eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › GUS: przemysł zaskakuje, wzrost produkcji bliski 6%

GUS: przemysł zaskakuje, wzrost produkcji bliski 6%

2020-10-20 12:18

GUS: przemysł zaskakuje, wzrost produkcji bliski 6%

Produkcja rośnie o 5,9% w porównaniu z wrześniem 2019 © hramovnick - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Są już najświeższe dane GUS odnośnie produkcji rodzimego przemysłu. Po niezbyt dobrych danych z sierpnia mamy spore zaskoczenie - we wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,9% wyższa niż rok wcześniej. W ujęciu miesięcznym wzrosty sięgnęły z kolei pokaźnych 15,5%. Jeżeli jednak spojrzeć na wszystkie trzy kwartały br., to w tym przypadku mamy spadek rzędu 3,2%.

Przeczytaj także: GUS: nieco gorsze dane z przemysłu, produkcja węgla spadła o 1/5

Jak poinformował właśnie GUS, w minionym miesiącu produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,9% w porównaniu z wrześniem ub. roku, kiedy to notowano wzrost o 5,6%, natomiast w porównaniu z sierpniem br. wzrosła o 15,5%.

W okresie styczeń – wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,2% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,5%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 3,0% wyższym w porównaniu z sierpniem br.

W większości głównych grupowań przemysłowych we wrześniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zwiększyła się o 21,2%, dóbr zaopatrzeniowych – o 7,3%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 4,1%, a dóbr inwestycyjnych – o 2,6%. Zmniejszenie produkcji odnotowano jedynie w dobrach związanych z energią – o 3,9%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu

Po wyrównaniu sezonowym, wzrost produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu br. wyniósł 3,6% w skali roku.


Według wstępnych danych we wrześniu br., w stosunku do września ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu,
m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 26,6%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 22,8%, mebli – o 15,8%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 10,7%, papieru i wyrobów z papieru – o 7,9%, wyrobów z metali – o 7,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 7,4%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 25,6%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 17,8%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 5,7%, metali – o 4,3%.

W porównaniu z sierpniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) we wrześniu br. odnotowano w 30 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 47,3%, urządzeń elektrycznych – o 33,6%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 26,9%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 25,9%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 25,1%, wyrobów farmaceutycznych – o 24,0%, pozostałego sprzętu transportowego – o 17,7%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem br., wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji napojów – o 18,0%, wyrobów tytoniowych – o 9,8%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu
we wrześniu 2020 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2020 r. wzrosły o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie o 1,9%, w tym w górnictwie rud metali - o 5,1%, przy spadku cen wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,8%. Podniesiono także ceny w sekcjach dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja – o 0,3% oraz w przetwórstwie przemysłowym – o 0,1%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego najbardziej wzrosły ceny w produkcji metali (o 1,7%).

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w latach 2019-2020 w stosunku do okresu poprzedniego

We wrześniu 2020 r. wzrost cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do okresu poprzedniego był nieco wyższy niż w okresie marzec-sierpień br. (0,3%).

Wzrosły także ceny produkcji m.in.: skór i wyrobów skórzanych (o 1,3%), wyrobów farmaceutycznych, jak również pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,9%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (po 0,5%), wyrobów tekstylnych i pozostałego sprzętu transportowego (po 0,4%), urządzeń elektrycznych (o 0,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji oraz wyrobów z metali (po 0,2%), papieru i wyrobów z papieru, a także maszyn i urządzeń (po 0,1%).

Ceny produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, jak również komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.

Spadły natomiast ceny produkcji m.in.: artykułów spożywczych i odzieży (po 0,1%), wyrobów tytoniowych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz mebli (po 0,2%), napojów (o 0,4%). Najbardziej obniżono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,7%). Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do ubiegłego miesiąca.

We wrześniu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,6% niższe niż przed rokiem. Najbardziej spadły ceny w przetwórstwie przemysłowym o 2,5%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego największy spadek cen odnotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 26,0%). Niższe w skali roku były również ceny produkcji m.in.: metali (o 5,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 5,0%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 3,0%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,7%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 2,4%), papieru i wyrobów z papieru (o 2,1%), mebli (o 1,5%), odzieży (o 1,1%), wyrobów z metali (o 0,6%), wyrobów tekstylnych (o 0,5%), napojów (o
0,3%).

Ceny produkcji artykułów spożywczych i wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego
przed rokiem.

Wzrosły natomiast ceny produkcji m.in.: wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,1%), urządzeń elektrycznych oraz maszyn i urządzeń (po 1,2%), pozostałego sprzętu
transportowego (o 2,2%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 2,6%), skór i wyrobów skórzanych (o 3,3%), wyrobów farmaceutycznych (o 3,4%), a także wyrobów tytoniowych (o 5,6%). W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ceny podniesiono o 2,1%. Ceny w górnictwie i wydobywaniu były wyższe niż przed rokiem o 5,4%, w tym w górnictwie rud metali - o 16,7%, przy spadku cen wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 2,8%. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 6,1%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2020 r.


Według wstępnych danych, we wrześniu 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,5%, a w porównaniu z sierpniem 2020 r. - o 0,3%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu

Po wyrównaniu sezonowym, wzrost produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu br. wyniósł 3,6% w skali roku.


W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano wzrost cen budowy budynków o 0,3%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robót budowlanych specjalistycznych po 0,2%.

W porównaniu z wrześniem 2019 r. podniesiono ceny budowy budynków o 2,8%, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 2,5% oraz robót budowlanych specjalistycznych o 2,3%.

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: