eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › restrukturyzacja firmy
 • Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. Czym jest restrukturyzacja zapobiegawcza?

  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. Czym jest restrukturyzacja zapobiegawcza?

  10:19 08.04.2022

  ... kondycji przedsiębiorstwa już na wczesnym etapie pojawienia się sytuacji kryzysowej i uniknięcie niewypłacalności firmy, ograniczając do minimum ryzyko zamknięcia rentownego podmiotu. Główne cechy i zalety wczesnej restrukturyzacji Restrukturyzacja zapobiegawcza ma przywrócić przedsiębiorstwo do dobrego stanu lub przynajmniej uratować te jego ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja zapobiegawcza, restrukturyzacja, restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • Polski Ład a neutralność podatkowa restrukturyzacji

  Polski Ład a neutralność podatkowa restrukturyzacji

  00:01 30.03.2022

  ... , może skutkować opodatkowaniem. Dwa nowe warunki neutralności podatkowej Przed wejściem w życie Polskiego Ładu, by skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania wymiany udziałów, restrukturyzacja spółek musiała spełniać dwa warunki: 1) spółka nabywająca oraz spółka zbywająca musiały być podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy o CIT lub ... WIĘCEJ

  Tematy: restrukturyzacja, przejęcie spółki, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, połączenia spółek
 • Mniej upadłości firm, wzrosła liczba restrukturyzacji

  Mniej upadłości firm, wzrosła liczba restrukturyzacji

  10:59 30.07.2021

  ... na stałe. Postępowanie restrukturyzacyjne chroni firmy przed bankructwem na skutek zawarcia układu z wierzycielami oraz pozwala na zachowanie majątku przedsiębiorstwa przy jednoczesnej redukcji zobowiązań. Sama restrukturyzacja nie jest więc krokiem do upadłości, ale krokiem do uzdrowienia firmy. Statystyki utraconych szans Czasem jednak jedynym ... WIĘCEJ

  Tematy: zadłużenie firm, rejestr dłużników, upadłości, upadłości firm
 • Kto najchętniej korzysta z restrukturyzacji?

  Kto najchętniej korzysta z restrukturyzacji?

  00:44 30.03.2021

  ... na odzyskanie zaległości i zachowanie partnera biznesowego na przyszłość. Czasem lepszą opcją będzie zmiana profilu biznesu czy gruntowna restrukturyzacja, a w skrajnych przypadkach zamknięcie firmy i rozpoczęcie nowej działalności. Środowisko biznesowe powinno zrozumieć, że upadłość i procesy restrukturyzacyjne to nie jest nic osobistego. Nie ... WIĘCEJ

  Tematy: restrukturyzacja, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, restrukturyzacja firmy, postępowanie restrukturyzacyjne
 • Restrukturyzacja spółek w podatkowej grupie kapitałowej a CIT

  Restrukturyzacja spółek w podatkowej grupie kapitałowej a CIT

  13:08 11.02.2021

  ... do zasady przyznaje się uprawnienie do odliczenia straty poniesionej w 2020 r. na opisanych zasadach również w okresie po przedłużeniu okresu istnienia PGK. Restrukturyzacja wewnątrz PGK a CIT Art. 1a ust. 6 ustawy CIT statuuje generalny zakaz pomniejszania czy rozszerzania podatkowej grupy kapitałowej o inne spółki. Wyjątek ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • KPMG: spada sprzedaż, firmy rozważają restrukturyzacje

  KPMG: spada sprzedaż, firmy rozważają restrukturyzacje

  08:50 24.12.2020

  ... . 37% firm zadeklarowało, że planowana restrukturyzacja jest wynikiem przyjętej wcześniej strategii biznesowej, a dla 1/5 organizacji restrukturyzacja pozwoli skupić się na prowadzeniu podstawowej działalności. Panujące obecnie warunki gospodarcze są dobrym momentem na dokonanie sprzedaży firmy lub restrukturyzacji całego biznesu lub jego części ... WIĘCEJ

  Tematy: restrukturyzacja, restrukturyzacja firmy, postępowanie restrukturyzacyjne, upadłości firm
 • Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Kto na nim skorzysta?

  Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Kto na nim skorzysta?

  11:14 22.12.2020

  ... restrukturyzacyjnego powinien przeanalizować sytuację finansową i prawną swojej firmy. Najlepiej uczynić to korzystając z pomocy licencjonowanego doradcy ... hotelarska, gastronomiczna). Katalog jest oczywiście szeroki. UPR stwarza pewien „parasol” ochronny dla firmy, która potrzebuje „oddechu” w tym ciężkim okresie. Na czym więc ta pomoc polega ... WIĘCEJ

  Tematy: uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, postępowanie restrukturyzacyjne, restrukturyzacja, restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne: jakie koszty?

  Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne: jakie koszty?

  00:36 30.07.2020

  ... będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem postępowania. – tłumaczy Szymon Mojzesowicz z firmy doradczej Lege Advisors. Generalnie wynagrodzenie doradcy ustalane jest dowolnie, w drodze ... ta może wynosić do 10 296,14 zł. – wyjaśnia Szymon Mojzesowicz z firmy doradczej Lege Advisors. Do uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego stosuje się art. ... WIĘCEJ

  Tematy: restrukturyzacja firmy, postępowanie restrukturyzacyjne, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, tarcza antykryzysowa
 • Restrukturyzacja firmy: przekształcenie (w) spółki

  Restrukturyzacja firmy: przekształcenie (w) spółki

  13:47 21.05.2020

  Przedsiębiorca rozważający zmianę formy prawnej, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą, ma do wyboru kilka możliwych rozwiązań. Niektórzy podatnicy decydują się na jej przekształcenie (restrukturyzację). Inni z kolei wybierają przeniesienie własności składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Czy restrukturyzacja firmy wyklucza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne?

  Czy restrukturyzacja firmy wyklucza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne?

  09:08 12.03.2018

  ... tym, że dany podmiot w restrukturyzacji przeznaczony jest do zlikwidowania. A nie każda restrukturyzacja do tego się sprowadza. Brak odpowiedniego zastrzeżenia zamawiającego na ... wówczas narazić skarb państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na straty. Firmy muszą mieć również na uwadze, że zaległości publicznoprawne stanowią obligatoryjną ... WIĘCEJ

  Tematy: restrukturyzacja firmy, restrukturyzacja, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, zamówienia publiczne
 • Restrukturyzacja firmy a likwidacja stanowiska pracy osoby z ochroną przedemerytalną

  Restrukturyzacja firmy a likwidacja stanowiska pracy osoby z ochroną przedemerytalną

  12:07 24.11.2015 PORADA

  Podczas restrukturyzacji dużej firmy (uległa likwidacji 1 brygada), czyli uległo też likwidacji stanowisko męża (pracownik chroniony - 1 przed emeryturą). W wypowiedzeniu zmieniajacym otrzymał pensję dwuskładnikową, czyli zasadnicza pensja się zgadza, chociaż uprzednia pensja ... WIĘCEJ

  Tematy: restrukturyzacja firmy, pracownik chroniony, ochrona przed zwolnieniem, ochrona przedemerytalna
 • Zwolnienie indywidualne w małej firmie

  Zwolnienie indywidualne w małej firmie

  14:50 29.03.2013 PORADA

  Dzień dobry, dostałem 3 miesięczne wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony. Pracowałem w tej firmie 8 lat byłem jej jedynym pracownikiem, czy należy mi się odprawa? Powodem wypowiedzenia była restrukturyzacja firmy. WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, odprawa przy zwolnieniu, prawo do odprawy, zwolnienia indywidualne
 • Odprawa przy zwolnieniu indywidualnym

  Odprawa przy zwolnieniu indywidualnym

  14:48 29.03.2013 PORADA

  Dostałem trzy miesięczne wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony. Pracowałem 11 lat, powodem zwolnienia jest restrukturyzacja firmy. Firma zatrudnia tylko jednego pracownika. Czy należy mi się odprawa? WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, odprawa przy zwolnieniu, prawo do odprawy, zwolnienia indywidualne

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: