eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › restrukturyzacja firmy
 • 13 firm dziennie ogłasza niewypłacalność

  13 firm dziennie ogłasza niewypłacalność

  11:39 16.11.2023

  ... 2,9 mln zł zaległości, a na trzecim Śląskie, z prawie 1,5 mln zł długu. Restrukturyzacja zamiast upadłości Warto pamiętać, że prawdziwy obraz ryzyka ... i sektora działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Najwyższe zobowiązania w KRD mają restrukturyzowane firmy z Wielkopolski, jest to ponad 11 mln zł. Mało optymistyczne prognozy ... WIĘCEJ

  Tematy: niewypłacalność firmy, niewypłacalność, niewypłacalności, płynność finansowa
 • Liczba niewypłacalności firm wciąż wysoka, ale dynamika nieznacznie hamuje

  Liczba niewypłacalności firm wciąż wysoka, ale dynamika nieznacznie hamuje

  10:50 24.10.2023

  ... w: branży produkcyjnej (spadek o 19% w stosunku do drugiego kwartału 2023 r., upadło 171 firm), branży handlowej (spadek o 8%, upadło 253 firmy), branży budowlanej (spadek o 10%, upadło 152 firmy), w transporcie (spadek o 21%, upadło 119 firm) i usługach (spadek o 17%, upadło 336 firm). Jednocześnie jedyną branżą, w której nastąpił ... WIĘCEJ

  Tematy: niewypłacalność firmy, niewypłacalności, niewypłacalność, zaległe płatności
 • Niewypłacalności sektora MSP w Polsce wzrosły o 350% od 2019 roku

  Niewypłacalności sektora MSP w Polsce wzrosły o 350% od 2019 roku

  10:42 23.10.2023

  ... obniża to rentowność. W rezultacie w opinii Allianz Trade sytuacja płynnościowa firm szybko się pogarsza i prawdopodobnie nie poprawi się przed 2025 rokiem. Firmy nadal dysponują sporą nadwyżką gotówki, 3,4 mld euro w strefie euro i 2,5 mld dolarów w Stanach Zjednoczonych, ale te bufory gotówkowe pozostają silnie skoncentrowane ... WIĘCEJ

  Tematy: niewypłacalność firmy, niewypłacalności, niewypłacalność, zaległe płatności
 • Trendy w zakresie restrukturyzacji na 2023 rok

  Trendy w zakresie restrukturyzacji na 2023 rok

  11:02 25.01.2023

  ... co stanowiło spadek o 11% w stosunku do roku poprzedniego. Najwięcej upadłości ogłosiły firmy operujące w takich sektorach jak przemysł, handel i budownictwo. Natomiast, jeśli chodzi o ... liczby postępowań restrukturyzacyjnych. Na tej podstawie można wywnioskować, że firmy obecnie stawiają na przebudowę, która pozwoli im pozostać na rynku – ... WIĘCEJ

  Tematy: restrukturyzacja, postępowanie restrukturyzacyjne, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, restrukturyzacja firmy
 • Rośnie liczba niewypłacalności firm. Zaległości sięgają 47,4 mln zł

  Rośnie liczba niewypłacalności firm. Zaległości sięgają 47,4 mln zł

  12:28 19.12.2022

  ... miały średnio 4 wierzycieli, a restrukturyzowane między 2 a 3. Te pierwsze zostawiły po sobie 3913 różnych niespłaconych zobowiązań. Rozpoczynające restrukturyzację firmy miały ich 2441. Duże firmy bankrutują… Przedsiębiorstwa notowane w KRD momencie ogłoszenia bankructwa najczęściej miały siedzibę w miastach powyżej 300 tys. mieszkańców. Były to ... WIĘCEJ

  Tematy: niewypłacalność, niewypłacalność firmy, niewypłacalności, zatory płatnicze
 • Transgraniczne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa bez VAT

  Transgraniczne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa bez VAT

  12:58 20.07.2022

  ... tj. działu, do nowopowstałego podmiotu prawa niemieckiego, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. W ocenie spółki taka restrukturyzacja firmy nie będzie podlegać opodatkowaniu. Stanowisko fiskusa Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 2022-02-15, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.903.2021.1.AM uznał stanowisko podatnika ... WIĘCEJ

  Tematy: zorganizowana część przedsiębiorstwa, sprzedaż przedsiębiorstw, sprzedaż części przedsiębiorstwa, restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. Czym jest restrukturyzacja zapobiegawcza?

  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. Czym jest restrukturyzacja zapobiegawcza?

  10:19 08.04.2022

  ... kondycji przedsiębiorstwa już na wczesnym etapie pojawienia się sytuacji kryzysowej i uniknięcie niewypłacalności firmy, ograniczając do minimum ryzyko zamknięcia rentownego podmiotu. Główne cechy i zalety wczesnej restrukturyzacji Restrukturyzacja zapobiegawcza ma przywrócić przedsiębiorstwo do dobrego stanu lub przynajmniej uratować te jego ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja zapobiegawcza, restrukturyzacja, restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • Polski Ład a neutralność podatkowa restrukturyzacji

  Polski Ład a neutralność podatkowa restrukturyzacji

  00:01 30.03.2022

  ... , może skutkować opodatkowaniem. Dwa nowe warunki neutralności podatkowej Przed wejściem w życie Polskiego Ładu, by skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania wymiany udziałów, restrukturyzacja spółek musiała spełniać dwa warunki: 1) spółka nabywająca oraz spółka zbywająca musiały być podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy o CIT lub ... WIĘCEJ

  Tematy: restrukturyzacja, przejęcie spółki, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, połączenia spółek
 • Mniej upadłości firm, wzrosła liczba restrukturyzacji

  Mniej upadłości firm, wzrosła liczba restrukturyzacji

  10:59 30.07.2021

  ... na stałe. Postępowanie restrukturyzacyjne chroni firmy przed bankructwem na skutek zawarcia układu z wierzycielami oraz pozwala na zachowanie majątku przedsiębiorstwa przy jednoczesnej redukcji zobowiązań. Sama restrukturyzacja nie jest więc krokiem do upadłości, ale krokiem do uzdrowienia firmy. Statystyki utraconych szans Czasem jednak jedynym ... WIĘCEJ

  Tematy: zadłużenie firm, rejestr dłużników, upadłości, upadłości firm
 • Zbycie przedsiębiorstwa w podatku VAT

  Zbycie przedsiębiorstwa w podatku VAT

  13:16 21.06.2021

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o VAT przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tematyka ta od lat budzi szereg wątpliwości i jest przedmiotem sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami. Ryzyko błędnego zaklasyfikowania transakcji może generować problemy ... WIĘCEJ

  Tematy: zorganizowana część przedsiębiorstwa, sprzedaż ZCP, sprzedaż przedsiębiorstw, sprzedaż części przedsiębiorstwa
 • Restrukturyzacja firmy a likwidacja stanowiska pracy osoby z ochroną przedemerytalną

  Restrukturyzacja firmy a likwidacja stanowiska pracy osoby z ochroną przedemerytalną

  12:07 24.11.2015 PORADA

  Podczas restrukturyzacji dużej firmy (uległa likwidacji 1 brygada), czyli uległo też likwidacji stanowisko męża (pracownik chroniony - 1 przed emeryturą). W wypowiedzeniu zmieniajacym otrzymał pensję dwuskładnikową, czyli zasadnicza pensja się zgadza, chociaż uprzednia pensja ... WIĘCEJ

  Tematy: restrukturyzacja firmy, pracownik chroniony, ochrona przed zwolnieniem, ochrona przedemerytalna
 • Zwolnienie indywidualne w małej firmie

  Zwolnienie indywidualne w małej firmie

  14:50 29.03.2013 PORADA

  Dzień dobry, dostałem 3 miesięczne wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony. Pracowałem w tej firmie 8 lat byłem jej jedynym pracownikiem, czy należy mi się odprawa? Powodem wypowiedzenia była restrukturyzacja firmy. WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, odprawa przy zwolnieniu, prawo do odprawy, zwolnienia indywidualne
 • Odprawa przy zwolnieniu indywidualnym

  Odprawa przy zwolnieniu indywidualnym

  14:48 29.03.2013 PORADA

  Dostałem trzy miesięczne wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony. Pracowałem 11 lat, powodem zwolnienia jest restrukturyzacja firmy. Firma zatrudnia tylko jednego pracownika. Czy należy mi się odprawa? WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, odprawa przy zwolnieniu, prawo do odprawy, zwolnienia indywidualne

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: