem się pandemii koronawirusa.

Firmy planują restrukturyzacje, aby poprawić płynność finansową


Spośród firm biorących udział w badaniu KPMG 24% organizacji zadeklarowało, że planuje przeprowadzenie restrukturyzacji. Najczęściej wskazywanym przez przedsiębiorców powodem planowanej restrukturyzacji jest poprawa płynności finansowej, którą chce osiągnąć 42% respondentów. 37% firm zadeklarowało, że planowana restrukturyzacja jest wynikiem przyjętej wcześniej strategii biznesowej, a dla 1/5 organizacji restrukturyzacja pozwoli skupić się na prowadzeniu podstawowej działalności. Panujące obecnie warunki gospodarcze są dobrym momentem na dokonanie sprzedaży firmy lub restrukturyzacji całego biznesu lub jego części w opinii 16% respondentów.
Odpowiedne planowanie restrukturyzacji najlepiej zacząć od analizy zalet i wad dostępnych scenariuszy, w tym skutków podatkowych przewidywanych działań. Efektywne przygotowanie restrukturyzacji wymaga bowiem kompleksowego i interdyscyplinarnego podejścia, obejmującego także szereg aspektów od strony podatkowej. Nawet w obecnej sytuacji pandemicznej organy podatkowe zwracają szczególną uwagę na uzasadnienie biznesowe przeprowadzanych czynności ze szczególnym naciskiem na podejmowane restrukturyzacje – podkreśla Honorata Green, Partner, Szef Podatkowego Zespołu Fuzji i Przejęć w KPMG w Polsce.

Wśród najczęściej wymienianych przez firmy scenariuszy restrukturyzacyjnych pojawiają się przede wszystkim plany dotyczące połączenia z inną spółką lub likwidacja obecnie prowadzonej działalności. Na kolejnych miejscach znalazły się plany zakładające przeprowadzenie upadłości spółki oraz transfer funkcji biznesowych w ramach grupy kapitałowej. Wśród przedsiębiorców planujących obecnie restrukturyzację, połowa zadeklarowała, że przeprowadziła analizę potencjalnego wpływu planowanej restrukturyzacji na bieżącą działalność firmy, a 16% ma przeprowadzenie takiej analizy w planach. Warto zwrócić uwagę, że aż 1/5 firm planujących przeprowadzenie restrukturyzacji przyznaje, że nie przeprowadziła analizy jej wpływu na prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą.
Sam czynnik pandemii COVID-19 może być niewystarczającym uzasadnieniem biznesowym dla podejmowanej restrukturyzacji. Co za tym idzie, brak odpowiedniego uzasadnienia może skutkować ryzykiem wdania się w spór z organami podatkowymi, na przykład w zakresie neutralności podatkowej połączenia czy podziału. Z tego też względu, przed podjęciem jakichkolwiek czynności zmierzających do restrukturyzacji prowadzonej działalności należy przeprowadzić gruntowną i wielostronną analizę potencjalnych skutków i ryzyk podatkowych. Istotnym jest również przygotowanie stosownego uzasadnienia ekonomicznego wraz ze szczegółowym planem czynności, jakie należy wykonać w celu eliminacji potencjalnych sporów z organami podatkowymi – wskazuje Małgorzata Gleń, Dyrektor w Podatkowym Zespole Fuzji i Przejęć w KPMG w Polsce.

Zdecydowana większość ankietowanych firm skorzystała z pomocy w ramach tarcz antykryzysowych


Wśród przedsiębiorstw, które oceniły swoją sytuację jako trudną, 78% skorzystało z oferowanego przez państwo wsparcia w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Zaledwie 19% przedsiębiorstw oceniło otrzymane wsparcie dobrze (13% wskazań) lub bardzo dobrze (6% wskazań). Pozostali respondenci gorzej oceniają otrzymaną pomoc. Wg 41% firm wsparcie przeznaczone na zwalczanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 należy ocenić średnio. Natomiast w ocenie 1/3 organizacji korzystających z tarcz antykryzysowych otrzymana pomoc była zła (28% wskazań) lub bardzo zła (6% wskazań).

O RAPORCIE:
Analiza KPMG w Polsce pt. „Perspektywy i nastroje przedsiębiorców” powstała na podstawie badania przeprowadzonego w na przełomie II i III kwartału 2020 r. metodą ankiet internetowych CAWI wśród 79 firm działających w Polsce. Wśród respondentów znalazły się firmy bez względu na ich wielkość i branże działalności.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: