eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › GUS: produkcja przemysłu zwolniła

GUS: produkcja przemysłu zwolniła

2020-11-20 12:53

GUS: produkcja przemysłu zwolniła

Produkcja przemysłu zwolniła © wellphoto - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

We wrześniu 2020 produkcja sprzedana przemysłu zaskoczyła nawet największych optymistów, odnotowując blisko 6-procentowy wzrost względem zeszłego roku. Najświeższe dane GUS nie są już jednak tak optymistyczne. W październiku poziom produkcji był już niewiele wyższy niż rok wcześniej.

Przeczytaj także: GUS: produkcja przemysłowa wyhamowała

Jak poinformował właśnie GUS, w minionym miesiącu produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,2% w porównaniu z październikiem ub. roku, kiedy to notowano wzrost o 3,7%, natomiast w porównaniu z wrześniem br. wzrosła o skromny 1%.

W okresie styczeń – październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,7% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,3%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,6% wyższym w porównaniu z wrześniem br.

W trzech głównych grupowaniach przemysłowych w październiku br. odnotowano spadek produkcji w skali roku. Produkcja dóbr związanych z energią zmniejszyła się o 7,8%, dóbr inwestycyjnych – o 1,4%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 0,3%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 7,8% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 3,0%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

Po wyrównaniu sezonowym, wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w październiku br. wyniósł 3,8% w skali roku.


Według wstępnych danych w październiku br., w stosunku do października ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu,
m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 17,4%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 7,4%, mebli – o 5,5%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 5,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,4%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 15 działach, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 14,3%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 10,8%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 10,0%, metali – o 4,9%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 2,9%.

W porównaniu z wrześniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w październiku br. odnotowano w 24 działach przemysłu, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 16,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 16,5%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 13,6%, pozostałego sprzętu transportowego – o 9,9%, urządzeń elektrycznych – o 6,6%, papieru i wyrobów z papieru – o 4,0%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem br., wystąpił w 10 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 21,4%, w produkcji napojów – o 6,2%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 4,4%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2020 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2020 r. wzrosły o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2019-2020 w stosunku do okresu poprzedniego (w %)

Spadek cen producentów w przemyśle w porównaniu z październikiem 2019 r. sięgnął 0,4%.


Najbardziej podnieśli ceny producenci w sekcji przetwórstwo przemysłowe - o 0,5%, w tym w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 2,6%. Wzrosły także ceny produkcji m.in.: metali (o 1,5%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,1%), wyrobów tekstylnych (o 1,0%), wyrobów tytoniowych (o 0,9%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,8%), wyrobów z metali (o 0,6%), maszyn i urządzeń (o 0,5%), chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, a także pozostałego sprzętu transportowego (po 0,4%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych i mebli (po 0,3%), odzieży, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, jak również urządzeń elektrycznych (po 0,2%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,1%).

Spadły natomiast ceny produkcji m.in.: skór i wyrobów skórzanych (o 0,1%), artykułów spożywczych (o 0,2%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,4%) oraz napojów (o 0,5%). Ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie były niższe w porównaniu z wrześniem br. o 0,6%, w tym wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 2,0%, przy wzroście cen w górnictwie rud metali o 0,8%. Ceny wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę obniżono o 0,1%. Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja w stosunku do ubiegłego miesiąca pozostały na niezmienionym poziomie.

W październiku 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,4% niższe niż przed rokiem.

Najbardziej spadły ceny w przetwórstwie przemysłowym - o 1,2%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego największe obniżki cen odnotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 21,6%). Niższe w skali roku były również ceny produkcji m.in.: chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 3,3%), metali (o 1,9%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,7%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 1,5%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,2%), papieru i wyrobów z papieru (o 1,1%), mebli (o 0,8%) oraz napojów i odzieży (po 0,4%).

Wyższe niż przed rokiem były natomiast ceny produkcji m.in.: artykułów spożywczych (o 0,4%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz wyrobów z metali (po 0,7%), wyrobów tekstylnych (o 0,8%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, jak również urządzeń elektrycznych (po 1,3%), maszyn i urządzeń (o 2,0%), skór i wyrobów skórzanych (o 3,2%), pozostałego sprzętu transportowego (o 3,3%), wyrobów farmaceutycznych (o 4,0%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 4,2%), a także wyrobów tytoniowych (o 5,6%). W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ceny podniesiono o 2,4%.

Ceny w górnictwie i wydobywaniu były wyższe niż przed rokiem o 5,8%, w tym w górnictwie rud metali - o 20,0%, przy spadku cen wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 4,2%. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 6,1%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2020 r.


Według wstępnych danych, w październiku 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,5%, a w porównaniu z wrześniem 2020 r. - o 0,3%.

W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej po 0,3%, a także robót budowlanych specjalistycznych - o 0,2%.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w latach 2019-2020 w stosunku do okresu poprzedniego (w %)

W październiku 2020 r., podobnie jak we wrześniu br., ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,3%.


W porównaniu z październikiem 2019 r. podniesiono ceny budowy budynków o 2,7%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 2,6% oraz robót budowlanych specjalistycznych o 2,1%.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: